16cr.jpg
Objavljeno
5. studenoga 2015.

N A T J E Č A J za dodjelu nagrade

N A T J E Č A J
za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu/ici s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci u ak.god. 2014./2015.

N A T J E Č A J za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu/ici s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci u ak.god. 2014./2015.

Obrazac prijave za jednokratnu nagradu najuspješnijem studentu/ici s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci u ak. god. 2014./2015.