Knjižnica

233.JPG

Voditeljica  Sanja Orešković, dipl. knjižničar

knjiznica@riteh.hr

OBAVIJEST

Knjižnica je otvorena za posudbu i vraćanje knjiga od ponedjeljka do petka u radnom vremenu od 8-15 sati.

Od 3. lipnja 2020. omogućen je rad u čitaonici knjižnice prema promijenjenim uvjetima rada. Broj mjesta za rad u čitaonici je ograničen i potrebno ga je rezervirati uz prethodnu najavu na mail: knjiznica@riteh.hr.

Prilikom posjeta knjižnici potrebno je pridržavati se propisane fizičke udaljenosti i svih epidemioloških preporuka.

 


Od 23. ožujka 2020. Knjižnica Tehničkog fakulteta zatvorena je za korisnike. Knjižnica će osiguravati komunikaciju s korisnicima putem e-maila: knjiznica@riteh.hr.
Svi studenti i zaposlenici Fakulteta mogu putem e-maila knjižnice naručiti potrebnu knjižničnu građu. Informaciju o vremenu podizanja građe u prostoru knjižnice dobit će se na osobni e-mail. U vremenu trajanja obustave nastave zakasnina na posuđenu knjižničnu građu neće se naplaćivati.

 

Na Tehničkom fakultetu u Rijeci od 1960. godine djeluje fakultetska knjižnica koja je po svojoj namjeni specijalnog tipa. Knjižnica obuhvaća površinu od 403 m2, a podijeljena je u dvije etaže. Na gornjoj etaži nalazi se korisnički prostor i dva ureda za osoblje. Osim posudbenog dijela s izdvojenim malim djelom fonda najtraženije studentske literature, korisnici imaju na raspolaganju čitaonicu s ukupno 54 radna mjesta. Jedan dio čitaonice u kojoj je izložena tekuća periodika ima 30 mjesta, a drugi izdvojeni dio ima 24 mjesta predviđena za rad na računalima. Na ovom prostoru nalaze se i kartični katalozi. Na donjoj etaži nalazi se spremište u kojem je smješten najveći dio fonda knjižnice - periodičke publikacije, omeđene publikacije, referentna zbirka, neknjižna građa itd. Poslovanje knjižnice uređeno je Pravilnikom o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

    Knjižnica prikuplja i obrađuje knjižničnu građu prema prihvaćenim svjetskim standardima za katalogizaciju i klasifikaciju. Nabava novih publikacija provodi se u suradnji s profesorima, Knjižničnim odborom i Povjerenstvom za izdavačku djelatnost i knjižnicu. Građa se računalno obrađuje u programskom paketu CROLIST od 1994.g., a zapisi se mogu pregledavati putem on-line kataloga knjižnice Tehničkog fakulteta

U svom fondu Knjižnica posjeduje, prema podacima inventure u 2011. g., više od 20400 svezaka knjiga, doktorskih disertacija, magistarskih radova, pravilnika i standarda, 4400 svezaka časopisa i 1700 primjeraka neknjižne građe (posebni otisci, brošure, CD).

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija

Hrvatski znanstveni portal

Mreža mladih znanstvenika

e - Knjižnica

 

Otvoren je probni pristup na JSTOR  

Otvoren je probni pristup zbirci akademskih i istraživačkih časopisa Oxford Journals

Pomoć pri služenju bazom

 

AKADEMSKO PISANJE
Pišete seminarski, završni, diplomski, stručni ili znanstveni rad?
OVDJE možete naći niz jednostavnih i interaktivnih obrazovnih materijala kojima se pojašnjava proces pisanja, citiranja literature i izbjegavanja plagiranja.