Erasmus+

ERASMUS +

erasmus_plus.png

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Planirani budžet u iznosu od 26 milijardi eura u razdoblju 2021. – 2027. biti će još uključiviji i inovativniji te usklađen s digitalnom i zelenom tranzicijom. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

Odlukom Europske komisije Sveučilištu u Rijeci je 2021. odobrena nova ERASMUS sveučilišna povelja za sudjelovanje u ERASMUS+ programu u razdoblju od 2021. do 2027. (ERASMUS Charter for Higher Education 101005205-UNIRI)

Erasmus ugovori o suradnji

Tehnički fakultet u sklopu Sveučilišta u Rijeci do danas je sklopio oko pedesetak sporazuma sa visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama EU: Austrija, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Grćka, Italija, Norveška, Njemačka, Mađarska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Švedska i Turska.
VAŽNO – Smjernice vezano uz minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti

Dostava prijava

Prijave, kako je to opisano u natječajnoj dokumentaciji, treba dostaviti elektroničkim putem na uniri/Erasmus+, dok istovremeno izvornu elektroničku dokumentaciju (doc, pdf) treba dostaviti Fakultetskom Erasmus koordinatoru na dolje navedenu e-mail adresu.

Upitnici

Na poveznici:STORY Questionnaires nalaze se upitnici za studente, visokoškolske institucije, nacionalne agencije i poslodavce u svrhu stvaranja baze podataka kako bi se omogućila bolja povezanost poslodavaca i mladih.

Više o Erasmus programu:

Sveučilište u Rijeci:/ Erasmus+

Sveučilište u Rijeci je 6. svibnja 2024. raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u ak. godini 2024./2026. u okviru programa Erasmus. 

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.

Sveučilište u Rijeci 6. svibnja 2024. raspisuje sljedeće natječaje za mobilnost u okviru programa Erasmus:

- Natječaj za mobilnost studenata (studijski boravak) na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2024./2025. Rok za prijavu studenata je 11. rujna 2024. 

- Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. godini 2024./2026 je otvoren dok se ne utroše sredstva. 

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.

Informacije o programu "Erasmus partnerske zemlje KA107" namijenjenom suradnji sa zemljama izvan EU moguće je pronaći na sljedećem linku:

http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=6109&Itemid=277&lang=hr

 

Agencija za mobilnost: 

U tijeku revizija formata dopunske isprave o studiju. Europska komisija je naručila istraživanje o primjeni ovog dokumenta u svim državama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja. S ciljem poboljšanja dokumenta dopunske isprave o studiju provodi se anketa među studentima (i nedavno diplomiranim studentima).

 Anketa je dostupna ovdje: http://www.surveygizmo.eu/s3/90023683/Diploma-Supplement-graduates-survey .

Za dodatne informacije kontaktirajte ERASMUS koordinatora:


Doc. dr. sc. Matej Fonović, e-mail: matej.fonovic@riteh.uniri.hr
 

erasmus_plus.png