Knjižnica

233.JPG

Sve posuđene knjige možete produžiti putem maila: knjiznica@riteh.hr

 

Pretraživanje: 

Katalog knjižnice Tehničkog fakulteta

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci

ZBIRKE RADOVA

doktorske disertacije

magistarski radovi

diplomski radovi do 2008. g.

završni i diplomski radovi od 2009. godine

arhiva časopisa

DIN norme

Repozitorij Tehničkog fakulteta

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Pristup bazama podataka

BAZE PODATAKA
Science-Direct-logo.gif
 
emerald
Emerald Management 175
 

schoolar.jpg

ieee.jpgIEEE

IEEE - Transactions on electron devices/ all except Japan India
IEEE - Transactions on industrial electronics/ all except Japan India
IEEE - Transactions on knowledge and data engineering/ all except Japan India
IEEE - Transactions on pattern analysis & machine intelligence/ all except Japan India
IEEE - Transactions on power electronics/ all except Japan India
IEEE - Transactions on software engineering/ all except Japan India
IEEE - Transactions on sustainable energy
IEEE - ACM  Transactions on audio speech & language processing

hrcak-logo-potpis_hr.png

 

euro.jpg

 

Hrvatski časopisi u WoSCC, CC, JCR i Scopus bazama podataka za 2015.

 

 

Voditeljica  Marta Lončarević, dipl. knjižničar

knjiznica@riteh.hr

Na Tehničkom fakultetu u Rijeci od 1960. godine djeluje fakultetska knjižnica koja je po svojoj namjeni specijalnog tipa. Knjižnica obuhvaća površinu od 403 m2, a podijeljena je u dvije etaže. Na gornjoj etaži nalazi se korisnički prostor i dva ureda za osoblje. Osim posudbenog dijela s izdvojenim malim djelom fonda najtraženije studentske literature, korisnici imaju na raspolaganju čitaonicu s ukupno 54 radna mjesta. Jedan dio čitaonice u kojoj je izložena tekuća periodika ima 30 mjesta, a drugi izdvojeni dio ima 24 mjesta predviđena za rad na računalima. Na ovom prostoru nalaze se i kartični katalozi. Na donjoj etaži nalazi se spremište u kojem je smješten najveći dio fonda knjižnice - periodičke publikacije, omeđene publikacije, referentna zbirka, neknjižna građa itd. Poslovanje knjižnice uređeno je Pravilnikom o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

    Knjižnica prikuplja i obrađuje knjižničnu građu prema prihvaćenim svjetskim standardima za katalogizaciju i klasifikaciju. Nabava novih publikacija provodi se u suradnji s profesorima, Knjižničnim odborom i Povjerenstvom za izdavačku djelatnost i knjižnicu. Građa se računalno obrađuje u programskom paketu CROLIST od 1994.g., a zapisi se mogu pregledavati putem on-line kataloga knjižnice Tehničkog fakulteta

U svom fondu Knjižnica posjeduje, prema podacima inventure u 2011. g., više od 20400 svezaka knjiga, doktorskih disertacija, magistarskih radova, pravilnika i standarda, 4400 svezaka časopisa i 1700 primjeraka neknjižne građe (posebni otisci, brošure, CD).

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija

Hrvatski znanstveni portal

Mreža mladih znanstvenika

e - Knjižnica

 

NOVO

Otvoren je probni pristup na JSTOR  

Otvoren je probni pristup zbirci akademskih i istraživačkih časopisa Oxford Journals

Pomoć pri služenju bazom

Otvoren je probbni pristup časopisima izdavača The Royal Society