riteh-fasada.jpg

PROJEKTI ZA GOSPODARSTVO

Znanstveni i stručni projekti za potrebe  gospodarstva pružaju Fakultetu način za trajno dokazivanje raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa u realnim uvjetima okruženja, kao i način stjecanja dodatnih materijalnih sredstava za daljnje unapređivanje rada. 
Fakultet ima znanstvene i stručne potencijale za izradu razne tehničke dokumentacije iz područja:

strojarstva
brodogradnje
elektrotehnike
računarstva.

Znanstveno-istraživački i stručni rad organiziran je po zavodima i pripadajućim laboratorijima, a kao rezultat toga su: razni projekti, elaborati, studije, ekspertize, softverski alati, specijalistički proračuni, laboratorijska ispitivanja, mjerenja te ispitivanja na terenu, usluge konzaltinga, nadzora i drugo.

2024.

 • Usluga ispitivanja vlačnih proba, naručitelj: Fast Processing BRA-MAR d.o.o., Sv. Martin na Muri, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga stručnog savjetovanja, naručitelj: INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju, Donji Stupnik, voditelj: Neven Bulić

 

2023.

 • Konzultantske usluge pri izradi priručnika kvalitete sukladno normi ISO/IEC 17025, naručitelj: Roto d.o.o., Murska Sobota, voditelj: Duško Pavletić
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj temperaturi, naručitelj: P.B.S. d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Nadzor mjerenja kuta opterećenja u HE Zakučac, naručitelj: Končar - Institut za elektrotehniku d.o.o., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Usluga ispitivanja mehaničkih osobina materijala vratila vijka, naručitelj: AlphaNaval d.o.o., Dubrovnik, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj temperaturi, naručitelj: BRODOOPREMA d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja kemijskog sastava i izrada mišljenja o koroziji, naručitelj: JTH Costabella d.o.o., Rijeka, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga ispitivanja karakteristika tlačnih opruga, naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon GHE Vinodol, Tribalj, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga tehničkog savjetovanja tijekom izrade projektne dokumentacije, naručitelj: MATULJI PROJEKT d.o.o., Matulji, voditelj: Vladimir Glažar
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj temperaturi i određivanja udarne žilavosti na sniženoj temperaturi, naručitelj: TPK Orometal d.d., Oroslavje, voditelj: Goran Turkalj

 

2022.

 • Usluga mjerenja deformacije u 4 točke na rudarskom alatu NRE Roof Botler, naručitelj: DOK-ING d.o.o., Zagreb, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga izrade alata za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije BELCV, naručitelj: ADRIA P.A. d.o.o., Rijeka, voditelj: Tomislav Senčić
 • Usluga kemijske analize brončanog ležaja, naručitelj: Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o., Mali Lošinj, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga izrade geoinformacijskog modula platforme aditivnih tehnologija, naručitelj: VAD-CAD, obrt za preradu plastike i metala, Roč, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Izrada analize testiranja infrastrukturne mreže za punjenje električnih vozila, naručitelj: OM Projekt d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga ispitivanja udjela ferita u zavarenom spoju, naručitelj: ZIT - Zavod za zavarivanje, ispitivanje i tehnologiju d.o.o., Zagreb, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga analize i razvojnih metoda te analiza i kontrola kvalitete, naručitelj: JGL d.d., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba uzorka sa silosa, naručitelj: Holcim d.o.o., Koromačno, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja zavarenog spoja na savijanje, naručitelj: Zavar d.o.o., Krk, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj i povišenoj temperaturi i udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi, narezivanje utora i ispitivanje na savijanje, naručitelj: KOMPAS NOVA d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga testiranja turbinskih protokomjera, naručitelj: ADRIA-ELECTRONIC d.o.o., Rijeka, voditelj: Lado Kranjčević
 • Izrada analize lokalnog potencijala obnovljivih izvora energije, naručitelj: Obrt za usluge SUNCOZOR, Žrnovnica, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Mišljenje o jednakovrijednosti materijala, naručitelj: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga dorade softvera, naručitelj: SAIPEM S.p.A, Fano, voditelj: Jerko Škifić
 • Usluga FE analize zavješenja jahte Benetti, naručitelj: 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka, voditelj: Albert Zamarin
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj i povišenoj temperaturi, određivanje udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi, narezivanje utora i ispitivanje na savijanje, naručitelj: Brodoarmatura d.o.o., Matulji, voditelj: Goran Turkalj
 • Numerička analiza propagacije vodnog vala na području brane Felsentunnel, naručitelj: IB-Nujić j.d.o.o., Samobor, voditelj: Lado Kranjčević
 • Usluga laboratorijske analize kemijskih i mehaničkih karakteristika pocinčanog lima, naručitelj: G.I.I. TUBE d.o.o., Potpićan, voditelj: Matej Fonović

 

2021.

 • Usluga izrade alata za procjenu isplativosti MESSUSDIM jedinice, naručitelj: CAMTECH d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga izrade alata za procjenu investicije u proizvodnu opremu, naručitelj: OM Projekt d.o.o., Rijeka, voditelj: Ivan Dražić
 • Usluga uravnotežavanja steznih glava tokarilica, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluga izrade alata za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije baterijskog električnog vozila, naručitelj: ADRIA P.A. d.o.o., Rijeka, voditelj: Tomislav Senčić
 • Usluga izrade inovativnog multikriterijskog algoritma za lokaciju infrastrukture bike-sharing sustava, naručitelj: Sustav javnih bicikala d.o.o., Zagreb, voditelj: Goran Mauša
 • Usluga aktivnosti transfera stručnih i tehničkih znanja nužnih za uspostavu registra infrastrukture za alternativna goriva, naručitelj: Autounit d.o.o., Zagreb, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga izrade alata za procjenu okolišnih učinaka biciklističkog prometa u sklopu sustava iCycloCount, naručitelj: Promax događaji j.d.o.o., Zagreb, voditelj: Goran Mauša
 • Usluga ispitivanja vlačne probe na sobnoj temperaturi i udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi te narezivanje utora, naručitelj: Viktor Lenac d.d., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Strukturna procjena "Spirit 72DH", naručitelj: Spirit Yachts Limited, Ipswich, Suffolk, England, voditelj: Roko Dejhalla
 • Izrada proračuna čvrstoće brodske strukture za temelj dizalice metodom konačnih elemenata, naručitelj: Metal CAD d.o.o., Rijeka, voditelj: Marko Čanađija
 • Istraživanje vezano uz mogućnost razvoja autonomne platforme za označavanje i bojanje linija parkirnih mjesta, naručitelj: CipherSoft d.o.o., Rijeka, voditelj: Kristijan Lenac
 • Usluga ispitivanja vlačne probe na sobnoj temperaturi i udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi te narezivanje utora, naručitelj: TUBUS d.o.o., Galižana, voditelj: Goran Turkalj
 • Stručno vještačenje, naručitelj: Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, voditelj: Neven Bulić
 • Ugovor o provedbi mjerenja i izradi završnog izvještaja "Analiza vibracija energetskih transformatora", naručitelj: Končar distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, voditelj: Saša Zelenika
 • Usluga izrade alata za izračun energetskih i okolišnih značajki eksploatacije BELCV, naručitelj: ADRIA P.A. d.o.o., Rijeka, voditelj: Tomislav Senčić
 • Usluga izrade analitičkog modula platforme aditivnih tehnologija, naručitelj: VAD-CAD, obrt za preradu plastike i metala, Roč, voditelj: Ivan Dražić
 • Usluga stručnih i tehničkih znanja u svrhu razvoja sustava planiranja i izvršavanja misije praćenja trajektorije autonomne prskalice, naručitelj: NOVAMINA centar inovativnih tehnologija d.o.o., Zagreb, voditelj: Kristijan Lenac
 • Usluga razvoja IOT sustava u prometu, naručitelj: Adria Rail d.o.o., Rijeka, voditelj: Zlatan Car
 • Usluga izrade alata za procjenu vremena povrata energije MESSUSDIM jedinice, naručitelj: CAMTEH d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Mauša
 • Istraživačko-istraživačka konzultantska usluga u okviru projekta dom24h u području primjene metoda strojnog učenja i umjetne inteligencije, naručitelj: SMARTIS d.o.o., Ljubljana, voditelj: Zlatan Car
 • Usluga ispitivanja vlačne probe na sobnoj temperaturi i udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi, narezivanje utora te ispitivanje savijanja, naručitelj: CIMOS, P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Goran Turkalj
 • Analiza varijantnih rješenja za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru i kanalu Prosika, naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb, voditelj: Siniša Družeta
 • Usluga toplinske obrade trna za savijanje cijevi, naručitelj: 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, voditelj: Dario Iljkić
 • Mišljenje o idejnom projektu hidroglisera, naručitelj: J&J Design d.o.o., Ljubljana, voditelj: Roko Dejhalla
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba i udarnih žilavosti, naručitelj: TEMA automatizacija u industriji d.o.o., Pula, voditelj: Goran Turkalj 

 

2020.

 • Usluga ispitivanja mehaničkih osobina materijala u nazočnosti predstavnika Rina registra, naručitelj: Vulkan - Nova d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga tehničkog snimanja na terenu i izrada tehničkih nacrta za dvije barke koje će se obnavljati na području Općine Malinska - Dubašnica u sklopu projekta ARCA ADRIATICA, naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica, Malinska, voditelj: Roko Dejhalla
 • Usluga balansiranja steznih glava tokarilica, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluga mehaničkog ispitivanja materijala za propelerne osovine, naručitelj: Brodoremont Punat d.o.o., Punat, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga svjetlotehničkog mjerenja na rekonstrukciji - energetskoj obnovi sustava javne rasvjete grada Kastva, naručitelj: Domeni d.o.o., Matulji, voditelj: Dubravko Franković
 • Usluga izrade numeričkog modela za analizu konačnim elementima brodske opreme (spremnika pod tlakom), naručitelj: Torpedo Design d.o.o., Rijeka, voditelj: Marko Čanađija
 • Usluga ispitivanja vlačne probe i određivanje udarne žilavosti, naručitelj: VEBA d.o.o., Krk, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja udjela ferita u zavarenom spoju, naručitelj: Plazma tehnika d.o.o., Galižana, voditelj: Dario Iljkić
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba (čelik, HVT traka), naručitelj: TTO Thermotechnik d.o.o., Dražice, voditelj: Goran Turkalj
 • Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja VE Vrataruša II, naručitelj: HOPS d.o.o., Zagreb, voditelj: Dubravko Franković
 • Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja HE Senj na prijenosnu mrežu, naručitelj: HOPS d.o.o., Zagreb, voditelj: Dubravko Franković
 • Strukturna procjena prema ISO 12215, naručitelj: Spirit Yachts Limited, Ipswich, Suffolk, England, voditelj: Roko Dejhalla
 • Usluga recenzije studije za Hidraulički proračun sustava GHE Zakučac, HEP - Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Glavna HE Zakučac, Omiš, voditelj: Zoran Čarija
 • Dizajn VRP uređaja, naručitelj: Texas Institute of Science, SAD, voditelj: Marko Čanađija
 • Usluga recenzije studije hidrauličkog proračuna dovodno - odvodnog sustava GHE Orlovac, naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o., PP HE Jug, Glavna HE Orlovac, Sinj, voditelj: Zoran Čarija
 • Usluga izrade alata za izračun uštede energije i smanjenja emisija CO2 korištenjem obnovljene računalne opreme, naručitelj: Drugi klik d.o.o., Zagreb, voditelj: Ivan Dražić
 • Usluga izrade alata za procjenu investicije u infrastrukturu za punjenje električnih vozila, naručitelj: ELIS PROJEKT d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Projekt mobilne energetski samodostatne jedinice za održivu distribuiranu proizvodnju, naručitelj: CAMTECH d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić 
 • Stručno vještačenje, naručitelj: Trgovački sud u Rijeci, Rijeka, voditelj: Neven Bulić
 • Usluga ispitivanja udjela ferita u zavarenom spoju, naručitelj: Montmontaža - Rijekamontaža d.o.o., Rijeka, voditelj: Dario Iljkić
 • Analiza gibanja broda za prijevoz automobila i kamiona na vezu, naručitelj: 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, voditelj: Jasna Prpić-Oršić
 • Provedba testiranja i ispitivanja modula inovativnog sustava napredne videoanalitike za mjerenje i analizu biciklističkog prometa, naručitelj: Promax događaji j.d.o.o., Zagreb, voditelj: Kristijan Lenac
 • Usluga izračuna energetskih učinaka i učinaka po okoliš tijekom razdoblja eksploatacije baterijskog električnog vozila, naručitelj: ADRIA P.A. d.o.o., Rijeka, voditelj: Tomislav Senčić
 • Izrada platforme aditivnih tehnologija, naručitelj: VAD-CAD, obrt za preradu plastike i metala, Roč, voditelj: Ivan Dražić
 • Usluga ispitivanja kompozitnih uzoraka, naručitelj: Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba, naručitelj: Dalmont d.o.o., Kraljevica, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga provjere energetskih značajki rekonstrukcije HE Rijeka sukladno predmetnim Tehničkim specifikacijama, naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o., PP HE Zapad, Pogon glavna HE Vinodol, Tribalj, voditelj: Zoran Čarija
 • Usluga osposobljavanja iz područja zavarivanja, naručitelj: Feroplast d.o.o., Buje, voditelj: Duško Pavletić
 • Usluga savjetovanja za razvoj prototipa novog i inovativnog brzog plovila, naručitelj: PIČULJAN PRO-NAUTIC d.o.o., Rab, voditelj: Roko Dejhalla
 • Usluga mjerenja vibracija, naručitelj: DOK-ING d.o.o., Zagreb, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba i usluga recenzije elaborata, naručitelj: INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju, Zagreb, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba i određivanje udarnih žilavosti, naručitelj: Dalstroj d.d., Split, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj temperaturi i određivanje udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi, naručitelj: LMB Kotlovski inženjering d.o.o., Zagreb, voditelj: Goran Turkalj
 • Intelektualne usluge rada na znanstvenim istraživanjima iz područja modeliranja i objave znanstvenog rada, naručitelj: Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Čakovec, voditelj: Zlatan Car
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba na sobnoj temperaturi i udarnih žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi te narezivanje utora na uzorcima za udarnu žilavost, naručitelj: JLM - Perković d.o.o., Matulji, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja vlačnih proba i određivanje udarnih žilavosti na - 20° C, naručitelj: Strojopromet, Zagreb, voditelj: Goran Turkalj

 

2019.

 • Ugovor o pružanju usluga, naručitelj: Sensum d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga visokostručnog savjetovanja razvoja sondi vrtložnih struja, naručitelj: INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju, Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada projekta: Prikaz i analiza tehnoloških procesa i aktivnosti u Luci Raša, Izrada prijedloga prometnog rješenja jedinstvenog ulaza/izlaza lučkog područja Luke Bršica, naručitelj: Lučka uprava Rijeka, Rijeka, voditelj: Tonči Mikac
 • Ugovor o pružanju usluga savjetovanja pri uspostavi sustava osiguranja kvalitete temeljenog na ESG smjernicama, naručitelj: Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s p.j., Pula, voditelj: Duško Pavletić
 • Ugovor o uslugama ispitivanja u prisustvu inspektora HRB, naručitelj: Viktor Lenac d.d., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Provjera inovativnog koncepta aksijalne izvedbe Škulićevog sustava, naručitelj: IBS MOTORTECHN ITALIA S.R.L., Napoli, Italija, voditelj: Sanjin Braut
 • Ugovor o financiranju i provedbi znanstveno-istraživačkog projekta, naručitelj: ASSECO SEE d.o.o., Zagreb, voditelj: Jonatan Lerga
 • Ispitivanje epruvete za strukove lista kormila i vratila vijka pod nadzorom inspektora HRB-a, naručitelj: Strojobravarski obrt „Floris“, Punat, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga izrade proračuna pomoćne šasije vozila za vučnu službu, naručitelj: Palfinger Kran d.o.o., Škrljevo, voditelj: Marko Čanađija
 • Usluge ispitivanja, naručitelj: SCAM marine d.o.o., Viškovo, voditelj: Goran Turkalj
 • Ugovor o nabavi usluge izrade studijske dokumentacije u sklopu projekta „EnerMOB“, naručitelj: Primorsko – goranska županija, Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Proračun kritičnih brzina turbinskog rotora oslonjenog na klizne ležajeve i proračun stabilnosti, naručitelj: Tvornica turbina d.o.o., Karlovac, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluga ispitivanja epruveta na vlak pod nadzorom HRB-a, naručitelj: Propeler servis d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga prijevoda uputa za LCI na hrvatski, naručitelj: ABB d.o.o., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Ugovor za upravljanje sadržajem Internet stranica, naručitelj: Istarsko veleučilište, Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s p.j., Pula, voditelj: Damir Arbula
 • Usluge ispitivanja materijala, naručitelj: JLM Perković d.o.o., Matulji, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga recenzije i djelomične dopune Knjige 3 u dijelu tehničkih specifikacija PLC-a, signala CS prema NUS-u i frekventnih pretvarača, naručitelj: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, voditelj: Neven Bulić
 • Ugovor o poslovnoj suradnji za uvođenje odgovarajućeg informatičkog rješenja za Odjel nabave KBC Rijeka za potrebe Interreg CE projekta digitalLIFE4CE (CE984), naručitelj: STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Rijeka, voditelj: Ivan Štajduhar
 • Ugovor o pružanju usluga aktivnosti transfera stručnih i tehničkih znanja u sklopu projekta Izrade inovativnog simulatora elektroenergetskog sustava u oblak - iSIMELEC, naručitelj: Studio elektronike Rijeka d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga mjerenja vibracija transformatora, naručitelj: Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d., Zagreb, voditelj: Saša Zelenika
 • Ugovor o nabavi usluge izrade studijske dokumentacije u sklopu projekta "EnerNETMob" (Izrada analize stanja opskrbe energijom i plana razvoja infrastrukture za punjenje električnih vozila), naručitelj: Primorsko - goranska županija - Elis Inženjering d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga uravnotežavanja jedne stezne glave tokarilice, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluga recenzije hidrauličke analize dovodnog i odvodnog sustava HE Rijeka, naručitelj: Hidroelektrana Vinodol, voditelj: Zoran Čarija
 • Usluga reatestacije materijala aluminijskog profila, naručitelj: ITAQUA S.R.L., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluge mehaničkog ispitivanja materijala aluminijskog profila, naručitelj: ITAQUA S.R.L., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Usluga ispitivanja materijala vlačnim testom za HRB, naručitelj: Adriatic Fast Ferries d.o.o., Rijeka, voditelj: Goran Turkalj
 • Ugovor o nabavi usluge izrade studije tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrta malih barki koje se obnavljaju u projektu Arca Adriatica, naručitelj: Primorsko - goranska županija, Rijeka, voditelj: Roko Dejhalla
 • Ugovor o modernizaciji ispitne stanice, izradi programskog rješenja i puštanja u pogon, naručitelj: Viktor Lenac d.d., Rijeka, voditelj: Neven Bulić
 • Ugovor o uslugama izrade idejnog rješenja sustava obrane od poplava grada Zadra na slivu Ričine i Kvandove jaruge, naručitelj: Hidromodeling d.o.o., Rijeka, voditelj: Siniša Družeta
 • Usluga izrade ispitivanja i studije utjecaja kvalitete pojačala za akviziciju EEG signala i pogreške u postavljanju elektroda na uspješnost neurofeedback baseline algoritma, naručitelj: E - Glas d.o.o., Rijeka, voditelj: Saša Vlahinić
 • Usluga izrade ulaznih podataka za ekonomsku ocjenu isplativosti varijantnih rješenja opskrbe toplinsko - rashladnom i električnom energijom dječjeg vrtića Radost u Poreču, naručitelj: Plavi partner d.o.o., Zagreb, voditelj: Branimir Pavković
 • Usluga izrade izračuna čvrstoće brodske konstrukcije, naručitelj: IHC Engineering Croatia d.o.o., Rijeka, voditelj: Marko Čanađija
 • Izrada studije za analizu rada EES-a: Analiza programa podfrekvencijskog rasterećenja na području PrP Rijeka, naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, voditelj: Dubravko Franković   
 • Usluga ispitivanja vlačne čvrstoće i žilavosti, naručitelj: Mick d.o.o., Kukuljanovo, voditelj: Goran Turkalj

2018.

 • Usluga izrade satnih prosječnih vrijednosti meteoroloških podataka za referentne lokacije u Republici Hrvatskoj, naručitelja: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, voditelj: Branimir Pavković
 • Izrada elaborata procjene stanja elektrotehničkih komponenti, naručitelj: EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.d., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Proračun kritičnih brzina turbinskog rotora oslonjenog na klizne ležajeve, naručitelj: Tvornica turbina d.o.o., Karlovac, voditelj: Sanjin Braut
 • Istraživanje u svezi „WTS Waste Tracking System“, naručitelj: AIBS Lab srl, Trst, Italija, voditelj: Kristijan Lenac
 • Procjena izvješća i izrada mišljenja, naručitelj: International Marine Certification Institution, IMCI, Brusseles, Belgija, voditelj: Albert Zamarin
 • Usluga uravnoteživanja stezne glave tokarilice, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Labin, voditelj: Sanjin Braut
 • Određivanje monotonih Ramberg-Osgood-ovih parametara krivulje naprezanja, naručitelj: DOK-ING d.o.o., Zagreb, voditelj: Robert Basan
 • Izrada elaborata mjerenja, naručitelj: Uljanik Tesu Elektronika d.o.o., Pula, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada elaborata „Analitički model funkcije Sustava navodnjavanja Valtura s analizom pojave vodenog udara u najnepovoljnijim uvjetima, te prijedlog rješenja“, naručitelj: Republika Hrvatska, Istarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Pazin, voditelj: Siniša Družeta
 • Izrada tehničkog rješenja sustava za detektiranje poremećenog pogona na temelju mjerenja iz PMU uređaja i uređaja za mjerenje kvalitete električne energije, naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Opatija, voditelj: Dubravko Franković
 • Izrada studije izvedivosti revitalizacije bloka 1 TE Plomin, naručitelj: EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Određivanje monotonih Ramberg-Osgood-ovih parametara krivulje naprezanje-deformacija za materijale prema upitu, naručitelj: DOK-ING d.o.o., Zagreb, voditelj: Robert Basan
 • Izrada elaborata podešenja zaštite i Izrada numeričkog modela u svrhu provjere utjecaja elektrane na priključnu mrežu za fotonaponski sustav Kaufland – Jastrebarsko, naručitelj: LSG group, Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Ispitivanje analize kvalitete napona na OŠ Čavle, naručitelj: Općina Čavle, Čavle, voditelj: Dubravko Franković
 • Održavanje tečaja iz AutoCAD softvera, naručitelj: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, voditelj: Ervin Kamenar
 • Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora, naručitelj: RH, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, voditelj: Branimir Pavković
 • Ugovor za Izradu elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja HE Varaždin na prijenosnu mrežu, naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, voditelj: Dubravko Franković
 • Structural Evaluation of P70, naručitelj: Spirit Yachts Limited, Ipswich, Suffolk, England, voditelj: Roko Dejhalla
 • Analiza energetske potrošnje jedinica lokalne samouprave za potrebe izrade SEAP-a i SECAP-a, naručitelj: Sensum d.o.o., Rijeka, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Izrada tehničkog rješenja primjene pretvornika FNE u svrhu kompenzacije jalove energije u distribucijskoj mreži, naručitelj: HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, voditelj: Saša Vlahinić

2017.

 • Rad na projektu „Weather Stand-by Software Development“, naručitelj: SAIPEM S.p.A. podružnica u RH, Rijeka, voditelj: Jerko Škifić
 • Provjera inovativnog koncepta krivuljnog mehanizma, naručitelj: IBS MOTOR TECH d.o.o., Dobrinj, Krk, voditelj: Sanjin Braut
 • Izrada elaborata sveobuhvatnog tehničkog rješenja pokretanja motora (u praznom hodu), naručitelj: Viktor Lenac d.d., Rijeka, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada dokumentacije za uspostavu mjernog laboratorija sukladno normi ISO/IEC 1705, naručitelj: ROBICOMP d.o.o., Velenje, Slovenija, voditelj: Duško Pavletić
 • Izrada studije (stručno-tehničke podloge) „Funkcionalnost i optimizacija zahvata vode sustava navodnjavanja Valtura“, naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb, voditelj: Siniša Družeta
 • Uravnoteživanje stezne glave tokarilice, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Roberto Žigulić
 • Termovizijsko snimanje, naručitelj: Uljanik d.d., Pula, voditelj: Zoran Čarija
 • Izrada projektnog zadatka za izradu studije pod nazivom „Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade, višestambene zgrade, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1970. – 2006., iza 2006., te gotovo nula energetske zgrade“, naručitelj: Republika Hrvatska, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, voditelj: Branimir Pavković
 • Usluge stručnog savjetovanja za slučaj pojave zemnog spoja, naručitelj: TE Plomin d.o.o., Plomin, voditelj: Neven Bulić
 • Usluge savjetovanja, naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, voditelj: Duško Pavletić
 • Recenzija rezultata hidrauličkih mjerenja i analize protočnog dijela HE Vinodol, naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Tribalj, voditelj: Zoran Čarija
 • Analiza poboljšanja konstrukcije rešetke ulaznog uređaja Gusić Polje, naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Senj, voditelj: Zoran Čarija
 • Izrada izmjena i dopuna tehničkih specifikacija elektrotehničkih i strojarskih komponenti radova u predlošku dokumentacije o nabavi za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada idejnog rješenja, naručitelj: Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Ispitivanje kemijskog sastava čeličnih cijevi kvalitete ASTM A106 Grade B, naručitelj: Viktor Lenac d.d., Rijeka, voditelj: Dario Iljkić
 • Strojarsko-elektrotehničko vještačenje na Posl.br. 2308/2013-15, naručitelj: Trgovački sud u Rijeci, Rijeka, voditeljica: Marina Franulović
 • Proračun čvrstoće modularnih spremišta za brodove u suhoj marini pri statičkim i dinamičkim uvjetima korištenja i Mišljenje o tehničkoj dokumentaciji o preinaci motornog teretnog vozila, naručitelj: Igor Svaguša, Rijeka, voditelj: Sanjin Braut
 • Neptune Software Development Phase 2, prema Ugovoru br.1182007, naručitelj: SAIPEM S.p.A. podružnica u RH, Rijeka, voditelj: Jerko Škifić
 • Provedba svjetlotehničkih mjerenja rasvijetljenosti s izdavanjem elaborata za ulicu Antuna Mihanovića i Baštijanovu ulicu u Rijeci, naručitelj: ELIS PROJEKT d.o.o., voditelj: Dubravko Franković
 • Izrada Studije tehničkih opisa i karakteristika tradicijskih barki u okviru projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana, naručitelj: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, voditelj: Roko Dejhalla
 • Usluga ispitivanja/provedba mjerenja i izrada analize kvalitete napona u odabranim mjernim točkama u sklopu ACI marine Skradin, naručitelj: Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d., Opatija, voditelj: Dubravko Franković
 • RCD Structural evaluation to ISO 12215, naručitelj: SPIRIT YACHTS LIMITED, Ipswich, Suffolk, United Kingdom, voditelj: Roko Dejhalla

2016.

 • Usluga uravnoteženja rotora ventilatora i stezne glave, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Sanjin Braut
 • Provedba i analiza mjerenja strujnog opterećenja na razini elektro-razdjelnika klimatizacije, naručitelj: Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d., voditelj: Dubravko Franković
 • Istraživanje za projekt „Collaborative Network UXO“, naručitelj: AIBS Lab srl, Italija, voditelj: Kristijan Lenac
 • Izrada projekta CFD analiza ventilacije teretnog prostora, naručitelj: Uljanik d.d., Pula, voditelj: Zoran Mrša
 • Ekspertiza loma pužne pumpe, naručitelj: Tehnomehanika d.o.o., Rijeka, voditelj: Marko Čanađija
 • Usluga testiranja epruveta, naručitelj: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, voditelj: Josip Brnić
 • Revizija Studije: „Mogućnosti prihvata OIE u hrvatski elektroenergetski sustav“, naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, voditelj: Dubravko Franković
 • Analiza postojećeg stanja plinovodnih mreža i toplinskih potreba Primorsko-goranske županije, naručitelj: Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o., Rijeka, voditelj: Vladimir Medica
 • Tehničke konzultacije u projektu „Generalni remont turbinskog otoka i retrofit NT turbine nazivne snage 210 MW“, naručitelj: TE-PLOMIN d.o.o., Plomin, voditelj: Vladimir Medica
 • Izrada projektne dokumentacije poboljšanja energetske učinkovitosti II. Bolničkog odjela, strojarski dio, naručitelj: SAN PAOLO d.o.o., Rovinj, voditelj: Branimir Pavković
 • Recenzija i izrada podloga za programiranje nadogradnje postojećeg računalnog programa „KI Expert 2013“ i izrada nove inačice istog programa, naručitelj: Knauf insulation d.o.o., Novi Marof, voditelj: Branimir Pavković
 • Analiza vibracija na stroju Vibro-finisher i procjena utjecaja istih na ispravnost rada strojeva u susjednoj prostoriji, naručitelj: P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet, voditelj: Sanjin Braut
 • Razvoj mehatroničkog uređaja namijenjenog za ispitivanje korozije, naručitelj: Yazaki Europe Ltd, Zagreb, voditelj: Saša Zelenika
 • Elaborat unaprjeđenja i nadogradnje Sistemskog nadzora prijenosne elektroenergetske mreže u HOPS-u, naručitelj: Končar – inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb, voditelj: Srđan Skok
 • Izrada analize (Microtunnel seawater feeding analysis), naručitelj: SAIPEM S.p.A. podružnica u RH, Rijeka, voditelj: Jerko Škifić
 • Izrada interdisciplinarne studije elektro mobilnosti otoka Krka i prateće mobilne aplikacije, naručitelj: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, voditelj: Vedran Kirinčić
 • Usluga provjere i korekcije troškovnika za opremanje zgrade SEECEL-a ITC opremom, multimedijskom opremom i softwareom, naručitelj: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb, voditelj: Lado Kranjčević
 • Ispitivanje zamora materijala, naručitelj: Andritz AG, Graz-Andritz, voditelj: Josip Brnić
 • Izrada elaborata podešenja zaštite, naručitelj: Bossman Tim d.o.o., Zagreb, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada preliminarne analize mogućnosti priključenja rekonstruirane HE Varaždin na prijenosnu mrežu, naručitelj: HEP PROIZVODNJA d.o.o., Varaždin, voditelj: Dubravko Franković
 • Recenzija elaborata Analiza i izrada projekcije poboljšanja energetskih parametara turbina HE Senj, naručitelj: HEP PROIZVODNJA d.o.o., Senj, voditelj: Zoran Čarija

2015.

 • Stručno određivanje lokacije za instalaciju mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka, naručitelj: PGŽ- Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, voditelj: Kranjčević Lado
 • Stručno vještačenje štete nastale na motornoj gliserskoj brodici „Saver 19“, naručitelj: Motonavis - Rijeka, voditelj: Čalić Bruno
 • Pružanje usluga stručnog nadzora izrade studije- katalog tipskih rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade površine od 50 do 1000 m2 za potrebe RH , naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - Zagreb, voditelj: Pavković Branimir
 • Prezentacija izvođenja zavarivanja za potrebe tvrtke, naručitelj: RI ISA d.o.o.- Rijeka, voditelj: Pavletić Duško
 • Uravnoteženje steznih glava, naručitelj: P.P.C. Buzet, voditelj: Braut Sanjin
 • Weather Stand-by Software Development, naručitelj: Saipem S.p. A. Rijeka, voditelj: Sopta Luka
 • Strojno-elektrotehničko vještačenje, naručitelj: Općinski sud (Vodovod i kanalizacija), voditelj: Braut Sanjin, Kranjčević Lado, Bulić Neven
 • Normiranje izvršenja poslova prekrcaja /manipulacije u Luki Rijeka, naručitelj: Luka Rijeka d.d., voditelj: Zlatan Car

 • Izrada strojarskog projekta grijanja potrošne vode korištenjem sunčeve energije i dizalice topline za bolnicu „Prim. dr. Martin Horvat“, Rovinj , naručitelj: San Polo d.o.o., Rovinj, voditelj: Branimir Pavković

 • Izrada analize mjernih rezultata spremnika i čepova za proizvod Cedevita GO!, te izradu zaključnog izvješća, naručitelj: Cedevita d.o.o., Zagreb, voditelj: Duško Pavletić
 • Izrada projekta CFD analize ventilacije teretnog prostora za gradnju 526, naručitelj: Uljanik d.d., Pula, voditelj: Zoran Mrša
 • Izrada elaborata „Ispitivanje, verifikacija i certifikacija tehničkih svojstava/sposobnosti termoproizvodne jedinice TE Rijeka u redovnim i izvanrednim pogonskim stanjima“, naručitelj: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb, voditelj: Tomislav Mrakovčić
 • Izrada ekspertize u sporu radi naknade štete, naručitelj: Metis d.d., Kukuljanovo, voditelj: Dubravko Siminiati
 • Izrada revizije elaborata hidrauličkih mjerenja dovodnog i odvodnog sustava HE Senj, naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Senj, voditelj: Zoran Čarija
 • Izrada recenzije glavnog projekta zamjene sustava frekventnog pokretanja agregata u RHE Velebit, naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Obrovac, voditelj: Neven Bulić
 • Izrada tehničkog rješenja elektrifikacije željezničkih vagona, naručitelj: Transagent d.o.o., Rijeka, voditelj: Dubravko Franković
 • Analiza dinamike krivuljnog mehanizma, naručitelj: Ivan Škulić, voditelj: Sanjin Braut
 • Usluge stručnog savjetovanja i valorizacije stanja elektrotehničke opreme u TE Plomin, naručitelj: TE Plomin d.o.o., voditelj: Neven Bulić

2014.

 • Tipska rješenja za primjenu alternativnih sustava za zgrade od 50 do 1000 m2 za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, naručitelj: RH Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, voditelj: Pavković Branimir
 • Izrada energetske studije i certifikata, naručitelj: Rijeka stan, voditelj: Pavković Branimir
 • Provedba energetskog pregleda, izrade energetske studije s ocjenom isplativosti i prijedlogom mjera energetske učinkovitosti te izrada energetskog certifikata zgrade, naručitelj: Ingrad - Rijeka, voditelj: Kranjčević Lado
 • Evaluacija strukture drvene jedrilice Spirt 74, naručitelj: Spirit yachts, voditelj: Dejhalla  Roko
 • Eksperimentalna istraživanja svojstava materijala portala, naručitelj: HOSP -Opatija, voditelj: Brnić Josip
 • Analiza izvedenog stanja i procjena mehaničkog ponašanja dijela rasklopnog postrojenja 110 kV u EVP Vrata, naručitelj: HOSP -Opatija, voditelj: Brnić Josip
 • Izrada elaborata rekonstrukcije grijanja pp Delnice, naručitelj: MUP RH - Zagreb, voditelj: Dragičević Viktor
 • Projektiranje serverske učionice, naručitelj: Pegasus rješenja j.d.o.o. - Sesvete, voditelj: Kranjčević Lado
 • Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora usluge II faza (ocjene izrađene Studije- minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo za kategorija zgrada) , naručitelj: RH Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - Zagreb, voditelj: Pavković Branimir
 • Ispitivanje i utvrđivanje dinamičkih karakteristika termo-energetskog bloka TE Rijeka, naručitelj: Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. - Zagreb, voditelj: Prelec Zmagoslav
 • Istraživanje potencijala za uštedu energije korištenjem složenih kogeneracijskih i trigeneracijskih sustava koji koriste OIE prilikom obnove hotela, naručitelj: HEP ESCO d.o.o - Zagreb, voditelj: Pavković Branimir
 • Izrada elaborata Određivanje optimalne lokacije mjerne postaje za praćenje utjecaja TE Plomin na kvalitetu zraka na području PGŽ, naručitelj: Primorsko-goranska županija, voditelj: Kranjčević Lado
 • Recenzija projektnog zadatka za „Izrada glavnog projekta zamjene sustava frekventnog pokretanja agregata u RHE Velebit, naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE JUG Split Pogon RHE Velebit - Obrovac, voditelj: Bulić Neven
 • Podešavanje parametara na svim elektromotorima (pogon nagiba grane,pogon kuke,pogon okretanja i pogon vožnje portala) ARDELT KRANICH 500 7,5T dizalice sa DOK-a RI38, naručitelj: Viktor Lenac - Rijeka, voditelj: Bulić Neven

2013.

 • Analiza vibracija i stabilnosti rotora turbine TTK 1-OK 1,2, naručitelj: Tvornica turbina d.o.o. Karlovac, voditelj: R. Žigulić
 • Ekspertna ocjena mogućnosti izgradnje Nov. 473 i Nov. 474 u „Brodosplitu“u zadanim rokovima, naručitelj: Brodogradilište Brodosplit d.d., voditelj: N. Fafandjel
 • Analiza numeričkih simulacija strujanja mješavine zraka i vodene pare u nadbunkerskom prostoru TE Plomin 1 i 2 radi definiranja osnovnih parametara novog ventilacijskog sustava, naručitelj: HEP, voditelj: L. Sopta
 • Analiza prostiranja tople vode iz ispusta u more tvornice Calucem-Pula upotrebom numeričkih simulacija, naručitelj: Ekonerg d.o.o., voditelj: L. Sopta
 • Analiza varijantnih rješenja spojnog kanala Rječina –  Mrtvi kanal s novelacijom procjene rizika od poplava u donjem toku Rječine korištenjem računalnih simulacija, naručitelj: Hrvatske vode, voditelj: L. Sopta
 • Hidraulička analiza stacionarnog i nestacionarnog rada CHE Fužine na dionici akumulacija Lokve – crpno/turbinski agregat u uvjetima povećanih protoka, naručitelj: HEP, voditelj: L. Sopta
 • Projekt revitalizacije turbinske opreme glavnih agregata HE Čakovec, naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o, voditelj: Z. Mrša
 • Hidraulička analiza mogućnosti ugradnje regulacijske pregrade u kanalu V. Ličanke radi održavanja razine vode na usisu pri radu crpke CHE Fužine, naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o, voditelj: Z. Mrša
 • Novelacija programa za predviđanje dotoka i proizvodnje HE Senj, naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o, voditelj: Z. Mrša
 • Proračun kapaciteta ponora u Lipovom polju, naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o, voditelj: Z. Mrša
 • Izrada preliiminarne topografske karte sliva sjevernog kraka Gacke, naručitelj: HEP Proizvodnja d.o.o, voditelj: Z. Mrša
 • Laboratory and educational support in ICT technologies, naručitelj: Ericsson Nikola Tesla, voditelj: T. Galinac Grbac
 • Stručni nadzor projekta "Utvrđivanje Minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku za razdoblje do 1970, 10970-1987, iza 1987 i gotovo nula energetske zgrade, te definiranje nacionalnih faktora primarne energije za sve energente i energetske sustave i faktora emisije CO2", naručitelj: MGIPU, voditelj: B. Pavković
 • Rekonstrukcija postojećeg rashladnog sustava poslovne zgrade HEP PP HE ZAPAD, naručitelj: HEP PP HE ZAPAD, voditelj: B. Pavković
 • projektni zadatak za izradu studije pod nazivom “ Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo višestambene zgrade, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1970. - 2006., iza 2006., te gotovo nula energetske zgrade“, naručitelj: MGIPU, voditelj: B. Pavković
 • Hlađenje restorana specijalne bolnice Thalassotherapia Crikvenica sunčevom energijom, projekt i stručni nadzor, naručitelj: REA Kvarner, voditelj: B. Pavković
 • Nadogradnja postojeće verzije računalnog programa KI Expert, 2013., strojarska podrška,naručitelj: Knauf Insulation d.o.o., voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi Svilno 82B u Rijeci, 2013, naručitelj: Grad Rijeka, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi Strossmayerova 23 u Rijeci, 2013, naručitelj: Grad Rijeka, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Miošića 8A u Rijeci, 2013, naručitelj: Grad Rijeka, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Miošića 8B u Rijeci, 2013, naručitelj: Grad Rijeka, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu Fillodramatica na adresi korzo 28 u Rijeci, 2013, naručitelj: Grad Rijeka, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za specijalnu bolnicu Nemec u Matuljima, 2013., naručitelj: Neomedic Matulji, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za dom za starije i nemoćne osobe "Pešćenica" u Zagrebu, 2013., naručitelj: Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica Zagreb, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Vere Bratonje 21 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Milana Frlana 32 u Matuljima, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Franje Belulovića 18 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Drage Šćitara 5 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Braće Horvatića 5 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Antuna Barca 12 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Frane Mladenića 1-3 u Rijeci, 2013., naručitelj: Rijeka stan, voditelj: B. Pavković
 • Projekt razvoja digitalnih sustava uzbuda za sinkrone generatore, naručitelj: Uljanik Tesu Elektronika, voditelj: Zlatan Car
 • Numeričke simulacije strujanja tople vode novog ispusta iz tvornice Calucem; naručitelj: Ekonerg –Zagreb, voditelj: Luka Sopta

2012.

 • Provedba energetskog pregleda,vrednovanju radnji energetskog pregleda i izdavanju certifikata za dječji vrtić „Paški mališani“, naručitelj: Grad Pag; voditelj: Branimir Pavković
 • Projekt „SLAYOPTI AND FREESPAN SOFTWARE UPGRADE“; naručitelj Saipem S.p.A.: voditelj: Luka Sopta
 • Kontrolirano hlađenje u procesu valjanja čeličnih profila; naručitelj: ŠTORE STEEL; voditelj: ožo Smoljan
 • Usluge vibracijske analize vertikalne ( karusel) tokarilice – CARNAGHI; naručitelj: Uljanik strojogradnja d.d.; voditelj: Roberto Žigulić
 • Izrada stučnog mišljenja o rješavanju problematike grijanja,hlađenja i klimatizacije na objektima opće bolnice u Slavonskom Brodu; naručitelj: Tehnokom d.o.o. Zagreb; voditelj: Branimir Pavković
 • Analiza oscilacije snage agregata – mjerenje kuta napona HEČ i HED; naručitelj: HEP Proizvodnja proizvodno područje HE sjever VARAŽDIN; voditelj: Srđan Skok
 • Izrada projekta centralnog kontrolera za nadzor i automatsko vođenje dijela prijenosnog EES-a Prijenosnog područja Rijeka zasnovanog na sinkroniziranim mjerenjima fazora; naručitelj: HEP –Operator prijenosnog sustava d.o.o.Prijenosno područje Rijeka; voditelj: Srđan Skok
 • Izrada elaborata za analizu i tehničko rješenje sustava recirkulacije dimnih plinova; naručitelj: HEP- Proizvodnja TERMOELEKTRANA KOSTRENA; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Uravnoteženja stezne glave; naručitelj P.P.C.Buzet d.o.o.Buzet; voditelj: Roberto Žigulić
 • Izvršeno normiranje poslova prekrcaja/manipulacije robe u Luki Rijeka prema specifikaciji manipulacije pojedinih vrsta robe; naručitelj: Luka Rijeka; voditelj: Zlatan Car
 • Izrada tehničke dokumentacije udešenja relejne zaštite postrojenja HEP OPS Prijenosno područje Zagreb; naručitelj: HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d o.o Zagreb; voditelj: Srđan Skok
 • Vještačenje o konstrukcijskoj izvedbi filtra na stoju za pranje rublja Rade Končar; naručitelj: Opć.građanski sud u Zagrebu; voditelj: Dubravka Siminiati
 • Numeričke simulacije stujanja u ventilacijskom sustavu nadbunkerskog prostora TE Plomin2; naručitelj: HEP- Proizvodnja d.o.o.TE Plomin; voditelj: Luka Sopta
 • Izrada snimke postojećeg stanja i ocjene energetske efikasnosti elektro instalacija glavne zgrade KBC; naručitelj: KBC-Rijeka; voditelj: Branimir Pavković
 • Ugovor o razvojnom projektu- Usluge optimizacije,razvoja i testiranja strojeva; naručitelj: Alpron; voditelj: Zlatan Car
 • Izrada novelacije programa za predviđanje dotoka i proizvodnje HE Senj; naručitelj: HEP Proizvodnja-Proizvodno područje HE Senj; voditelj: Zoran Mrša

2011.

 • Projekt LIDL; naručitelj: Randić i suradnici d.o.o.; voditelj: Branimir Pavković
 • Kontrola strojarske dokumentacije ; naručitelj: Osijek Koteks; voditelj: Branimir Pavković
 • Nadzor za instalacije; naručitelj: Randić i suradnici d.o.o.; voditelj: Branimir Pavković
 • Nacrt izvedenog stanja rashladnih strojeva HE Gojak; naručitelj: Monting d.o.o.; voditelj: Branimir Pavković
 • Mjerenje i analiza kvalitete električne energije; naručitelj: Neograf d.o.o.; voditelj: Saša Vlahinić
 • Ustupanje ugovorenih poslova; naručitelj: Institut IGH d.d.; voditelj: Luka Sopta
 • Rekonstrukcija kotlovnice OŠ Delnice; naručitelj: Primorsko-goranska županija; voditelj: Viktor Dragičević
 • Dinamički model EES; naručitelj: HEP operater prijenosnog sustava Zagreb; voditelj: Srđan Skok
 • Ispitivanje selektivnosti istosmjernih podrazvoda HE Čakovec i Dubrava; naručitelj: HEP Proizvodnja HE Sjever Varaždin; voditelj: Srđan Skok
 • Konzultantske usluge; naručitelj: Project Office UNDP; voditelj: Branimir Pavković
 • Izrada 3D prikaza rapske lađe; naručitelj: Ogranak Matice Hrvatske Rab; voditelj: Nikša Fafandjel
 • Studija: Analiza stanja i prijedlog rješenja MPP2 i PP2 generatora pare u TE-Rijeka; naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o.,Sektor za termoelektrane Pogon TE- Rijeka; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Elaborat: Program pregleda i ispitivanja tlačnih posuda i cjevovoda u TE-Plomin I, Kotlovsko postrojenje i parovodi; naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o.,Sektor za termoelektrane Pogon TE- Plomin; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Dinamičko ispitivanje viljuške injektora; naručitelj: CIMOS; voditelj: Goran Turkalj
 • Statičko ispitivanje viljuške injektora; naručitelj: CIMOS; voditelj: Josip Brnić

2010.

 • Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata; naručitelj: HRNZZ; voditelj: Božidar Križan
 • Ocjena stanja i prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti termotehničkih sustava turističkih objekata u sklopu tvrtke MAISTRA d.d.; naručitelj: Rijekaprojekt Energetika d.o.o.; voditelj: Branimir Pavković
 • Mjerenja protoka i analize sustava centralnog grijanja u cilju utvrđivanja nepravilnosti u radu i prijedloga sanacije, za objekt na adresi Cavtatska 2 u Rijeci ; naručitelj: Zbor stanara stambene građevine na adresi Cavtatska 2, Rijeka; voditelj: Branimir Pavković
 • Izvedbeni projekt strojarskih instalacija -  prerada instalacije kotlovnice na rezervno loženje el lož uljem za mjesni odbor/energetski blok Veli Vrh, Pula   na k.č. 780/236 k.o. Galižana;naručitelj: Grad Pula - upravni odjel za društvene djelatnosti; voditelj: Branimir Pavković
 • Glavni projekt strojarskih instalacija -  prerada instalacije kotlovnice na rezervno loženje el lož uljem za mjesni odbor/energetski blok Veli Vrh, Pula   na k.č. 780/236 k.o. Galižana;naručitelj: Grad Pula - upravni odjel za društvene djelatnosti; voditelj: Branimir Pavković
 • Idejni projekt strojarskih instalacija -  prerada instalacije kotlovnice na rezervno loženje el lož uljem za mjesni odbor/energetski blok Veli Vrh, Pula   na k.č. 780/236 k.o. Galižana;naručitelj: Grad Pula - upravni odjel za društvene djelatnosti; voditelj: Branimir Pavković
 • Analiza mogućih ušteda kod ugradnje izolacijskih panela debljine 120 mm umjesto predviđenih panela debljine 80 mm za objekt hladnjače „Tutti Frutti“ na Kukuljanovu; naručitelj: Tutti Frutti - FMB d.o.o.; voditelj: Branimir Pavković
 • Program pregleda i ispitivanja tlačne opreme u TE-Rijeka, Pomoćna postrojenja; naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE- Rijeka; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Program pregleda ispitivanja tlačnih posuda u TE- Plomin II, Pomoćno postrojenje; naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-Plomin; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Program pregleda ispitivanja tlačnih posuda u TE- Plomin II, Kotlovsko postrojenje; naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o.,Sektor za termoelektrane, Pogon TE-Plomin; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Izrada programskih modula; naručitelj: Končar inženjering Zagreb; voditelj: Srđan Skok


2009.

 • Terminal ukapljenog prirodnog plina (UPP) Omišalj, Krk, i njegov sinergijski potencijal za Primorsko-goransku županiju i šire okruženje, naručitelj: Zavod za prostorno uređenje PGŽ; voditelj: Vladimir Medica
 • Projekt soha za motorni brod "Neraida"; naručitelj: BROSS d.o.o., Viškovo, Rijeka; voditelj: Vladimir Medica
 • Studija selektivnosti električne zaštite u elektroenergetskom sustavu dviju kontejnerskih dizalica na obali "Brajdica"; naručitelj: Jadranska vrata d.d.;voditelj: Saša Vlahinić
 • Mišljenje o postupku proračuna opterećenja konstrukcije gata od brodova na privezištunaručitelj: IGH d.o.o.; voditeljica: Jasna Prpić-Oršić
 • Studija električnih zaštita pretovarnih sustava (Brodoukrcivač Bakar, Kontejnerski most Metalna, Brodoprekrcivač Silos); naručitelj: Lučka uprava Rijeka; voditelj: Saša Vlahinić
 • Mjerenje i podešenje električnih zaštita pretovarnih sustava u zoni luke Bakar (prekrcajni sustav i skladišni most); naručitelj: Lučka uprava Rijeka; voditelj: Saša Vlahinić
 • Energetski pregledi i preliminarne energetske studije bolnica KDB Zagreb (Klajićeva ulica Zagreb) i KBC Merkur Zagreb; naručitelj: UNDP Hrvatska; voditelj: Branimir Pavković
 • Rashladna stanica termotehničkog sustava zgrade HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci; naručitelj: Grad Rijeka - Odjel za kulturu; voditelj: Branimir Pavković
 • Strojarske termotehničke instalacije za zgradu prehrane na sveučilišnom kampusu na Trsatu - nadzor nad izvedbom; naručitelj: Ured ovlaštenog arhitekta R. Bunjevac; voditelj: Bernard Franković
 • Strojarske termotehničke instalacije za zgradu Građevinski fakultet na sveučilišnom kampusu na Trsatu - nadzor nad izvedbom; naručitelj: Ured ovlaštenog arhitekta R. Bunjevac; voditelj: Bernard Franković
 • Studija selektivnosti električne zaštite dizalica Samsung 1 i 2; naručitelj: Jadranska vrata; voditelj: Saša Vlahinić
 • Dinamička analiza pogona dijela EE sustava PP Rijeka; naručitelj: HEP PP Rijeka; voditelj: Srđan Skok
 • Elaborat: Program pregleda i ispitivanja tlačnih posuda i cjevovoda u TE-Plomin II (1. dio) – Revizija 1; naručitelj: HEP – Proizvodnja, Pogon TE-Plomin; voditelj: Zmagoslav Prelec
 • Elaborat: Program pregleda i ispitivanja tlačnih posuda u sustavu glavnoga kondenzata i napojne vode u TE-Plomin II; naručitelj: HEP – Proizvodnja, Pogon TE-Plomin; voditelj: Zmagoslav Prelec

2008.

 • Optimization of Pipe Laying Stress Analysis; naručitelj: SAIPEM; voditelj projekta: L. Sopta; zaključenje projekta: 2008.
 • Modeliranje vrijednosnog faktora „stupanj korisnog učinka“ TEP C-500; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta, zaključenje projekta: 2008.
 • Projekt – Obnova sustava klimatizacije i ventilacije kontrolno – analitičkog laboratorija INA Urinj, naručitelj:  INA industrija nafte – Rafinerija nafte Rijeka, projektant: B. Pavković; suradnici: T.Mrakovčić, B. Dragičević, O. Vuković, B. Doričić, K. Jelušić, M. Peran; 2008.
 • Nadzor – Nadzor nad radovima zamjene opreme i uređaja rashladne stanice MTTC Kozala,naručitelj: HT Hrvatske telekomunikacije –Regija 3 Zapad; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2008.
 • Studija – Proračun toplinskog stanja UNP-a u zatrpanim spremnicima za lokaciju Sveti Križ Začretje -  Pustodol, naručitelj:  TOP Projekt Zagreb; autori studije: B. Pavković, Z. Čarija; 2008.
 • Studija – Energetska studija odabira termotehničkih instalacija kotlovnice i rashladne stanice Novi List, naručitelj:  Novi List Rijeka; autor studije: B. Pavković; 2008.
 • Studija – Simulacija promjene toplinskog stanja UNP-a tijekom godine u zatrpanim spremnicima na lokaciji Aqaba -Jordan, naručitelj:  TOP Projekt Zagreb; autori studije: B. Pavković, Z. Čarija; 2008.
 • Studija – Simulacija promjene toplinskog stanja UNP-a tijekom godine u zatrpanim spremnicima na lokaciji Porto Romano - Albanija, naručitelj:  TOP Projekt Zagreb; autori studije: B. Pavković, Z. Čarija; 2008.
 • Prenamjena postojećih navoza I i II  u horizontalni plato s jednim ležajem za finalnu montažu trupa; naručitelj: Brodogradilište "Kraljevica";voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Milošević, Š., Hadjina, M , Matulja, Ferenčić, M,; 2008.
 • Analiza mogućnosti smještaja suhog doka u okvire "tehnološkog projekta modernizacije brodogradilišta kraljevica" s idejnim projektom nove hale predmontaže; naručitelj: Brodogradilište "Kraljevica";voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Milošević, Š., Hadjina, M , Matulja, Ferenčić, M,; 2008.
 • Analiza mogućnosti smanjenja hidrauličkih gubitaka odvodnog kanala HE Vinodol; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Vinodol; autori studije: Z. Mrša, S. Fućak; 2008.

2007.

 • Elaborat -  Program pregleda i ispitivanja tlačnih posuda i cjevovoda u TE – Plomin II;  naručitelj: TEPlomin d.o.o.;voditelj projekta: Z. Prelec; 2007.
 • Projekt – Revitalizacija generatora pare 341-G003; naručitelj: INA d.d. Zagreb – Rafinerija nafte Rijeka; voditelj projekta; Z. Prelec; suradnici: O. Gržinić; 2007.       
 • Studija o tehnološkim i vanjskim vodama za zamjenski blok TE Plomin; naručitelj: HEP, voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: J. Rubinić, S. Družeta, et al.; 2007. (u suradnji sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci)
 • Moguća rješenja rashladnog sustava morske vode za zamjenski blok TE Plomin; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: A. Radošević, Z. Vidović, S. Družeta, J. Škifić, B. Crnković, Z. Karabaić, D. Karabaić, N. Črnjarić-Žic; 2007.
 • Freespan Analysis Software; naručitelj: SAIPEM; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: D. Karabaić, J. Škifić, B. Crnković, O. Bukovac, S. Ivić; 2007.
 • Studija - Ispitivanje učinkovitosti aditiva u TE - Sisak,  naručitelj: HEP, Pogon TE-Sisak; voditelj projekta: Z. Prelec; suradnici: V. Dragičević, T. Mrakovčić, M. Sušanj, Z. Šerić; 2007.     
 • Projekt – Zamjena opreme i uređaja rashladne stanice MTTC Kozala, naručitelj: HT Hrvatske telekomunikacije – Regija 3 Zapad; projektant: B. Pavković; suradnici: K. Jelušić, M. Peran; 2007.
 • Projekt – Uklapanje apsorpcijskog rashladnog uređaja u kogeneracijski sustav ĐĐ-ENITEH-500, naručitelj: MIJO Veneers Oprisavci; projektant: B. Pavković; suradnici: K. Jelušić, M. Peran; 2007.
 • Projekt – Modifikacija sustava rashladnih cjevovoda i rashladne stanice hidroelektrane Rijeka,naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnici: M. Čanađija, Z. Čarija, K. Jelušić, M. Peran; 2007.
 • Nadzor – Nadzor nad radovima rekonstrukcije rashladnih cjevovoda hidroelektrane Senj,naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2007.
 • Studija – Analiza hlađenja rotora hidrogeneratora u HE Vinodol, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad; autori studije: B. Pavković, Z. Čarija , V. Medica, Z. Mrša; 2007.
 • Analiza gubitaka vode u Lipovom polju; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Sklope; 
 • autori studije: Z. Mrša, S. Fućak; veljača 2007.
 • Hidroenergetska analiza HE Sklope i simulacija vodotoka sliva Like, Izrada hidroenergetske analize dogradnje i obnove HE Sklope; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Sklope; autori studije: Z. Mrša, S. Fućak; 2007.
 • Analiza hidrauličkih gubitaka u difuzorskom traktu HE Lepenica; naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Lepenica; autori studije: Z. Mrša, M. Čavrak; 2007.
 • Izrada modela disperzije i distribucije onečišćujućih sastojaka dimnih plinova TE Rijeka; naručitelj:  HEP Proizvodnja,  PP TE Rijeka; autori studije: Z. Mrša, M. Čavrak; 2007.
 • Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE "Rijeka" - Dodataka I; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2007.
 • Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkimrežimima rada HE "Rijeka" - Dodataka II; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2007.
 • Analiza strujanja u postojećim turbinama „HESenj“; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2007.
 • Analiza mogućnosti povećanja korisnosti turbine „HESenj“ upotrebom savitljivih privodećih lopatica; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2007.

2006.

 • Hidraulička analiza dovodnog sustava HE Senj na dionici Gusić polje – HE Senj; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: Z. Vidović, S. Družeta, J. Škifić; 2006.
 • Tehnološki projekt modernizacije Brodogradilišta Kraljevica; naručitelj: Brodogradilište "Kraljevica";voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Milošević, Š., Hadjina, M , Matulja, T.; 2006.
 • Tehnološka studija cjevarske radionice Brodogradilišta Kraljevica; naručitelj: Brodogradilište "Kraljevica"; voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Milošević, Š., Rubeša,  R., Hadjina, M.;2006.
 • Idejni projekt Otprašivača (Multiciklona) za potrebe Velikih hrvatskih brodogradilišta; voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Milošević, Š.; Ferenčić, M.; 2006.
 • Studija - Ispitivanje učinkovitosti aditiva u TE – TO Osijek,  naručitelj: HEP, Pogon TE-TO Osijek; voditelj projekta: Z. Prelec; suradnici: V. Dragičević, T. Mrakovčić, M. Sušanj, Z. Šerić; 2006.
 • Studija - Ispitivanje učinkovitosti aditiva u TE - Rijeka,  naručitelj: HEP, Pogon TE-Rijeka; voditelj projekta: Z. Prelec; suradnici: V. Dragičević, T. Mrakovčić, M. Sušanj, Z. Šerić; 2006.  
 • rojekt – Tehničko rješenje sanacije sustava ventilacije kuhinje hotela Dražica Krk, naručitelj: Hotel Dražica Krk; voditelj projekta; B. Pavković; suradnici: K. Jelušić, M.Peran; 2006.
 • Nadzor – Nadzor nad gradnjom termotehničkih instalacija upravne zgrade hidroelektrane Gojak u Ogulinu, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2006.
 • Nadzor – Nadzor nad gradnjom termotehničkih instalacija građevina u pogonu hidroelektrane Gojak, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2006.
 • Nadzor – Nadzor nad gradnjom strojarskih termotehničkih instalacija u sklopu uređenja poslovnog prostora za potrebe Data Centra HEP SPI PO Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2006.
 • Projekt – Rekonstrukcija rashladnih cjevovoda hidroelektrane Senj, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; projektant: B. Pavković; suradnici: M. Čanađija, Z. Čarija, K. Jelušić, M. Peran; 2006.
 • Studija – Ocjena stanja, energetska studija i idejni projekt strojarskih termotehničkih instalacija kotlovnice i rashladne stanice objekta MTTC Kozala – Rijeka, naručitelj: HT Hrvatske telekomunikacije –Regija 3 Zapad; autor studije: B. Pavković; 2006.
 • Analiza rada Peltonove turbine upotrebom šuplje regulacijske igle; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Vinodol; autori studije: Z. Mrša, S. Fućak;
 • Matematički model strujanja vode kroz mlaznicu Peltonove turbine; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Vinodol; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija;

 2005.

 • Studija - Ispitivanje iskoristivosti i emisije generatora pare u TE – Rijeka; naručitelj: HEP, Pogon TE-Rijeka; voditelj projekta: Z. Prelec; suradnici: V. Dragičević, T. Mrakovčić, M. Sušanj, Z. Šerić; 2005.
 • Analiza strujanja u odvodnom/dovodnom kanalu CHE Fužine; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Družeta, J. Škifić, N. Črnjarić-Žic, S. Maćešić, B. Crnković; 2005.
 • Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara; naručitelj: Hrvatske vode; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Družeta, J. Škifić, B. Crnković, N. Ožanić; 2005. (u suradnji sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci)
 • Hidraulička analiza rashladnog sustava TE Sisak, naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Družeta, J. Škifić, A. Radošević, B. Crnković, Z. Vidović; 2005.
 • Analiza tokova materijala u fazama predobrade i obrade elemenata trupa;  naručitelj: Brodogradilište "3. MAJ"; voditelj projekta: Fafandjel, N.; Suradnici: Simone, V., Hadjina, M., Matulja, T.;  2005.
 • Ekspertiza - Analiza oštećenja cijevi kondenzatora turbine 341-T21; naručitelj: INA d.d. Zagreb -  Rafinerija nafte Rijeka;voditelj: Z. Prelec, suradnici: B. Smoljan; 2005.
 • Studija – Strategija energetskog razvitka Primorsko-goranske županije, Analiza potrošnje energije u uslužnim djelatnostima na području Primorsko-goranske županije, naručitelj: Primorsko-goranska županija; voditelj projekata: B. Franković; suradnici: A. Trp, K. Lenić, ...; 2005.
 • Projekt – Grijanje i hlađenje upravne zgrade hidroelektrane Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnici: D. Šumonja, M. Peran; 2005.
 • Projekt – Projekt termotehničkih instalacija neovisnog sustava klimatizacije poslovne građevine HEP PP Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad; projektant: B. Pavković; suradnici: D. Šumonja, M. Peran; 2005.
 • Projekt – Sanacija sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode za stadion Krimeja Rijeka,naručitelj:  Grad Rijeka Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu; projektant: B. Pavković; suradnici: B. Persić, O. Vuković, D. Šumonja; 2005.
 • Idejni projekt – Procjena stanja i idejno tehničko rješenje sustava klimatizacije kontrolnog laboratorija INA Urinj, naručitelj:  INA industrija nafte – Rafinerija nafte Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnici: D. Šumonja, M. Peran; 2005.
 • Analiza mogućnosti smanjenja hidrauličkih gubitaka odvodnog kanala HE Vinodol; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Vinodol; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2005.
 • Analiza izgaranja otpadnog plina u vakuumskoj peći 201 h-001uINAmaziva, Rijeka, naručiteljProračun visine zajedničkog dimnjaka postrojenja za proizvodnju vodika, kotlova i peći toppinga 3; naručitelj INA industrija nafte – Rafinerija nafte Rijeka, autori studije: V. Medica, Z. Prelec, B. Franković, Z. Čarija; 2005.
 • Usluge analize strujanja vode u turbinama i privodnom traktu pri stacionarnim i dinamičkim režimima rada HE "Rijeka"; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2005.

2004.

 • Model linije za obradu profila; naručitelj: Brodogradilište "3. MAJ"; voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Simone, V., Pavletić, D., Hadjina, M.; 2004.
 • Određivanje posljedica uslijed iznenadnog rušenja ili djelomičnog oštećenja zemljane brane akumulacije Tribalj matematičkim modeliranjem; naručitelji: HEP, Hrvatske vode i Grad Crikvenica; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Vuković, N. Črnjarić-Žic, S. Družeta, J. Škifić, B. Crnković; 2004. (u suradnji sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci)
 • Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Rijeka; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Maćešić, N. Črnjarić-Žic, J. Škifić, S. Družeta, B. Crnković; 2004.
 • Projekt -  Prototip brodskoga spaljivača otpada, naručitelj: 3. MAJ – TIBO Matulji; voditelj projekta: Z. Prelec; suradnici: V. Dragičević, T. Mrakovčić; 2004.
 • Studija – Analiza opravdanosti poboljšanja toplinske izolacije sportske dvorane „SRC 3. Maj“, Rijeka, naručitelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu; autor studije: B. Pavković; 2004.
 • Elaborat – Prijedlog sanacije sustava za distribuciju topline  sportske dvorane „SRC 3. Maj“ Rijeka, naručitelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu; autor elaborata: B. Pavković; 2004.
 • Projekt – Tehničko rješenje sanacije i funkcionalnog osposobljavanja energane „SRC 3. Maj“ Rijeka, naručitelj Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu; voditelj projekta: B. Pavković; 2004.
 • Projekt – Rekonstrukcija sustava odvlaživanja, održavanja temperature i ventilacije hidroelektrane Senj, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; projektant: B. Pavković; suradnik: F. Kuzma; 2004.
 • dejni projekt – Rekonstrukcija rashladnih cjevovoda hidroelektrane Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnici: M. Čanađija, Z. Čarija, F. Kuzma, D. Doričić; 2004.
 • Projekt – Klimatizacija muzeja moderne i suvremene umjetnosti, naručitelj:  Grad Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnici: K. Lenić, A. Trp, I Wolf, I. Bonefačić; 2004.
 • Nadzor – Nadzor nad rekonstrukcijom i ugradnjom opreme strojarskog postrojenja hlađenja Hrvatskog kulturnog doma u Rijeci, naručitelj:  Grad Rijeka Odjel gradske uprave za kulturu; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2004.
 • Idejni projekt – Grijanje i hlađenje upravne zgrade  hidroelektrane Gojak u Ogulinu, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnik: F. Kuzma; 2004.
 • Idejni projekt – Grijanje i hlađenje građevina u pogonu  hidroelektrane Gojak, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnici: F. Kuzma, D. Šumonja, M. Peran; 2004.
 • Projekt – Zamjena uređaja i opreme termotehničkih instalacija upravne zgrade hidroelektrane Gojak u Ogulinu, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnici: F. Kuzma, D. Šumonja, M. Peran; 2004.
 • Projekt – Termotehničke instalacije građevina u pogonu hidroelektrane Gojak, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnici: F. Kuzma, D. Šumonja, M. Peran; 2004.
 • Projekt – Projekt klimatizacije kancelarija,  kontrolne sale i zajedničkih prostora 3 kata poslovne građevine HEP PP Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad; projektant: B. Pavković; suradnici: D. Šumonja, M. Peran; 2004.
 • Idejni projekt – Rekonstrukcija rashladnih cjevovoda hidroelektrane Gojak, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnici: Z. Čarija, D. Šumonja, M. Peran; 2004.
 • Projekt – Obnova rashladnih cjevovoda hidroelektrane Gojak, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Gojak; projektant: B. Pavković; suradnici: M. Čanađija, Z. Čarija, M. Peran; 2004.
 • Proračun visine zajedničkog dimnjaka postrojenja za proizvodnju vodika, kotlova i peći toppinga 3; naručitelj INA industrija nafte – Rafinerija nafte Rijeka, autori studije: Z. Mrša, S. Čarija; 2004.
 • Idejno rješenje revitalizacije turbina u "HE Orlovac"; naručitelj: HEP Proizvodnja, PP HE Jug, Pogon HE Orlovac; autori studije: Z. Mrša, Z. Čarija; 2004.
 • Proračun visine zajedničkog dimnjaka postrojenja za proizvodnju vodika, kotlova i peći toppinga 3; naručitelj INA industrija nafte – Rafinerija nafte Rijeka, autori studije: Z. Mrša, S. Čarija; 2004.

2003.

 • STB-1 Dynamic Ballast System Verification of Butterfly Valves Calculation,  naručitelj: SAIPEM; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Družeta, J. Škifić; 2003.
 • Ekspertiza - Analiza oštećenja cijevi parovoda u INA – RNR; naručitelj INA d.d. Zagreb - Rafinerija nafte Rijeka; voditelj projekta: Z.Prelec; suradnik: B. Smoljan,  2003.
 • Studija - Optimizacija turbo-generatorskoga sustava; naručitelj: INA – Maziva Rijeka;voditelj projekta: Z. Prelec; 2003.
 • Elaborat – Ocjena stanja i prijedlog rješenja sanacije sustava klimatizacije poslovnog prostora ”Riječke banke”, Jadranski trg 3a Rijeka, naručitelj: „Riječka banka“  Rijeka; autor elaborata: B. Pavković; 2003.
 • Projekt – Klimatizacija sjevernog dijela poslovne građevine (3-8 kat) poslovnog prostora „Riječke banke“ Jadranski trg 3a Rijeka, naručitelj: „Riječka banka – Erste grupa“  Rijeka; projektant: B. Pavković; suradnik: F. Kuzma; 2003.
 • Projekt – Termotehničke instalacije klimatizacije šalter sale i rashladne stanice u sklopu glavnog projekta  uređenja komercijalnog i savjetodavnog centra Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, naručitelj: „Erste & Steiermärkische Bank” Rijeka;  projektant: B. Pavković; suradnici: B. Dragičević, O. Vuković, G. Turkalj, F. Kuzma; 2003.
 • Projekt – Termotehničke instalacije klimatizacije  poslovnice Erste & Steiermärkische  Bank Labin u sklopu glavnog projekta uređenja  naručitelj: Erste & Steiermärkische Bank Rijeka;  projektant: B. Pavković; suradnik: F. Kuzma; 2003.
 • Studija – Ocjena stanja i prijedlog obnove sustava klimatizacije strojarnice hidroelektrane Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; autor studije: B. Pavković; 2003.
 • Studija – Proračun ventilacije mlinice uglja u tvornici Dalmacijacement Kaštel Sućurac, naručitelj:  Rijekaprojekt – KONING, Rijeka; autori studije: B. Pavković, V. Medica, Z. Čarija; 2003.
 • Studija – proračun ravnotežne temperature zraka    i određivanje uvjeta za prirodnu ventilaciju skladišta uglja u tvornici Dalmacijacement Kaštel Sućurac, naručitelj:  Rijekaprojekt – KONING, Rijeka; autori studije: B. Pavković, V. Medica, Z. Čarija; 2003.
 • Idejni projekt – Klimatizacija strojarnice hidroelektrane Rijeka, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Rijeka; projektant: B. Pavković; 2003.

2002.

 • Analiza strujanja dimnih plinova u elektrofilteru TE Plomin 1 – I faza; naručitelj: HEP; voditelj projekta: L. Sopta; suradnici: S. Vuković, S. Družeta, S. Pintar, J. Škifić, O. Bukovac; 2002.
 • Model linije za obradu cijevi; naručitelj: Brodogradilište "3. MAJ"; voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Simone, V., Mrakovčić, A.; 2002.
 • Model linije za izradu panela; naručitelj: Brodogradilište "3. MAJ";  voditelj projekta: Fafandjel, N.; suradnici: Simone, V., Blažević, I., Hadjina, M.; 2002.
 • Projekt - Tehničko rješenje uklanjanja pogonskih problema na generatoru pare 341-G3 u energani INA - RNR; naručitelj INA d.d. Zagreb - Rafinerija nafte Rijeka; voditelj projekta: Z.Prelec; suradnici: B. Smoljan, M. Beronja, O. Gržinić; 2002.
 • Elaborat - Spaljivanje tehnološkog otpadnog materijala u ložištu generatora pare, naručitelj: DIOKI – Zagreb;voditelj projekta: Z. Prelec; 2002.
 • rojekt – Centralno grijanje i plinska instalacija stambenih građevina Kantrida Rijeka k.č. 1493/1 K.O. Zamet, naručitelj: „Građevinar“  Čabar; projektant: B. Pavković; Suradnik: D. Požgaj;  2002.
 • Projekt – Termotehničke instalacije studentskog restorana Index, naručitelj: Sveučilište  Rjeci, Studentski centar; projektant: B. Pavković; Suradnici: B. Persić, O. Vuković, G. Turkalj;  2002.
 • Projekt – Postava spremnika UNP-a i kotlovnica poslovne građevine centra za obranu od poplave u naselju Kupa, naručitelj: Hrvatske vode VGI Gorski Kotar Delnice; projektant: B. Pavković; suradnik: D. Šumonja; 2002.
 • Nadzor – Nadzor nad radovima postave spremnika UNP-a i kotlovnica poslovne građevine centra za obranu od poplave u naselju Kupa, naručitelj: Hrvatske vode VGI Gorski Kotar Delnice; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2002.
 • Nadzor – Nadzor kod izvođenja strojarskih termotehničkih instalacija pri provedbirekonstrukcije i dogradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, naručitelj: Arhitektonski studio ART-ING Rijeka; nadzorni inženjer: B. Pavković; 2002.
 • Nadzor – Stručni nadzor nad gradnjom termotehničkih instalacija energane i sustava klimatizacije hotela „Ambasador“ Opatija, naručitelj: „Liburnia Riviera hoteli” Opatija; voditelj nadzora: B. Franković, nadzorni inženjer strojarskih instalacija: B. Pavković; nadzorni inženjer elektroinstalacija M. Valenčić, nadzorni inženjer za prateće građevinske radove M. Stella; 2002.
 • Projekt – Termotehničke instalacije rekonstrukcije kotlovnice u sklopu glavnog projektaRekonstrukcija građevina na k.č. 2000/2, 2007/2, dijelu 2007/1 i dijelu 1999/2 k.o. Stari Grad, naručitelj: Tehnički fakultet u Rijeci; projektant: B. Pavković; suradnik: I. Wolf; 2002.
 • Studija – Ocjena stanja  i prijedlog obnove sustava klimatizacije strojarnice HE Senj, naručitelj:  HEP Proizvodnja, PP HE Zapad, Pogon HE Senj; autor studije: B. Pavković; Suradnik: Z. Čarija; 2002.