Ured za projekte

Kontakt informacije

Adresa
Ured za projekte
Stručno administrativne službe
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Članovi