riteh-fasada.jpg
Objavljeno
13. ožujka 2020.

Odgađanje preuzimanja zadatka za diplomski rad

Zbog prelaska na održavanje nastave na daljinu, odgađa se preuzimanje zadataka za diplomski rad.
Novi termin preuzimanja zadataka bit će objavljen naknadno.
Mole se studenti da se za tekst zadatka jave mentorima.