most-detalj.jpg

Laboratorij za zavarivanje i osiguranje kvalitete

zav6.jpg

Voditelj prof. dr. sc. Duško Pavletić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 651463, int. 2463 (Ured)
Lokacija
3-27

Istraživači:

v. asist. dr. sc. Maja Vlatković

 

Svrha laboratorija:

Laboratorij podržava rad studenata na kolegijima vezanim uz zavarivanje i spajanje materijala. U laboratorijskom okruženju studenti se upoznaju sa opremom i uređajima za zavarivanje, lemljenje i toplinsko rezanje materijala te osnovama nerazornog ispitivanja zavarenih spojeva. Oprema laboratorija se aktivno koristi i kod izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova.

U laboratoriju se provode znanstvena i eksperimentalna istraživanja vezano uz primjenu i optimizaciju elektrolučnih postupaka zavarivanja, rezultat čega su objavljeni znanstveni radovi kao i doktorske disertacije.

Za istaknuti je i razvijenu suradnju s gospodarskim subjektima u okruženju, koji se pretežito bave zavarivačkim poslovima, u okviru koje se ostvaruje i terenska nastava studenata. Time se sadržajno upotpunjuje praktični dio nastave i studenti imaju priliku vidjeti širi spektar zavarivačke opreme i njezine praktične primjene.

 

Popis laboratorijske opreme:

 

zav2.jpg   rad studenata u laboratoriju.jpg

 

zav7.jpg   terenska nastava u 3maju.jpg

 

zav4.jpg   zav3.jpg

 

zav99.jpg  zav9.jpg  

 

Nastava:

Zavarivanje I

Zavarivanje II

Zavarivanje

Spajanje materijala

Osiguranje kvalitete

Upravljanje kvalitetom

Potpuno upravljanje kvalitetom

Inženjerstvo kvalitete

Statistička kontrola procesa