riteh-fasada.jpg

Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

Voditelj: prof. dr. sc. Tin Matulja

O studiju

Uvjeti upisa na studij

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

 •  najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na sveučilišnom prijediplomskom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne sveučilišne prijediplomske studije:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na sveučilišnom prijediplomskom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) sveučilišnog prijediplomskog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

 • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
 • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Na sveučilišnom diplomskom studiju brodogradnje osposobljavat će se budući stručnjaci koji će raditi na poslovima i zadacima projektiranja i konstruiranja različitih vrsta i tipova plovnih objekata, razvoja i vođenja tehnoloških procesa, poglavito gradnje i održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije, zatim na poslovima klasifikacijskih i nadzornih institucija, te drugim poslovima u širem području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, odnosno pomorstva.
Ovaj studijski program nudi specijalizaciju u sljedećim područjima:
         • Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
         • Tehnologija i organizacija brodogradnje
Studijski program slijedi preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnosti pri studiranju te postupke priznavanja diploma.

Ishodi učenja 

Znanstveni pristup - brodogradnja

 • Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja brodogradnje na rješavanje inženjerskih problema
 • Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima
 • Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju brodogradnje

Specijalističke kompetencije - brodogradnja

 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih sustava
 • Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih procesa
 • Kritički procijeniti utjecaj karakterističnih parametara na rezultate postupaka i/ili procesa u polju brodogradnje

Razvojni doprinos - brodogradnja

 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih sustava u polju brodogradnje
 • Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih procesa u polju brodogradnje
 • Upravljati tehničkim sustavima/postupcima/procesima

Meke vještine

 • Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka
 • Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

Trajanje studija 

Diplomski studij je dvogodišnji studij.

Izvođenje studija 

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Sveučilišni magistar inženjer, odnosno sveučilišna magistra inženjerka brodogradnje (univ. mag. ing. nav. arch.)

 

shutterstock_190138547.jpg shutterstock_124714042.jpg shutterstock_189747296.jpg