riteh-fasada.jpg

SKRIPTARNICA

 

Radno vrijeme skriptarnice: pon – pet 9 - 13 sati 

Tel: ++385 651 450
Fax: ++385 651 416
e-mail: mostrogovic@riteh.hr

Popis udžbenika i skripti dostupnih u Skriptarnici Tehničkog fakulteta 

Ukoliko želite naručiti knjige putem pošte potrebno je poslati narudžbenicu (e-mail, fax). 
Narudžbenica treba sadržavati: 
• naziv i adresu ustanove ili osobe koja naručuje knjige 
• matični broj odnosno OIB 
• broj telefaksa na koji treba poslati predračun 
• popis knjiga koje želite naručiti 

Uvjerenje
Prijavnica
Molba
Molba za prijelaz između studijskih programa ili između fakulteta