most-detalj.jpg

Postupci nabava u tijeku

Svi postupci javnih nabava čija je vrijednost jednaka ili veća od 26.540 eura objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave: Namještaj JN 57-23

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik Grupa 1

Troškovnik Grupa 2

Ponudbeni list

Odluka o odabiru

 

Predmet nabave: Građevinsko obrtnički radovi  JN 27-23

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Odluka o odabiru

 

 

Predmet nabave: Podopolagački radovi JN 86-23

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Odluka o odabiru