Pripremni seminar iz programiranja

Pripremni seminar iz programiranja

Pripremni seminar iz programiranja održao se online u rujnu 2020.
Ovogodišnji pripremni seminar održat će se u rujnu 2021. godine.