16cr.jpg
Objavljeno
29. svibnja 2017.

NATJEČAJ ZA IZBOR

natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto docent i poslijedoktorant

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, znanstvenu granu Arhitektura računalnih sustava, za rad na Zavodu za računarstvo.

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, znanstvenu granu Opće strojarstvo (konstrukcije), za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu.

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

1. životopis

2. ovjerene kopije diploma

3. popis radova i relevantne radove

4. dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 106/06 i 127/06) – (NE ZA TOČKU 2.)

5.    uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

6.    preslika identifikacijske isprave

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).