16cr.jpg
Objavljeno
17. kolovoza 2016.

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbor

NATJEČAJ za izbor

 

1. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Procesno energetsko strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku.

2. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.

3. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Automatika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.

4. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvenu granu Mehanika fluida, za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.

5. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Elektroenergetika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku.

6. jednog suradnika u suradničko  zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvenu granu Automatizacija i robotika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku.

 

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

1. životopis

2. ovjerene kopije diploma

3. popis radova i relevantne radove

4.  uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

5. preslika identifikacijske isprave

 

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).