Laboratorij za asistivnu tehnologiju

Laboratorij za asistivnu tehnologiju

Prostorija: 2-50 , LABORATORIJ L13

Voditelj

prof. dr. sc. Miroslav Vrankić

miroslav.vrankic@riteh.hr

+385 51 651441, int. 2441 (Ured 1-10)

Članovi:

prof. dr. sc. Miroslav Vrankić

prof. dr. sc. Saša Vlahinić

asist. Ivan Markovinović

asist. Zoran Šverko

asist. Guruprasad Madhale Jadav

asist. Luka Batistić

 

Fokus Laboratorija za asistivnu tehnologiju je primjena tehnologije u svrhu olakšavanja života osobama s invaliditetom. Osobe s različitim oblicima tjelesnog invaliditeta često su jako ovisne o pomoći drugih ljudi te je kvalitetan izbor asistivne tehnologije presudan kako bi te osobe postale samostalnije. Asistivna tehnologija osobama s teškim oblicima invaliditeta omogućava obavljanje različitih radnji kao što je upravljanje okolinom za osobe koje su nepokretne, komunikacija za one koji ne mogu govoriti ili pak korištenje računala za osobe s motoričkim teškoćama ili za slijepe osobe. Asistivna tehnologija uvijek pronalazi alternativne načine korištenja nekih uređaja kroz alternativna korsnička sučelja. Baš kao što je širok raspon različitih vrsta invaliditeta tako je i širok raspon različitih vrsta asistivne tehnologije. Upravljanje okolinom pomoću govora za nepokretne osobe, uređaji za komunikaciju pogledom te sustavi koji se upravljaju mislima (pomoću EEG signala) samo su neki od primjera iz širokog spektra tehnologije čija je svrha učiniti osobe s invaliditetom samostalnijima.

 

Popis važnije laboratorijske opreme

EEG oprema:

- EEG sustav - V-Amp 16 Brain Products + s aktivnim elektrodama (activeCAP) – (softveri: BrainVision Recorder, BrainVision RecView)
v-amp-v2.jpg__300x400_q92_crop_subsampling-2_upscale.jpg
- EEG sustav OpenBCI + Headset s mokrim i suhim elektrodama (OpenBCI GUI v4.1.7.)
OpenBCI-v2.jpg
- EEG sustav Emotiv EPOC
Emotiv-v2.jpg

Projekti provjere inovativnog koncepta (PoC):

 • Sinergijski učinak neurofeedback-a i fotobiomodulacije, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2019. – 2020. / PoC8

  Neurofeedback (u daljnjem tekstu NF) je terapija bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga i davanju povratne informacije. Temelj NF-a je poboljšanje rada mozga u određenim frekvencijskim područjima i istovremeno onemogućavanje drugih frekvencijskih područja. Pomoću ove metode moguće je trajno promijeniti nepoželjne obrasce ponašanja kod osoba s poremećajima poput epilepsije, ADD/ADHD-a, demencije i sl. Fotobiomodulacija (u daljnjem tekstu PBM) je terapija koja primjenjuje svjetlo različitih valnih duljina za tretiranje određenih dijelova tijela u svrhu liječenja brojnih poremećaja i bolesti poput Alzheimera, demencije, multiple skleroze i sl. Prilikom terapije se koristi svjetlo konstantnog intenziteta ili pulsirajuća svjetlost s različitim frekvencijama pulsacije. Cilj projekta je provjera (dokazivanje) inovativnog koncepta izrade sustava koji koristi sinergijski učinak NF-a i PBM-a za liječenje prvenstveno neurodegenerativnih bolesti specifičnih za starije osobe, poput Alzheimera i demencije
  Nositelj ovog projekta je tvrtka E-Glas d.o.o.

   
 • Multisenzorni neurofeedback sustav za osobe s poremećajem iz spektra autizma, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2018. – 2019. / PoC7

  Poremećaji iz spektra autizma (PSA), neurorazvojni su poremećaji koje karakteriziraju teškoće u socijalnoj komunikaciji te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Pomoću neurofeedback terapijske metode moguće je trajno promijeniti nepoželjne obrasce ponašanja te smanjiti simptome PSA. Osobe s poremećajem iz spektra autizma nerijetko imaju i poremećaj senzorne integracije. To znači da postoje poteškoće u obradi informacija iz okoline koje osoba prima raznim osjetilima. Kao posljedica toga, javljaju se stereotipna i neželjena ponašanja. Multisenzorne okoline (takozvane senzorne sobe) pomažu pri senzornom procesiranju podražaja te time reduciraju neželjena ponašanja u osoba s PSA. Cilj ovog projekta je pokazati da je moguće izraditi sustav koji implementira neurofeedback koncept unutar multisenzorne okoline. Takav bi sustav omogućio kvalitetniji terapijski rad s djecom s poremećajima iz spektra autizma.
  Nositelj ovog projekta je tvrtka E-Glas d.o.o.
   
 • Komunikacija mislima za osobe s invaliditetom, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2016. – 2017. / PoC6

  Locked-in” sindrom stanje je kada osoba ne može svjesno kontrolirati svoje tijelo niti na bilo koji način komunicirati s okolinom. Osoba je doslovno zaključana u svome tijelu. Ovakvo stanje može biti posljedica neke progresivne bolesti kao što je npr. ALS ili pak moždanog udara ili posljedica povrede mozga uslijed nesretnog slučaja. Za neke od ovih pacijenata teško je reći da li se uopće nalaze u svjesnom stanju jer na nikakav način ne mogu pokazati da su svjesni i da razumiju što osobe oko njih govore. Zbog toga se često postavlja i pogrešna dijagnoza da su ti pacijenti u stanju kome, odnosno takozvane “polu-kome”. U ovakvom stanju veliki je problem potpuna nepokretnost osobe, ali još je daleko veći problem nemogućnost osobe da komunicira sa svojom okolinom.
  Cilj ovog projekta je dokazati da je moguće izraditi pomagalo za komunikaciju koje se temelji na analizi moždanih (EEG) signala pacijenta. Takav bi uređaj omogućio da pacijenti s locked-in sindromom mogu komunicirati sa svojom okolinom.

   

Popis znanstvenih radova (2015 - ):

Šverko, Zoran; Vlahinić, Saša; Vrankić, Miroslav; Markovinović, Ivan

EEG DATA PROCESSING IN ADHD DIAGNOSIS AND NEUROFEEDBACK // Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka) (2020) doi:10.30765/er.40.3.12 (međunarodna recenzija, prihvaćen)

 

Markovinović, Ivan; Vlahinić Saša; Vrankić Miroslav

Removal of eye-blink artifacts from EEG signal // Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka) (2020) doi:10.30765/er.40.2.11 (međunarodna recenzija, prihvaćen)

 

VLAHINIC, Sasa; BATISTIC, Luka; JADAV, Guruprasad Madhale; VRANKIC, Miroslav

Brain Computer Interface Based Communicator for Persons in Locked-in State // Informatica, 30 (2019), 4; 781-798 doi:10.15388/informatica.2019.229 (međunarodna recenzija, članak, ostalo)

 

Šverko, Zoran; Jurdana, Vedran

Different Analysis Procedures In EEG Data Signal Processing // MY FIRST CONFERENCE 2019 – BOOK OF ABSTRACTS / Čanađija, Marko ; Travaš, Vanja ; Vukelić, Goran ; Pranjić, Ivana (ur.).
Rijeka, 2019. str. 26-26 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

 

Markovinović, Ivan

Blind source separation // 2nd Conference on Machine Learning for Gravitational Waves, Geophysics and Constrol Systems + 3rd g2net MC Meeting
Rijeka, Hrvatska, 2019. (predavanje, pp prezentacija, znanstveni)

 

Šverko, Zoran

EEG data processing in neurofeedback // Book of Abstracts – My First Conference 2018 / Jardas, Mladen ; Glujić, Darko ; Vukelić, Goran ; Čanađija, Marko ; Travaš, Vanja (ur.).
Rijeka, 2018. str. 30-30 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

 

Jadav, Guruprasad Madhale; Batistić, Luka; Vlahinić, Saša; Vrankić, Miroslav

Brain Computer Interface Communicator : A Response to Auditory Stimuli Experiment // MIPRO 2017, 40th International Convention Proceedings / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2017. str. 534-537 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Jadav, Guruprasad Madhale; Vrankić, Miroslav; Vlahinić, Saša

Monitoring Cerebral Processing of Gustatory Stimulation and Perception using Emotiv Epoc // MIPRO 2015, 38th International ConventionProceedings of International Conference on Telecommunications and Information ( CIT )
Rijeka, 2015. str. 736-738 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Nastava: