riteh-fasada.jpg

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

 

Sukladno postavljenim ciljevima, metodologija istraživanja uključuje:

1. Eksperimentalno istraživanje

Eksperimentalna istraživanja vršit će se u Laboratoriju za toplinska mjerenja, Laboratoriju za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju i Laboratoriju za rashladnu tehniku na Tehničkom fakultatu Sveučilišta u Rijeci. Testni izmjenjivači topline i latentni spremnik ugradit će se u ispitne sustave koji će se opremiti mjernim osjetnicima temperatura, brzina i protoka. Osjetnici u mjernom polju, preko sustava za prikupljanje i obradu podataka, spojit će se na računalo opremljeno računalnim programom LabView u kojem će se izraditi odgovarajuće korisničke aplikacije. Za provedbu istraživanja koristit će se standardna metodologija mjerenja koja uključuje umjeravanje osjetnika, procjenu mjerne nesigurnosti i statističku obradu prikupljenih podataka.

2. Numeričko modeliranje

U svrhu provođenja numeričkih analiza, za svaki od problema istraživanja, razmatranjem fizikalnih procesa, definirat će se domena numeričkog proračuna te postaviti matematički model koji uključuje jednadžbe očuvanja te početne i rubne uvjete. Odabrat će se numerička metoda i provesti numeričko rješavanje u programskom paketu Ansys.

3. Simulacija sustava

U svrhu simulacija rada sustava, korištenjem programskog paketa Trnsys, provest će se računalne simulacije sustava obnovljivih izvora energije s latentnim spremnikom za različite pogonske uvjete i dimenzije komponenata sustava.

4. Optimizacijske metode

U svrhu pronalaženja optimalnih geometrijskih karakteristika lamelnih izmjenjivača topline koristit će se odgovarajuće optimizacijske metode.

domena.PNG izmjenjivac izometrija.jpg domena frontalno.jpg