Teh. faks-35.jpg
Published
28. veljače 2018.

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

Obavijest o ishodu natječajnih postupaka

TEMELJEM ČL. 10  ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

objavljujemo

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

NATJEČAJ OBJAVLJEN:

 

NARODNE NOVINE

datum objave/broj

 

NOVI LIST

datum objave

WEB STRANICA TEHNIČKOG FAKULTETA

datum objave

IME I PREZIME

Izabrane osobe

 

 

29.11.2017.

117/2017

 

28.11.2017.

27.11.2017.

 

RENE PRENC (TOČKA 1.)

 

 

29.11.2017.

117/2017

 

28.11.2017.

27.11.2017.

 

MARIN ANTUNOVIĆ (TOČKA 2.)

GORAN KLOBUČAR (TOČKA 2.)

 

 

29.11.2017.

117/2017

 

28.11.2017.

27.11.2017.

HRVOJE MANESTAR (TOČKA 3.)