riteh-fasada.jpg

Sveučilišni prijediplomski studij strojarstva

Voditelj  izv. prof. dr. sc. Sanjin Kršćanski

Novosti

 • Objavljeno
  2. veljače 2024.

  Anketa: Vrednovanje nastave od strane studenata - zimski semestar akad.god. 2023./2024.

  Pozivamo Studente/ice da ispune anketu - Vrednovanje nastave od strane studenata.

 • Objavljeno
  10. studenoga 2023.

  Sastanak s voditeljem sveučilišnih studija strojarstva

  U petak 17. studenog 2023. u 15h u prostoriji P3 za zainteresirane studente održat će se sastanak sa voditeljem sveučilišnih studija strojarstva vezano uz izmjene Zakona i Pravilnika o studiranju.

 • Objavljeno
  26. listopada 2023.

  Raspored sistematskih pregleda - sveučilišni prijediplomski studij strojarstva

  Organiziran je sistematski pregled studenata prvih godina studija (prvi puta upisani u akademskoj godini 2023./2024.).
  Svaki student prve godine obavezan je odazvati se sistematskom pregledu. Priložena je obavijest i raspored pregleda.

 • Objavljeno
  30. rujna 2023.

  Kolegij Inženjerska grafika - Podjela po grupama

  Na poveznici se nalazi podjela studenata po grupama za kolegij Inženjerska grafika koji se održava u zimskom semestru akademske godine 2023./2024., na 1. godini sveučilišnog prijediplomskog studija strojarstva.

 • Objavljeno
  27. rujna 2023.

  Kolegij Elektrotehnika - Podjela po grupama

  Na poveznici se nalazi podjela studenata po grupama za kolegij Elektrotehnika koji se održava u zimskom semestru akademske godine 2023./2024., na 1. godini sveučilišnog prijediplomskog studija strojarstva.

 • Objavljeno
  6. rujna 2023.

  Predaja završnih radova 12.09.2023.

  Predaja završnih radova na sveučilišnom prijediplomskom studiju strojarstva održat će se u utorak, 12.09.2023. godine u 10:00 sati u prostoriji P4.

O studiju

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na studij i prijelaza s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Sveučilišni prijediplomski studij strojarstva pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij strojarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, prepoznavanje, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti, te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu. Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).
Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Ishodi učenja

Temeljna znanja - strojarstvo

- Karakterizirati tehničke sustave u polju strojarstva

- Karakterizirati tehničke procese u polju strojarstva

- Vrednovati rezultate izračuna, proračuna i mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja

Specijalističke kvalifikacije - strojarstvo

- Primijeniti temeljna i specijalistička znanja na rješavanje specifičnih zahtjeva u polju strojarstva

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih sustava u strojarstvu

- Izabrati kriterije za dimenzioniranje i oblikovanje tehničkih procesa u strojarstvu

Primijenjene vještine

- Procijeniti primjenu odgovarajućih postupaka na rješavanje inženjerskih problema

- Riješiti postavljeni inženjerski problem usvojenim metodama uz mogućnost primjene odgovarajućih inženjerskih alata

- Primijeniti načela etičnosti i etičke odgovornosti te razumjeti utjecaj inženjerskih rješenja na društvo i okolinu 

Trajanje studija

3 - godišnji ustroj

Izvođenje studija

Studijski program je akreditiran za izvođenje na hrvatskom ili engleskom jeziku kao redovni ili izvanredni studij.

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica  (baccalaurea) inženjerka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.).

Stroj1.jpg