16cr.jpg
Objavljeno
14. lipnja 2016.

Odluka o nastupnom predavanju

Dr. sc. Stefan Ivić, dipl.ing. održat će nastupno predavanje u utorak 21. lipnja 2016. u 10:15 sati u predavaonici P2.

Sveučilište u Rijeci

TEHNIČKI FAKULTET

            - Dekan-

KLASA: 130-02/16-01/01

UR. BROJ: 2170-57-01-16-9

Rijeka, 13. lipnja 2016.

 

 

Temeljem članka 2. stavak 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 129/05) donosim

 

O D L U K U

o terminu održavanja nastupnog predavanja

               

Dr. sc. Stefan Ivić, dipl.ing. -  pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, grana Mehanika fluida predavanje pred nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja.

 

Nastupno predavanje bit će održano

 

 u utorak 21. lipnja 2016. u 10:15  sati u predavaonici P2.

 

Tema nastupnog predavanja je:

 

„Dimenzioniranje mreže cijevi upotrebom numeričkih metoda“

 

Nastupno će predavanje ocijeniti  Stručno povjerenstvo u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Siniša Družeta

2. Izv. prof. dr. sc. Lado Kranjčević

3. Prof. dr.sc. Zdravko Virag (FSB Zagreb)

 

 

Uz članove Stručnog povjerenstva nastupno predavanje obvezni su slušati i studenti te još najmanje pet nastavnika članova Fakultetskoga vijeća.

Nastupno predavanje traje jedan nastavni sat.

               

 

D e k a n

                                                                                                                                

Prof. dr. sc. Goran Turkalj

ODLUKA