riteh-fasada.jpg

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Voditelj  izv. prof. dr. sc. Sanjin Kršćanski

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na sveučilišnom prijediplomskom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

B) Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne sveučilišne prijediplomske studije

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

C) Uvjeti upisa na sveučilišne diplomske studije za kandidate koji su završili stručni prijediplomski studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom prijediplomskom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog prijediplomskog studija x 100
 

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Sveučilišnim diplomskom studijem strojarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz strojarstva i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja: 

 • Konstruiranje i mehatronika
 • Računarska mehanika i inženjerstvo
 • Industrijsko i proizvodno inženjerstvo
 • Termotehnika
 • Procesno i energetsko strojarstvo
 • Brodostrojarstvo
 • Inženjerstvo materijala

Ishodi učenja

Znanstveni pristup - strojarstvo

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja strojarstva na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju strojarstva

Specijalističke kompetencije - strojarstvo

 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih sustava
 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih procesa
 • Kritički procijeniti utjecaj karakterističnih parametara na rezultate postupaka i/ili procesa u polju strojarstva

Razvojni doprinos - strojarstvo

 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih sustava u polju strojarstva
 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih procesa u polju strojarstvu
 • Upravljati tehničkim sustavima/postupcima/procesima

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

Trajanje studija

Sveučilišni diplomski studij je dvogodišnji studij

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer / sveučilišna magistra inženjerka strojarstva (univ. mag. ing. mech.).

Hpim9858.jpg