Zavod za elektroenergetiku

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za elektroenergetiku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Povijest

Zavod za elektroenergetiku nastao je početkom akademske godine 2005./2006. razdvajanjem Zavoda za elektrotehniku.

Djelatnost Zavoda za elektroenergetiku obuhvaća znanstveni i nastavni rad iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika, grana elektroenergetika i elektrostrojarstvo.

Nastavni rad pokriva predmete osnova elektrotehnike na sveučilišnim i stručnim studijima, a u grani elektroenergetika nastavni rad pokriva proizvodnju, prijenos i potrošnju električne energije, projektiranje i zaštitu električnih postrojenja, te analiziranje elektroenergetskog sustava i tržišta električnom energijom. U grani elektrostrojarstvo pokrivena su područja električnih strojeva i elektromotornih pogona, njihova primjena u industriji, transportu i drugim granama gospodarstva.

Projekti

Visokostručni rad Zavoda potvrđen je i mnogobrojnim projektima s privredom, gdje se prvenstveno može istaknuti suradnja s Elektroprimorjem, HEP – OPS d.o.o., KONČAR – KET d.o.o., VIPnet d.d., INA Rafinerija nafte, JANAF, Cemex d.d., i drugima.

 1. "Inteligentni sustavi u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži", SIPS, NZZ, HEP, Srđan Skok, 2010. - 2013., znanstvenoistraživački.
 2. "Otvoreno tržište i nove tehnologije u procesnom informacijskom sustavu EES-a", 069-0361557-1615,
  voditelj: prof. dr. sc. Juraj Šimunić. 2007.-2013.
 3. “E-mobil – razvoj vozila na električni pogon”; Srđan Skok, 2011-2013., studentski projekt.
 4. "Estimacija stanja prijenosne elektroenergetske mreže korištenjem sinkroniziranih mjerenja fazora",  Vedran Kirinčić, projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost u sklopu programa "Stipendije za doktorande" br. 03.01/195,, proveden na The School of Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester, u suradnji s timom prof. dr. sc. Vladimira Terzije, ožujak-lipanj 2012.
 5. Izrada matematičkog modela, algoritama i proračuna vezanih uz dizajniranje i konačnu izradu arhitekture WAM - Wide area monitoring sustava, Končar-KET, Srđan Skok, 2010 - 2011, elaborat.
 6. Ispitivanje selektivnosti sustava istosmjernih podrazvoda na HE Čakovec i HE Dubrava, HEP, Srđan Skok, 2011, elaborat.
 7. Analiza oscilacija snage agregata – mjerenje kuta napona HE Dubrava i HE Čakovec prema naponu mreže, HEP - Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Proizvodno područje hidroelektrana sjever Varaždin; Srđan Skok, 2012., elaborat.
 8. Izrada tehničke dokumentacije udešenja relejne zaštite postrojenja HEP-OPS d.o.o PrP-a Zagreb, HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb; Srđan Skok, 2012., elaborat.
 9. Izrada izvedbenog projekta automatskog vođenja dijela prijenosne mreže grada Zagreba; HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb; Srđan Skok, 2011.-2012., elaborat.
 10. Izrada projekta centralnog kontrolera za nadzor i automatsko vođenje dijela prijenosnog EES-a Prijenosnog područja Rijeka zasnovanog na sinkroniziranim mjerenjima fazora; HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb; Srđan Skok, 2011.-2012., elaborat.
 11. "Nadzor, zaštita i vođenje širokog područja elektroenergetskog sustava u okruženju dereguliranog i liberaliziranog tržišta električne energije", 0114-24/110-2006, NZZ, HEP, voditelj: Doc.dr.sc. Srđan Skok, 2006.- 2009.

Međunarodna suradnja

Austrian Center of Competence in Mechatronics GmbH, Linz, Austrija
Linz Center of Mechatronics GmbH, Linz, Austrija
Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Elektrische Antriebe und Leistungselektronik, Linz, Austrija
ABB, Baden, Švicarska
ABB Crane Systems, Västerås, Švedska
Cedrat Group, Grenoble, Francuska
Imperial College, London, Velika Britanija
The Manchester University, Manchester, Velika Britanija
KEMA, Amsterdam, Nizozemska
North Carolina State University, Raleigh, SAD
Quanta Technology, Raleigh, SAD
Texas Instruments, Dallas, Texas, SAD
University of Sannio, Benevento, Italija

Katedre i laboratoriji