riteh-fasada.jpg

Sustav upravljanja kvalitetom

 

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te opredijeljenošću Tehničkog fakulteta ka postizanju visoke razine kvalitete svoje ukupne djelatnosti utvrđuje se

POLITIKA KVALITETE

Tehnički fakultet se aktivno opredjeljuje za:

  • razvoj sustava osiguranja kvalitete na temelju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, nacionalnih i sveučilišnih kriterija (normi) uz promoviranje aktivne uloge svih organizacijskih jedinica te aktivno poticanje angažiranosti studenata u sustavu osiguranja kvalitete,
  • uspostavu, održavanje i neprekidno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001, 
  • razvoj studijskih programa temeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima na fakultetu, 
  • stvaranje poticajnog okruženja za rad na fakultetu, 
  • istraživanje i razvoj studija koji jamče aktivnu ulogu fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djelujemo,
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje,
  • ispitivanje i ostvarivanje očekivanja korisnika svojih usluga, pružajući uslugu na vrijeme, u skladu s dogovorenim zahtjevima i primjenjivim zakonskim odredbama,
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije Fakulteta.


Tehnički fakultet uspostavio je sustav upravljanja kvalitetom, usklađen je sa zahtjevima norme ISO 9001, za područje Stručno-administrativne podrške i usluga Knjižnice
 

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta dokumentiran je, a dokumentacija obuhvaća:

-     Priručnik sustava upravljanja kvalitetom

-     Dokumentirane informacije sukladno zahtjevu norme ISO 9001

-     Dokumentirane informacije potrebne za učinkovito planiranje, provođenje i nadzor aktivnosti Fakulteta

 

Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta dostupni su na adresi http://spoint.riteh.hr/kvaliteta/default.aspx


U skladu s utvrđenom Politikom kvalitete, za područje stručno-administrativne podrške i usluga Knjižnice, usvojeni su sljedeći

OPĆI CILJEVI KVALITETE

•    Osigurati korisnicima uslugu visoke razine kvalitete na vrijeme, u potpunosti i na siguran način.
•    Ostvarivati otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima usluga i dobavljačima.
•    Sustavno pratiti učinkovitosti poslovnih procesa.
•    Neprekidno unapređivati stručno-administrativnu podršku te usluge Knjižnice.
•    Aktivno uključivati zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati.

 

Svoje prijedloge i primjedbe vezano uz rad svih službi korisnici usluga mogu uputiti Povjereniku dekana za kvalitetu elektronskim putem na adresu kvaliteta@riteh.hr