Predavaone P1 i P2

Predavaona P1 i P2

Molimo Vas da nakon zavrsetka nastave ne gasite računalo katedre već ga ostavite u Windowsima !

Ako je računalo prilikom Vašeg dolaska bilo isključeno OBAVEZNO izvucite kabel od struje / napajanja
te ga nakon nekoliko sekundi ponovno ukopčajte i upalite računalo.

Nakon predavanja obavezno zagasite projektor a računalo ostavite upaljeno!