Lom valova.jpg

Novčane naknade

Naknada za semestar nastave iznosi 7.500,00 kuna.

Plaćanje treba izvršiti prije upisa svakog senmestra tijekom prve tri godine studiranja.