Teh. faks-35.jpg
Published
10. srpnja 2017.

Promocije

Promocije će biti održane u petak 14. srpnja 2017. u predavaonicama P1 i P2 prema rasporedu u prilogu.

Promocije će biti održane u petak 14. srpnja 2017. u predavaonicama P1 i P2 prema sljedećem rasporedu:

- u 9:00 sati - magistri inženjeri strojarstva, sveučilišni prvostupnici inženjeri strojarstva te stručni prvostupnici strojarstva i elektrotehnike

- u 11:00 sati - magistri inženjeri brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, sveučilišni prvostupnici inženjeri brodogradnje, elektrotehnike i računarstva te stručni prvostupnici brodogradnje

 

 

 • Published
  20. srpnja 2018.

  Studentski izbori 2018. - ponavljanje glasovanja

  Donijeta je Odluka o određivanju dana ponavljanja izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 2018.

 • Published
  19. srpnja 2018.

  Natječaj za izbor

  Natječaj za izbor; tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, tri suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, jednog suradnika za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent

 • Published
  16. srpnja 2018.

  Traže se stipendisti

  Drvna industrija Klana d.d. traži motivirane studente za obavljanje studentske prakse i osigurava im stipendiju za vrijeme trajanja studija.

 • Published
  13. srpnja 2018.

  Computer Society Congress

  Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci u suradnji s IEEE studentskim ogrankom Sveučilišta u Rijeci i potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci organizira prvi Computer Society kongres u Rijeci 14. i 15.srpnja 2018.

 • Published
  12. srpnja 2018.

  Kalendar nastave

  Kalendar nastave za akademsku godinu 2018./2019. nalazi se u privitku.

 • Published
  12. srpnja 2018.

  Pripremni seminar iz matematike

  Pripremni seminar iz matematike, namijenjen studentima prvih godina, održavat će se od 25. do 27. rujna 2018.