Erasmus+

ERASMUS +

erasmus_plus.png

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

Erasmus ugovori o suradnji

Tehnički fakultet u sklopu Sveučilišta u Rijeci do danas je sklopio ugovore o suradnji s visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama EU: Austrija, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Italija, Poljska, Portugal, Francuska, Slovenija i Švedska.
VAŽNO – Smjernice vezano uz minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti

Dostava prijava

Prijave, kako je to opisano u natječajnoj dokumentaciji, treba dostaviti elektroničkim putem na uniri/Erasmus+, dok istovremeno izvornu elektroničku dokumentaciju (doc, pdf) treba dostaviti Fakultetskom Erasmus koordinatoru na dolje navedenu e-mail adresu.

Upitnici

Na poveznici:STORY Questionnaires nalaze se upitnici za studente, visokoškolske institucije, nacionalne agencije i poslodavce u svrhu stvaranja baze podataka kako bi se omogućila bolja povezanost poslodavaca i mladih.

Više o Erasmus programu:

Sveučilište u Rijeci:/ Erasmus+

Sveučilište u Rijeci je 1. veljače 2019. raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ak. godini 2019./2020. u okviru programa Erasmus. Natječaj za mobilnost studenata (studijski boravak) te natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja bit će raspisani 1. ožujka 2019. Rok za prijavu studenata za obavljanje stručne prakse je 3. travnja 2019. 

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.

 

Sveučilište u Rijeci 1. ožujka 2019. raspisuje sljedeće natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus:

- Natječaj za mobilnost studenata (studijski boravak) na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru, ljetnom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2019./2020. Rok za prijavu studenata je 3. travnja 2019. 

- Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. godini 2019./2020. Rok za prijavu osoblja je 20. travnja 2019. 

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.

Informacije o programu "Erasmus partnerske zemlje KA107" namijenjenom suradnji sa zemljama izvan EU moguće je pronaći na sljedećem linku:

http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=6109&Itemid=277&lang=hr

 

Agencija za mobilnost: 

U tijeku revizija formata dopunske isprave o studiju. Europska komisija je naručila istraživanje o primjeni ovog dokumenta u svim državama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja. S ciljem poboljšanja dokumenta dopunske isprave o studiju provodi se anketa među studentima (i nedavno diplomiranim studentima).

 Anketa je dostupna ovdje: http://www.surveygizmo.eu/s3/90023683/Diploma-Supplement-graduates-survey .

Za dodatne informacije kontaktirajte Erasmus koordinatora:
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, e-mail: tomislav.mrakovcic@riteh.hr 
Izv. prof. dr. sc. Mladen Tomić (zamjenik), e-mail: mladen.tomic@riteh.hr

erasmus_plus.png