Teh. faks-19.jpg

Višerazniska karakterizacija trenja korištenjem inovativnog interdisciplinarnog pristupa

SAŽETAK

Tribologija kao znanost koja proučava trenje, trošenje i podmazivanje je od ogromne praktične važnosti u strojarstvu, poglavito pri konstruiranju i učinkovitoj eksploataciji pojedinih komponenti i sklopova. Usprkos dugoj povijesti istraživanja trenja, temeljno razumijevanje tog fenomena još uvijek nije u potpunosti zadovoljavajuće. Makroskopski kontakt dvaju na oko glatkih krutih površina je, uslijed velikog broja mikrokontakata između njih, ovisan o utjecaju atomskih interakcija koje se posljedično javljaju. S ciljem produbljivanja spoznaja o mehanizmima nastanka trenja i utjecajnim parametrima na trenje, te nalaženja odgovarajućih modela tih pojavnosti koji su još u zametku, predloženi projekt će postaviti temelje za daljnji razvoj istraživanja trenja na nano- i mikrorazini, povezujući eksperimentalne metode s najrecentnijim matematičkim i računalnim metodama. Predloženo istraživanje će omogućiti nove istraživačke aktivnosti u sklopu Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) kao i Laboratorija za umjetnu inteligenciju u mehatronici pri Centru za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost (AIRI) Sveučilišta u Rijeci. Također, projekt će omogućiti istraživački razvoj prijavitelja kroz suradnju sa stranim eminentnim institucijama kao što su Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory (MoIBNL) Sveučilišta u Trstu, Italija, Laboratory for Tribology and Interface Technology (TINT) Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, te sa Sveučilištem u Kaliforniji, Santa Barbara, SAD, koje će biti aktivne na predloženom interdisciplinarnom istraživanju fenomena trenja. Predloženo istraživanje će postaviti temelje za prijave međunarodnih kompetitivnih projekata, intenzivirati suradnju između sastavnica i centara Sveučilišta u Rijeci s eminentnim stranim institucijama, te doprinijeti strateškim ciljevima Sveučilišta objavom znanstvenih rezultata, povećanjem međunarodne vidljivosti i razvojem pametne specijalizacije na području bio– nano– i info-tehnologija.

Šifra projekta
uniri-mladi-tehnic-20-15

Poziv
UNIRI projekti mladih znanstvenika i umjetnika

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Voditelj projekta
dr. sc. Marko Perčić, mag. ing. mech. (MBZ: 353085, CROSBI: 33244)

Google Scholar profil

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u Rijeci (http://nanori.uniri.hr/)

Laboratorij za umjetnu inteligenciju u mehatronici pri Centru za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost (AIRI) Sveučilišta u Rijeci (https://airi.uniri.hr/)


Suradnici projekta
prof. dr. sc. Saša Zelenika

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u Rijeci

Laboratorij za umjetnu inteligenciju u mehatronici pri Centru za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost (AIRI) Sveučilišta u Rijeci

prof. dr. sc. Igor Mezić

University of California, Santa Barbara, USA

Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u Rijeci

prof. Maurizio Fermeglia 

Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory (MoIBNL) Universita degli studi di Trieste, Italy

prof. Mitjan Kalin

Laboratory for Tribology and Interface Technology (TINT) Univerza v Ljubljani, Slovenia

doc. dr. sc. Nikša Krstulović

Institut za fiziku, Zagreb

doc. dr. sc. Robert Peter

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

dr. sc. Andrea Mio

Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory (MoIBNL) Universita degli studi di Trieste, Italy


Objavljene novosti o publiciranom istraživanju

Researchers obtain new valuable insights on nanoscale friction via AI-based predictive model (ScienceX portal)

Nanoscale friction on thin films (Tribonet portal)

New Insights on Nanoscale Friction via an AI-Based Predictive Model (Eletimes portal)


Thesis_Marko_Percic_FINAL.jpgBruker Dimension Icon skenirajući pretražni mikroskop u NANORI laboratoriju korišten za eksperimentalna mjerenja sile trenja u nanometarskom području.

 

afm_tips.JPGSEM slika vrška mikrometarske gredice prije i poslije mjerenja nanometarske sile trenja.

 

tio2_scan.jpgDobivena 3D topologija površine uzorka TiO2 tankog filma.