Teh. faks-35.jpg
Published
12. veljače 2018.

Predavanje dr. sc. Marina Prebega

U petak, 16.2.2018. godine u 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta će se održati predavanje dr. sc. Marina Prebega.

Dr. sc. Marin Prebeg će održati predavanje na temu: Large Time Step methode za hiperboličke zakone očuvanja.

Sažetak:

Hiperbolički zakoni očuvanja koriste se za modeliranje brojnih prirodnih pojava i procesa, poput dinamike fluida, biomehanike, elektrodinamike, astrofizike, magnetohidrodinamike te višefaznog strujanja kakvo susrećemo, na primjer, u naftnoj industriji. Raznolikost pojava i procesa koje hiperbolički zakoni očuvanja opisuju za posljedicu ima mnoštvo različitih numeričkih metoda koje se međusobno razlikuju ovisno o preciznosti, efikasnosti i robusnosti. Tema ovog predavanja su takozvane Large Time Step (LTS) metode – eksplicitne, bezuvjetno stabilne metode konačnih volumena čija stabilnost nije ograničena klasičnim CFL (Courant-Friedrichs-Lewy) uvjetom, te njihova primjena na Eulerove jednadžbe mehanike fluida i matematičke modele višefaznog strujanja. Predavanje se sastoji od istraživačkih rezultata koji su dio doktorskog rada predavača, te pregleda istraživačke aktivnosti na temu LTS metoda na Zavodu za energetiku i procesno inženjerstvo Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije, u suradnji sa znanstveno-istraživačkim institutom SINTEF. Disertaciju predavača moguće je pronaći na https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2463112.

 • Published
  25. srpnja 2018.

  Javno savjetovanje za dodjelu STEM stipendija

  Savjetovanje je otvoreno do 5. kolovoza 2018.

 • Published
  20. srpnja 2018.

  Studentski izbori 2018. - ponavljanje glasovanja

  Donijeta je Odluka o određivanju dana ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 2018.

 • Published
  19. srpnja 2018.

  Natječaj za izbor

  Natječaj za izbor; tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, tri suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, jednog suradnika za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent

 • Published
  16. srpnja 2018.

  Traže se stipendisti

  Drvna industrija Klana d.d. traži motivirane studente za obavljanje studentske prakse i osigurava im stipendiju za vrijeme trajanja studija.

 • Published
  13. srpnja 2018.

  Computer Society Congress

  Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci u suradnji s IEEE studentskim ogrankom Sveučilišta u Rijeci i potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci organizira prvi Computer Society kongres u Rijeci 14. i 15.srpnja 2018.

 • Published
  12. srpnja 2018.

  Kalendar nastave

  Kalendar nastave za akademsku godinu 2018./2019. nalazi se u privitku.