riteh-fasada.jpg

SKRIPTARNICA RITEH

 

Od 18. rujna 2017. godine otvorena je Skiptarnica RITEH u kojoj studenti i zaposlenici Fakulteta mogu koristiti usluge fotokopiranja, uvezivanja i slično. U Skriptarnici se mogu nabaviti knjige, uredski, školski i informatički pribor.

Radno vrijeme Skriptarnice je od 7,30 do 15,30 sati.

E-mail adresa: riteh@copyservis.hr