Zavod za automatiku i elektroniku

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za automatiku i elektroniku
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Zavod za automatiku i elektroniku osnovan je razdvajanjem Zavoda za elektrotehniku automatiku, elektroniku i računarstvo krajem akademske godine 2007./08. Zavod je u nasljeđe donio dugogodišnje aktivnosti vezane uz razvoj sveučilišnog i stručnog studija elektrotehnike. Danas je matični zavod smjera Automatika na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju elektrotehnike. 

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se kroz nekoliko znanstvenih projekata Ministrstva znanosti, obrazovanja i športa te stručnih projekata iz područja elektronike, automatike i obrade signala. Kroz te je projekte ostvarena značajna suradnja s privredom, poglavito u našoj županiji i gradu Rijeci te s domaćim i međunarodnim znanstvenim institucijama. Ta je suradnja rezultirala objavljivanjem brojnih radova, čiji su autori članovi Zavoda, na domaćim i međunarodnim skupovima, izradama elaborata te stručnih radova.

Nastavna djelatnost Zavoda pokriva izvođenje nastave iz područja mjernih sustava i elektroničke instrumentacije, elektroničkih elemenata i sklopova, analogne i digitalne elektronike, analogne i digitalne obrade signala, automatske regulacije i automatizacije postrojenja i procesa te robotike. Studenti se osposobljavaju za analizu i projektiranje sklopovlja i sustava iz navedenih područja znanja.