Teh. faks-35.jpg
Objavljeno
7. siječnja 2019.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

Odluka o poništenju dijela natječaja

Odluka o poništenju dijela natječaja

Poništava se točka 2. natječaja objavljenog u „Novom listu“  30. listopada 2018., „Narodnim novinama“ 02. studenog 2018. i na web stranici Tehničkog fakulteta 30. listopada 2018. godine, a  koja glasi:

„1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.“

 

Ostale točke objavljenog Natječaja ostaju na snazi.