Predavaone P1 i P2

Predavaona P1 i P2

Molimo Vas da nakon zavrsetka nastave ne gasite računalo katedre već ga ostavite u Windowsima !

Nakon predavanja obavezno zagasite projektor a računalo ostavite upaljeno!

Upute