16cr.jpg
Objavljeno
1. veljače 2019.

Održana 2. sjednica Gospodarskog savjeta

Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dana 31. siječnja 2019. godine je održana 2. sjednica Gospodarskog savjeta Tehničkog fakulteta

Suradnja Fakulteta s uglednim institucijama i trgovačkim društvima iz područja djelatnosti Fakulteta utvrđena na prvoj sjednici nastavila se putem povezivanja znanosti i privrede kroz suradnju na zajedničkim projektima, ranu motivaciju potencijalnih zaposlenika, prezentaciju gospodarstvenika studentima kao i dodatnu afirmaciju pozitivnih primjera iz gospodarstva putem medija.

Inženjeri tehničkih struka su kadar koji na tržištu rada konstantno nedostaje, a što se itekako osjeti u svakodnevnom radu i djelovanju uspješnih privrednih subjekata koji su u kontinuiranoj potrazi za novim visokokvalificiranim kadrom. Uspješna integracija mladih, obrazovanih stručnjaka u uspješne gospodarske subjekte kao glavni cilj djelovanja Gospodarskog savjeta realizira se putem programa stipendiranja, prakse studenata, terenske nastave, pisanja diplomskih radova u suradnji s gospodarskim subjektima, sudjelovanja stručnjaka iz gospodarstva u nastavi i organizaciji raznih manifestacija.

U svrhu direktnog povezivanja studenata i gospodarstvenika na Fakultetu je u studenom 2018. godine održana još jedna uspješna i medijski popraćena Job.Fair manifestacija na kojoj se studentima predstavio 21 privredni subjekt iz zemlje i inozemstva, od kojih su neki i aktivni članovi Gospodarskog savjeta. Prošlogodišnji Job.Fair je ponovno pokazao konkurentnost tehničkih struka na tržištu rada, a kao predstavnici gospodarstvenika na njihovim izložbenim prostorima u auli Fakulteta su bili zastupljeni i bivši studenti, a danas inženjeri elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje ili računarstva. Također, nemali je uspjeh i činjenica da se afirmirani inženjeri nakon obrazovanja stečenog na Tehničkom fakultetu nerijetko nalaze i u vlasničkim strukturama ili upravama privrednih subjekata uspješnih na domaćem i međunarodnom tržištu. Ti priznati stručnjaci svoj rad nastavljaju i kroz suradnju s Fakultetom i sustavni prijenos znanja iz realnog sektora na nove naraštaje, a sve u svrhu stjecanja dodatnih stručnih spoznaja i praktičnih kompetencija studenata.

Sjednica Gospodarskog savjeta je ponovno naglasila važnost sudjelovanja predstavnika gospodarstva u obrazovnom procesu, stručnim praksama koje studenti obavljaju u privrednim subjektima kao i važnost pripravništva ili stipendiranja koje studentima nude razni domaći i inozemni gospodarski subjekti.

Uprava je u tom svjetlu upoznala prisutne gospodarstvenike s namjerom prijave Fakulteta na projekt  „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ koji bi omogućio sufinanciranje uspostave centra karijere ili službe koja će operativno voditi stručne prakse prema poslodavcima, kao i praćenje studenata na stručnim praksama. Tako bi se kvaliteta izvođenja stručnih praksi podigla na još višu razinu, a studentima bi se osiguralo stjecanje modernih i naprednih znanja i vještina neophodnih za što bolje snalaženje u suvremenom poslovnom okruženju.

U svrhu daljnje bliske suradnje Fakulteta s gospodarstvom na sjednici su predstavljeni budući IRI projekti kao i mogućnost zajedničke prijave na projekt. Zajednička prijava tvrtki iz gospodarstva i Fakulteta na predmetni projekt omogućila bi sufinanciranje razvoja novih proizvoda ili usluga iz djelatnosti privrednika, uz znanstvenu podršku stručnjaka visokoobrazovne ustanove. IRI projekt otvara mogućnost tvrtkama da kroz partnerstvo s obrazovnom ustanovom postignu veći postotak sufinanciranja pri razvoju ciljanog aspekta svoje proizvodnje, dok zaposlenicima Fakulteta omogućuje nastavak angažmana u potrebama tržišta i na taj način razmjenu iskustava, bolje razumijevanje tržišta i problematike gospodarstva te razvoj i istraživanje za industrijske potrebe.

2. sjednica Gospodarskog savjeta je zaključena u duhu daljnjeg promicanja suradnje na prijavi i provođenju zajedničkih znanstvenih, razvojnih i stručnih projekata; prilagođavanja studijskih programa potrebama gospodarstva i tržišta rada; boljeg povezivanja Fakulteta i gospodarstva u istraživanjima studenata doktorskih studija; te organiziranja programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama gospodarstva i kvalitetnijeg izvođenja studentske prakse.

 

No.2.JPGI.