riteh-fasada.jpg

encer-logo-konacni-manji.jpg

Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada

Programi izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci suglasnost za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Programi su sljedeći:

Temeljem novo donesenog Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12) donesene su izmjene navedenih sadržaja programa kako slijedi:

Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Modul 1
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – Modul 2
Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavim, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete

POZIV ZA PRIJAVU
za program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima (Modul 1),
za program stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada  sa složenim tehničkim sustavima (Modul 2) i
za program obveznog usavršavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada 

Pozivaju se kandidati da izvrše prijavu na program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavima – modul 1, te sa složenim tehničkim sustavima - modul 2.
Cijena provedbe programa obuke za Modul 1 je 8.125,00 kn (6.500,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke za Modul 2 je 8.125,00 kn (6.500,00 kn + PDV).
Cijena provedbe programa obuke obveznog godišnjeg usavršavanja je 1.250,00 kn (1.000,00 kn + PDV).

Za MODUL1 - ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte

Za MODUL2 - ispunjen Obrazac prijave za MODUL 2 potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr .

Za Program obveznog usavršavanja - ispunjen Obrazac prijave za Program usavršavanja potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr .

Prijavljeni kandidati za Modul 1 i Modu 2 bit će podijeljeni u grupe od 30 osoba i bit će obaviješteni elektroničkom poštom za koji termin je predviđen pojedini krug izobrazbe. Izobrazba se odvija tijekom petka popodne i subotom tijekom tri uzastopna tjedna.
Program obveznog godišnjeg usavršavanja održava se u jednom danu u trajanju od 10 sati.
Kandidati će također elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke. Popis održanih seminara i onih u tijeku nalazi se u nastavku:

MODUL 1 - trinaesti krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU - početak 16. svibnja 2014. godine.

Izobrazba će se odvijati tijekom petka popodne i subotom tijekom tri uzastopna tjedna prema detaljnom rasporedu obuke. Cijena provedbe programa obuke za Modul 1 je 8.125,00 kn (6.500,00 kn + PDV). Prijavljeni kandidati će elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr .

MODUL 2 - peti krug seminara - PRIKUPLJANJE PRIJAVA U TIJEKU - početak 16. svibnja 2014. godine.

Izobrazba će se odvijati tijekom petka popodne i subotom tijekom tri uzastopna tjedna prema detaljnom rasporedu obuke. Cijena provedbe programa obuke za Modul 2 je 8.125,00 kn (6.500,00 kn + PDV). Prijavljeni kandidati će elektroničkom poštom dobiti obavijest o detaljnom rasporedu izobrazbe te uputstva za podmirenje troškova provedbe programa obuke.
Ispunjen Obrazac prijave potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr .