16cr.jpg
Objavljeno
28. lipnja 2016.

Sklopljen Sporazum o suradnji

Tehnički fakultet sklopio je Sporazum o suradnji na znanstvenoistraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima s Fondation La Mache, Lyon Cedex – Francuska.

Sporazumom se definiraju načela dugoročne suradnje. Obje strane iskazuju interes za suradnjom na područjima od zajedničkog interesa s naglaskom na istraživačko razvojnim projektima i ekspertizama, prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, organiziranju seminara i predavanja u cilju obrazovanja djelatnika Fondation La Mache kao i radionica za studente našega fakulteta.