Lom valova.jpg

Novčane naknade

Naknada za semestar nastave iznosi 1.000,00 EUR.

Plaćanje treba izvršiti prije upisa svakog senmestra tijekom prve tri godine studiranja.