Teh. faks-35.jpg
Published
2. svibnja 2018.

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbore u znanstveno-nastavna zvanja

NATJEČAJ

za izbor

 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehničke mehanike (mehanike krutih i deformabilnih tijela).

2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektroenergetike.

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

  1. životopis
  2. ovjerene kopije diploma
  3. popis radova i relevantne radove
  4. dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 122/17)
  5. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  6. preslika identifikacijske isprave

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).