Kontakt informacije

Predstojnik
prof. dr. sc. Goran Turkalj
Kontakt osoba
Natalija Forgić
Adresa
Zavod za tehničku mehaniku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Katedre i laboratoriji