Ured za projekte

Kontakt informacije

Adresa
Ured za projekte i transfer tehnologije
Stručno administrativne službe
Tehnički fakultet
Zgrada tehničkog fakulteta
Vukovarska 58
51000 Rijeka