Laboratorij za visokofrekvencijske aplikacije

Kratka povijest

Od kada je u 2011. godini osiguran prostor za djelovanje laboratorija, kontinuirano smo ga opremali odgovarajućim hardwareom i softverom, kako za potrebe znanstvenih istraživanja, tako i za potrebe obrazovanja studenata.

U periodu od 2011. do 2016. godine, u laboratoriju se redovito godišnje obrazovalo oko 15 studenata u različitim praktičnim zadacima na razini preddiplomskih i diplomskih studija. U nekim su godinama na svoju ljetnu studentsku praksu u laboratoriju boravili i studenti iz Francuske (pet studenata s University of Nantes, u tri godine zaredom), kao i student iz Indije (Indian Institute of Technology). 

Danas je laboratorij opremljen s dovoljno opreme kojom se može zadovoljiti bavljenje raznim znanstveno-istraživačkim temama te izradom diplomskih radova.

Misija

Laboratorij je u užem smislu orijentiran istraživanju i poučavanju u području visokofrekvencijskih aplikacija koje u užem smislu uključuju:

 • analizu i dizajn
  • antena
  • ...i drugih mikrovalnih sklopova poput mikrovalnih filtara i djelitelja snage
 • analizu širenja elektromagnetskog vala
 • algoritme i sklopove za internet stvari (IoT)
 • algoritme za primijenjeni elektromagnetizam (upravljanje naprednim antenskim sustavima, uporabu FPGA sklopova, mjerenje svojstava dielektričnih materijala, upravljanje mjernim uređajima na daljinu i dr.)
 • računalni elektromagnetizam i elektromagnetsko modeliranje uporabom komercijalnih CAD alata ili pisanjem vlastitih kodova
 • analizu komunikacijskih mreža.

U širem smislu, kao potporu primarnim aplikacijama i kao komplementarni dio toga, u sklopu aktivnosti laboratorija povremeno izrađujemo i:

 • web aplikacije
 • mobilne aplikacije.

Stalni članovi

Oprema

Tekuće istraživanja

 • Razvoj pametne jakne. Potpora: Sveučilište u Rijeci.
 • Određivanje dielektričnih parametara materijala

Ranija istraživanja

Odabrane publikacije

Časopisi

Xie, Y., Raj, A. N. J., Hu, Z., Huang, S., Fan, Z., and Joler, M. "A Twofold Lookup Table Architecture for Efficient Approximation of Activation Functions," in IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 28, no. 12, pp. 2540-2550, Dec. 2020, doi: 10.1109/TVLSI.2020.3015391.

Joler, M., Kolonić, A. and Boljkovac, M. (2020) "A Wideband Circularly Polarized Jeans-Based Antenna at 2.45 GHz," Open Journal of Antennas and Propagation, 8, 1-18. doi: 10.4236/ojapr.2020.81001.

M. Joler, A. Berkarić, and V. Klen, “Testing an Arduino-based Approach for Full-Duplex Voice Communication and Body-Parameter Sensing Electronics for Use with Smart Clothing,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2019, Article ID 8598912, 8 pages, May 2019, DOI: 10.1155/2019/8598912.

M. Joler and M. Boljkovac, "A Sleeve-Badge Circularly Polarized Textile Antenna," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, issue 3, March 2018, pp. 1576-1579.

M. Joler and J. Kučan, "Impact of Slot Parameters on the Three Resonant Frequencies of a Rectangular Microstrip Antenna: Study of the impact of the slot length, width, and position," IEEE Antennas & Propagation Magazine, vol. 57, issue 4, August 2015, pp. 48-63, DOI: 10.1109/MAP.2015.2453888.

M. Joler, "Self-recoverable antenna arrays," IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 6, issue 14, November 2012, pp. 1608-1615.

M. Joler, “How FPGAs Can Help Create Self-Recoverable Antenna Arrays,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2012, Article ID 196925, 10 pages, 2012. doi:10.1155/2012/196925.

Konferencije

M. Joler, "Challenges Toward Design and Fabrication of Smart(er) Clothing," The Fourth International Conference on Industrial Informatics - Computing Technology, Intelligent Technology, Industrial Information Integration (ICIICII 2020), Shantou University, China, December 18-19, 2020, online conference, invited speaker.

M. Joler, "Towards a Smart Jacket: Integration of Electronics Challenge," 18th International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018), Xi'an, China, October 28-31, 2018, Conference Proceedings, invited talk.

M. Joler and D. Hodanić, "Interpolative Computation of Two Slot Dimensions in a Rectangular Microstrip Antenna Given the Mode Number and the Resonant Frequency," 24th International Conference on Software, Telecommunications, and Computer Networks, SoftCOM 2016, Split, Croatia, September 22-24, 2016, pp. 1-5, DOI: 10.1109/SOFTCOM.2016.7772153.

M. Joler and B. Štih, "A 3D Computational Model for Analysis of Wireless Power Transfer System Based on the Magnetic Resonance Coupling Method," International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2015), Torino, Italy, September 7-11, 2015, pp. 1247 - 1250, DOI: 10.1109/ICEAA.2015.7297317.

M. Joler, D. Hodanić, and G. Šegon, "A MATLAB Algorithm for Evaluation of a Rectangular Microstrip Antenna Slot Dimensions Given the Resonant Frequency," IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (IEEE APWC 2015), September 7-11, 2015, pp. 1243 - 1246, DOI: 10.1109/APWC.2015.7300203.

J. Kučan and M. Joler, "Impact of slot dimensions on the resonant frequencies of rectangular microstrip antennas," 21st International Conference on Applied Electromagnetics (ICECom) 2013, Dubrovnik Croatia, 14-16 October 2013, pp. 1-5, DOI: 10.1109/ICECom.2013.6684758.

M. Joler, D. Malnar, S.E. Barbin, "Real-Time Performance Considerations of an FPGA-Embedded Genetic Algorithm for a Self-Recovery of an Antenna Array," 2010 ICECom, 20th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications, Dubrovnik, Croatia, 20-23 September, 2010, Proceedings, pp. 1-4.

M. Joler, D. Malnar, S.E. Barbin, "An FPGA-enhanced genetic algorithm for mitigation of a flawed array radiation," 2010 ICEAA, International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, Sydney, Australia, 20-24 September, 2010, Proceedings, pp. 616-619.

D. Malnar, M. Joler, C.G. Christodoulou, "Embedding an Array Self-Recovery Algorithm into an FPGA Controller," 2010 IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation and 2010 USNC/CNC/URSI Meeting, Toronto, ON, Canada, 11-17 July, 2010, Proceedings, pp. 1-4.

E. Al Zuraiqi, M. Joler, C.G. Christodoulou, "Neural Networks FPGA Controller for Reconfigurable Antennas," 2010 IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation and 2010 USNC/CNC/URSI Meeting, Toronto, ON, Canada, 11-17 July, 2010, Proceedings, pp. 1-4.

M. Joler, C.G. Christodoulou, “On the Development of a Self-Recoverable Antenna System,” 2009 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, APSURSI'09, Charleston, SC, 1-5 June 2009, Proceedings, pp. 1-4.

Alumni

Tumačenje kratica: RA= računalstvo, ET= elektrotehnika

Diplomski studij

 1. 2020. Poropat, Dante: Analiza telefonskog poziva preko VoIP protokola, (RA).

 2. 2018. Balent, Adrijana: Mobilna aplikacija za izračun parametara prijenosne linije, (RA).

 3. 2018. Ibrahimagić, Denis: Računalom upravljani analizator RF spektra uporabom LabVIEW programskog jezika, (RA).

 4. 2018.  Lacković, Nikola: Računalom upravljani osciloskop uporabom LabVIEW programskog jezika, (RA).

 5. 2017. Vuković, Sandi: Komunikacijski protokoli za internet stvari, (RA).

 6. 2017. Suljić, Kristijan: A Web Application for simulation of ASK, FSK, and PSK modulation, (RA).

 7. 2016. Zorić, Juraj: Razvoj mobilnih aplikacija uporabom tehnologija za razvoj web aplikacija, (RA).

 8. 2016. Bikić, Dino: Ispitivanje Near Field Communication i Bluetooth Low Energy tehnologija na Android uređajima, (RA).

 9. 2016. Sulovsky, Boris: Primjena reverznoga geokodiranja i praćenja kretanja u mobilnoj aplikaciji, (RA)

 10. 2015. Štih, Boris: Računalni model za analizu bežičnoga prijenosa snage, (ET).

 11. 2014. Baćac, Nikola: Računalni kod na bazi FDTD metode za analizu širenja zvučnog vala u nehomogenom prostoru, (ET).

 12. 2014. Kolonić, Anamaria: Dizajn i analiza kružno polarizirane tekstilne antene u E-pojasu, (ET).

 13. 2013. Kučan, Joško: Analiza utjecaja dimenzija proreza na rezonantne frekvencije pravokutne mikrotrakaste antene, (ET).

 14. 2011. Bojčić, Ivo: Dizajn višesekcijskog binomnog transformatora impedancije, (ET).

 15. 2011. Miljenović, Teo: Primjena primopredajnika na bazi ZigBee standarda, (ET).

 16. 2011. Smolčić, Dalibor: Utjecaj izvedbe paralelno spojenoga otpornika na rad Wilkinsonova djelitelja snage, (ET).

Preddiplomski studij

 1. 2018 Krajcar, Filip: Web aplikacija za izračun parametara radiopropagacijskih modela, (RA).

 2. 2017 Batistić, Luka: Usporedba WebSocket protokola i long-polling tehnike u kontekstu komunikacije između Android klijenta i udaljenoga poslužitelja,  (RA).

 3. 2017 Ćelić, Ivan: Web aplikacija za upravljanje nabavom, (RA).

 4. 2017 Herak, Simone: A Web Sustav za upravljanje ponudom i potražnjom uslužnih aktivnosti, (RA).

 5. 2017 Ilić, Dino: Jednostranična web aplikacija za upravljanje online ocjenjivanju, (RA).

 6. 2017 Levačić, Leon: Poslužiteljska aplikacije za WebSocket protokol, (RA).

 7. 2017 Skoki, Arian: Web Sustav za organizaciju i upravljanje smjenskog rada baziranog na upravljanom rasporedu, (RA).

 8. 2017 Tahirović, Emrah: Mobilna aplikacija za upravljanje bez dodira bazirana na podacima iz ugrađenih senzora, (RA).

 9. 2016. Klarić, Ivona:  Web kalkulator parametara prijenosnih linija, (RA).

 10. 2016. Carta, Vanessa: Aplikacija za dimenzioniranje parametara za prilagodbu impedancije pomoću jednoga stuba, (RA).

 11. 2016. Fafanđel, Erika: Aplikacija za dimenzioniranje binomnoga transformatora impedancije, (RA).

 12. 2016. Mohović, Marino: Simulacija upada ravnoga elektromagnetskog vala na dielektrični medij, (RA).

 13. 2016. Čop, Julian: HTTP/2 - protokol prilagođen modernom webu, (RA).

 14. 2016. Bradičić, Antonio: Izolirana i ponovljiva aplikacijska okruženja zasnovana na Docker spremnicima, (RA). 

 15. 2016. Gojak, Tina: Klijentski dio jednostranične web aplikacije, (RA).

 16. 2016. Brdar, Leo: REST API kao poslužiteljski dio jednostranične web aplikacije, (RA).

 17. 2015. Bošković-Pavković, Ivan: Web aplikacija za izradu životopisa, (RA).

 18. 2015. Mušković, Renato: Web aplikacija za izračun parametara L-mreže za transformaciju impedancije, (RA).

 19. 2015. Pavleković, Renato: Web aplikacija za administrativno vođenje postupka zadavanja diplomskih radova, (RA).

 20. 2015. Balent, Andrijana: Razvoj jednostavnoga sustava za upravljanje sadržajem web stranica, (RA).

 21. 2014. Tahirović, Emrah: Web aplikacija za prezentaciju i rezervacije turističkih apartmana, (RA).

 22. 2014. Čerljenko, Ricardo: Aplikacija za elektroničko glasanje, (RA).

 23. 2014. Batistić, Luka: Rent Web aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu nekretnina, (RA).

 24. 2014. Marmilić, Teo: Web aplikacija za evidenciju opreme u laboratoriju, (RA). 

 25. 2014. Milaković, Ivan: Aplikacija za pomoć pri vođenju malog obrta, (RA).

 26. 2013. Fabeta, Tomislav: Interaktivna web-stranica za analizu pomoću Smithovog dijagrama, (RA).

 27. 2013. Prodić, Nataša: Rent Web – aplikacija za evaluaciju sudionika na tržištu najma nekretnina, (RA).

 28. 2013. Zorić, Juraj: Napredne značajke kalendara za rezervaciju učionica i administratorsko sučelje, (RA).

 29. 2012. Dunković, Paolo: Aplikacija za evidenciju nastavnog opterećenja nastavnika u visokoškolskoj ustanovi, (RA).

 30. 2012. Reščić, Luka: Algoritam za balansiranje lista čekanja u zdravstvenom sustavu, (RA). 

 31. 2012. Štulina, Mate: Web aplikacija za evidentiranje i nalaženje lokacija sportskih centara, (RA).

 32. 2011. Barak, Rene: Algoritam za traženje slobodnih periodičnih termina u kalendaru, (RA).

 33. 2011. Krstanović, Filip: Primjena https protokola u interaktivnim web stranicama, (RA).

 34. 2011. Matušan, Katica: Programabilni atenuator RF signala, (ET).

 35. 2011. Varljen, Jan: Napredno sučelje kalendara i administratorskog panela, (RA).

 36. 2011. Vidović, Aleksandar: Aplikacija za obradu prijava završnih radova, (RA).

 37. 2010. Blažević, David: RFID brava, (ET).

 38. 2010. Božić, Vedran: Analiza antenskoga niza pomoću FPGA sklopa programiranoga u LabVIEW jeziku, (ET).

 39. 2010. Kolonić, Anamaria: Značajke biosenzora za primjene u telemedicini, (ET).

 40. 2009. Miljenović, Teo: MEMS kao sklopka u rekonfigurabilnim planarnim antenama, (ET).

 41. 2009. Vuković, Nardi: PIN dioda kao zakretač faze, (ET).

Voditelj prof. dr. sc. Mladen Tomić person.image.file.alt
Telefon
+385 51 505712, int. 5712 (Ured)
Lokacija
1-47b