Informatički kabineti

Informatički kabineti I1


Molimo nastavnike i studente da nakon završetka nastave vratite računala u
početno stanje:

  • ako ste radili u Linux operacijskom sustavu - rebootajte svako računalo ako
  • ste radili u Windows operacijskom sustavu - samo se izlogirajte

Računala nije potrebno gasiti !

Informatički kabinet I3

Molimo nastavnike da nakon završetka nastave nastave vratite računala u početno stanje:

  • ako ste radili u Linux operacijskom sustavu - rebootajte svako računalo
  • ako ste radili u Windows operacijskom sustavu - samo se izlogirajte.

Ako se pojavi prozor sa opcijama repair i shutdown, zatražite pomoć u Računalnom centru - ako se nastava održava u poslijepodnevnim satima ili van radnog vremena RC-a odaberite opciju shutdown (Turn off your PC)  i ponovno pokrenite računalo.


Informatički kabineti I2-I7

samo se izlogirajte