Teh. faks-19.jpg

Maritime Environment-friendly TRanspOrt systems (METRO)

METRO logo.jpg

http://www.italy-croatia.eu/metro

https://www.facebook.com/MetroEUproject/

 

SAŽETAK

 

Program financiranja: 2014 - 2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 2.959.605,20 EUR

RiTeh budžet projekta: 215.400,00 EUR

 

Voditelj: Prof.dr.sc. Roko Dejhalla, dipl. ing.

Suradnici: Prof.dr.sc. Jasna Prpić-Oršić, dipl. ing.

                     Prof.dr.sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

                     Asist. Davor Bolf, dipl. ing.

                     Darin Majnarić, mag. ing.

                     Lino Josip Novak, mag. ing.

                     Sara Volarić, dipl. oec.

 

METRO projekt ima za cilj poboljšanje održivosti okoliša u području pomorskog prijevoza, s posebnim osvrtom na turističke veze na području Sjevernog Jadrana.

Cilj projekta nastojati će se postići i s tehnološkog stajališta kroz razvoj hibridnih rješenja za Ro-Pax brod i dvostrani trajekt, i s logističkog stajališta kroz definiranje novih ruta između luka Sjevernog Jadrana te studiju o prilagodbi infrastrukture za napajanje električnom energijom u manjim pristaništima.

Glavni rezultat projekta METRO biti će poboljšana kvaliteta, sigurnost i ekološka održivost pomorskog prijevoza za turističke namjene na Sjevernom Jadranu, putem jačanja razmjene znanja između partnera iz industrije i akademskih partnera i jače integriranog okvira za usvajanje održivih oblika prijevoza.

 

Glavni partner:

  • Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura (Italija)

Partneri:

  • Wärtsilä Italia S.p.A. (Italija)
  • Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Italija)
  • Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. (Hrvatska)
  • Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet (Hrvatska)
  • Sveučilište u Rijeci - Pomorski fakultet (Hrvatska)

 

 

 

AKTIVNOSTI

 

20.02.2019., Trst

Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro2.jpg

 

Dana 20. veljače 2019. na Sveučilištu u Trstu održan je Kick-Off meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljeni administrativni i upravljački aspekti projekta, te aktivnosti koje će se provoditi unutar pojedinih radnih paketa.

 

 

21.03.2019., Rijeka

Susret radne skupine 3 (WP3)

 

metro3.jpg

 

Dana 21. ožujka 2019. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci održan je susret radne skupine 3 (WP3) na kojem se raspravljalo o zadacima radne skupine te očekivanim izlaznim rezultatima. Susretu su prisustvovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci te predstavnici Wärtsilä Italia S.p.A. i Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

 

 

08.05.2019., Karlovac

Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“

 

metro5.jpg

 

Dana 05. svibnja 2019. godine u Karlovcu je održana Implementacijska radionica „Prihvatljivost troškova i izvještavanja“ na kojoj je sudjelovao prof. dr. sc. Roko Dejhalla. Na radionici su objašnjene detaljne upute vezane uz izvještavanja, sukladno EU, programskim i nacionalnim pravilima, te su predstavljene smjernice o prihvatljivosti troškova za hrvatske projektne partnere.

 

 

10.06.2019., Trst

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

metro4.jpg__1024x768_q92_crop_subsampling-2_upscale.jpg

 

Dana 10. lipnja 2019. u Trstu (Wärtsilä Italia S.p.A.) održan je Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Roko Dejhalla i prof. dr. sc. Albert Zamarin. Na sastanku su predstavljene smjernice i rokovi za izradu izvješća za prvo izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2019. Raspravljalo se o dosadašnjem radu na projektu, te između ostalog i o aktivnostima vezanim za osmišljavanje koncepta novih modela hibridnih brodova za prijevoz putnika u programskom području.

 

 

15.11.2019.

Prvi polugodišnji newsletter projekta METRO

First Bi-Annual Newsletter

 

 

15. - 16.11.2019., Rijeka

METRO projekt predstavljen na VIII. Međunarodnom savjetovanju o morskoj tehnologiji, in memoriam akademiku Zlatku Winkleru

 

Winkler_1.jpg

 

Osmo Savjetovanje održano je od 15. do 16. studenog 2019. godine, kao i dosadašnja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ove je godine uz organizatora, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i stalnih suorganizatora, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva, u organizaciji sudjelovala i međunarodna institucija Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani. Uz pojačani međunarodni znanstveni odbor i značajan broj radova stranih autora, savjetovanje je dobilo međunarodni karakter. Pokrovitelj je već tradicionalno Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti.

Prijavljeno je 35 kompletnih radova, sa 95 autora i koautora. Dodatno su održana i tri plenarna predavanja i to iz područja: Zakonska regulative kod projektiranja, konstrukcije i upotrebe objekata morske tehnologije, Luksuzne jahte i Onečišćenje zraka sa brodova. Savjetovanju je, tijekom dva dana prisustvovalo više od 100 sudionika, autora, koautora, organizatora, suorganizatora, sponzora, profesora, studenata, privrednika, uzvanika i gostiju. Kompletni radovi su, nakon drugog kruga recenzije, objavljeni u specijalnom izdanju časopisa Pomorski zbornik, ISSN 0554-6397, Vol. Special edition No. 3, 2020.

Na konferenciji je predstavljen rad pod naslovom „An Analysis of Basic Parameters of Ro-Pax Ships and Double-ended Ferries as Basis for New Hybrid Ferries Designs“. Autori su L. Novak, D. Majnarić, R. Dejhalla i A. Zamarin, s Tehničkog fakulteta u Rijeci. Studija je provedena u okviru projekta METRO. U sklopu studije formirane su dvije opsežne baze podataka, po jedna za svaki tip trajekta (Ro-Pax brod i trajekt s obostranim ukrcajno-iskrcajnim rampama). Podaci su prikupljeni za trajekte koji prometuju u europskim morima: Baltičko more, Sjeverno more, Sredozemno more, Jadransko more, Keltsko more i Engleski kanal. S obzirom na količinu prikupljenih podataka, baze daju dobre smjernice prilikom odabira osnovnih parametara za nove hibridne dizajne trajekata.

U okviru projekta METRO, ova studija predstavlja prvi korak u procesu razvoja hibridnih rješenja za Ro-Pax brod i trajekt s obostranim ukrcajno-iskrcajnim rampama.

 

 

03.12.2019., Rijeka

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

IMG_3027_R.jpg

 

IMG_20191203_132123_R.jpg

 

Tehnički fakultet u Rijeci je 3. prosinca 2019. godine bio domaćin drugog polugodišnjeg sastanka partnera u sklopu projekta METRO „Maritime Environment – friendly TRanspOrt systems“. Projekt METRO je prilika za poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti u pomorskom i obalnom prijevozu u prekograničnom području Italije i Hrvatske, posebice u vrijeme turističke sezone.

Kao predstavnici Tehničkog fakulteta na sastanku su sudjelovali prof. dr. sc. Roko Dejhalla, prof. dr. sc. Albert Zamarin, prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, te suradnici na projektu asistent Davor Bolf, Lino Josip Novak, Darin Majnarić i Sara Volarić.

Na sastanku su analizirani dosadašnji administrativni, financijski i komunikacijski aspekti, te su dane smjernice za aktivnosti za iduće izvještajno razdoblje. Ujedno su predstavljene provedene aktivnosti te daljni planovi u okviru pojedinih radnih paketa. Tehnički fakultet je tom prigodom predstavio i rezultate studije „An Analysis of Basic Parameters of Ro-Pax Ships and Double-ended Ferries as Basis for New Hybrid Ferries Designs“ koja je kao znanstveno-stručni rad predstavljena na VIII. Međunarodnom savjetovanju o morskoj tehnologiji, in memoriam akademiku Zlatku Winkleru koje je 15. i 16. studenog 2019. godine održano na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Projekt METRO, ukupne vrijednosti 22 milijuna kuna u kojem Tehnički fakultet kao partner sudjeluje s udjelom od približno 1,6 milijuna kuna započeo je s provedbom početkom 2019. godine, a financira se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska. Vodeći partner projekta je Sveučilište u Trstu dok su ostali partneri u projektu Lučka uprava Trst i Wartsila Italia S.p.A. s talijanske strane, te Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o., Sveučilište u Rijeci – Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet te Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o s hrvatske strane.

 

 

04.12.2019.

METRO projekt predstavljen u tiskanom i internetskom izdanju časopisa Burza Nautike

 

Burza Nautike METRO.jpg

 

 

27.01.2020.

METRO projekt predstavljen u časopisu Engineering Review, Vol. 40, Issue 1, 2020.

Engineering Review METRO.jpg

 

 

27.02.2020., Pula

Okrugli stol Identifikacija potreba u pomorskom prijevozu Istarske županije i razvoj eko-inovativnih rješenja

 

Slika 1.jpg

 

U Puli je 27. veljače 2020. godine, u okviru projekta METRO, održan okrugli stol na temu „Identifikacija potreba u pomorskom prijevozu Istarske županije i razvoj eko-inovativnih rješenja“, na kojem su sudjelovali predstavnici Tehničkog fakulteta u Rijeci Lino Josip Novak, Darin Majnarić i Sara Volarić.

Na okruglom stolu, u organizaciji Istarske razvojne agencije, sudjelovali su predstavnici Pomorskog fakulteta u Rijeci i Tehnomont Brodogradilišta Pula, u svojstvu projektnih partnera, te zainteresirani predstavnici turističkih agencija, lučkih uprava, Istarske županije, HGK, te Istarska razvojna turistička agencija i tvrtka Tema d.o.o. iz Pule.

Sudionicima je predstavljen projekt METRO, te se razgovaralo o raznim temama, između ostalog o razvoju lučke infrastrukture u Istarskoj županiji i potencijalno novim prekograničnim pomorskim rutama na Sjevernom Jadranu. Također je istaknuto kako je budućnost svjetske brodogradnje orijentirana na proizvodnju hibridnih plovila s ciljem smanjenja energetske potrošnje i zagađenja okoliša.

 

 

11.05.2020.

Drugi polugodišnji newsletter projekta METRO

Second Bi-Annual Newsletter

 

 

21.09.2020., Pula

Radni sastanak

 

Foto5.jpg

 

Dana 21. rujna 2020. godine u Puli je održan sastanak u okviru radnog paketa 3 (WP3), radi dogovora vezano uz suradnju na Interreg 2014-2020 Italy-Croatia projektu METRO. Sastanak je održan u prostorijama tvrtke Flow Ship Design d.o.o., kao vanjskog suradnika projektnog partnera Tehnomont brodogradilišta Pula d.o.o.

 

 

15. - 16.10.2020.

METRO projekt predstavljen na 24. simpoziju Teorija i praksa brodogradnje - SORTA 2020

 

SORTA_2.jpg

 

Na Tehničkom fakultetu u Rijeci je 15. i 16. listopada 2020. godine održan 24. simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta - Sorta 2020. Ovaj 24. simpozij (prvi je održan 1974. godine) svjedoči o kontinuiranoj prisutnosti brodograđevne struke i znanosti u Hrvatskoj, a cilj je bila promocija postojećih obrazovnih, znanstvenih, istraživačkih i razvojnih kapaciteta hrvatske brodogradnje, koji su spremni sudjelovati, kako sada, tako i u budućnosti, u evoluciji brodograđevne struke te svega povezanog s time, a konačno i napretku hrvatskog gospodarstva.

Ovogodišnji simpozij poklopio se s razdobljem promjena za cijelu brodograđevnu zajednicu u Hrvatskoj, ali i šire, pandemijom COVID-19, koja je onemogućila neposredni susret sudionika zbog neizvjesnosti u pogledu ograničenja putovanja, fizičke udaljenosti i drugih epidemioloških mjera. U cilju prilagođavanja trenutnoj situaciji, Simpozij je u cijelosti održan u online okruženju.

Na Simpoziju je predstavljen rad pod naslovom An Overview of Measures for Improving the Energy Performance of Ships. Autori su L. Novak, D. Majnarić i R. Dejhalla, s Tehničkog fakulteta u Rijeci. U okviru ovog rada analiziraju se mjere koje projektantima i brodograditeljima stoje na raspolaganju kako bi se povećale energetske značajke brodova. Primarni je cilj maksimalno povećati energetsku učinkovitost brodova, tj. smanjiti emisiju ugljičnog dioksida na minimum. S tim u vezi, rad se fokusira na neke od tih mogućnosti, od kojih su pojedine regulirane obveznim propisima i pravilima, dok se druge primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Povećanje energetske učinkovitosti broda jedan je od koraka u težnji zelenijeg“ prijevoza morem. Rad je napravljen u okviru projekta METRO.  

 

 

21.12.2020.

METRO projekt predstavljen u Godišnjaku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2019./2020.

 

33.jpg

 

 

07.01.2021.

Treći polugodišnji newsletter projekta METRO

Third Bi-Annual Newsletter

 

 

28.01.2021.

Bi-annual meeting Interreg V-A Italija Hrvatska projekta METRO

 

4 BM.jpg

 

Dana 28. siječnja 2021. godine održan je četvrti polugodišnji sastanak partnera u sklopu projekta METRO. Sastanak je, u organizaciji Sveučilišta u Trstu i Istarske razvojne agencije d.o.o., zbog trenutne situacije vezane uz pandemiju, održan putem interneta. Glavna tema sastanka bili su upravljački aspekti četvrtog i narednih projektnih razdoblja, te provedene i buduće aktivnosti u okviru projekta.

Sveučilište u Trstu, kao vodeći partner, prezentiralo je financijsko stanje projekta kroz sve radne pakete i napomenulo da su produljenje roka trajanja projekta potvrdila glavna kontrolna tijela, čime je kao rok završetka projekta određen prosinac 2021. godine. Potrebno je još konačno odobrenje Odbora za praćenje, koje se očekuje uskoro.

Istarska razvojna agencija (IDA) predstavila je komunikacijske aktivnosti koje su provedene u  projektnom razdoblju srpanj-prosinac 2020. godine i daljnje aktivnosti u sklopu ovog radnog paketa. Također, vezano za organizaciju projektnih sastanaka, IDA planira organizaciju okruglog stola na temu  Inovativna rješenja u pomorskom prometu“.   

Wärtsilä Italia S.p.A., Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o. i Tehnički fakultet u Rijeci predstavili su stanje u okviru radnog paketa 3 (Hybrid vessels study and demonstrators). Rad u okviru WP3 dobro napreduje, dio dokumentacije već je završen, a tijekom veljače održati će se sastanak partnera iz WP3 kako bi se razgovaralo o konačnim rezultatima. U tijeku je rad na provjeri dobivenih rezultata i promotivnom materijalu.

Pomorski fakultet u Rijeci kao voditelj WP4 i WP5 predstavio je razultate o tehničkoj infrastrukturi i regulatornom scenariju za provedbu daljnjih aktivnosti.

Sljedeći projektni sastanak održati će se u Trstu u lipnju 2021. godine.