OS X

Accessibility features - OS X1.  ZNAČAJKE PRISTUPAČNOSTI

Značajke pristupačnosti ( eng. Accessibility features ) su značajke koje obilježavaju uređaje ili stvari koje su često namijenjene osobama s invaliditetom ili bez invaliditeta s ciljem olakšavanja korištenja samog uređaja ili stvari. Takvi uređaji ili stvari postaju mnogo pristupačnije što znači da korisnik može iskoristiti sve njegove značajke bez obzira na razne poteškoće kao npr. slab vid, veličina ruke, slaba motorika mišića, itd. U kontekstu operacijskih sustava kod stolnih i prijenosnih računala ili pametnih mobitela značajke pristupačnosti proširuju funkcionalnosti operacijskog sustava na razinu koja dopušta različite načine vršenja interakcije sa samim uređajem.

Za primjer uzmimo proces utipkavanja slova na računalu. Takva se zadaća inače obavlja putem hardverske tipkovnice koja dolazi sa računalom no značajke pristupačnosti mogu ponuditi korisniku više opcija za obavljanje iste zadaće:

 • upisivanje pomoću tipkovnice na zaslonu osjetljivom na dodir,
 • upisivanje pomoću tipkala na principu scanning­a,
 • upisivanje teksta pomoću govora,
 • upisivanje teksta sip­and­puff pristupom ili moždanim signalima,
 • upisivanje teksta braille­ovom tipkovnicom.

Razvijatelji računalnih operacijskih sustava već desetljećima pokušavaju i uspijevaju ukomponirati takve značajke na način da budu odmah spremne na korištenje korisnicima kojima je to potrebno bez mnogo prethodnog podešavanja.

U nastavku bit će opisane značajke pristupačnosti za operacijski sustav tvrtke Apple poznat pod nazivom OS X za stolna i prijenosna računala.

 

2. OS X ZNAČAJKE U ASISTIVNOJ TEHNOLOGIJI

Svaki Mac proizvod dolazi s nizom asisitivnih tehnologija koje pomažu osobama s invaliditetom da osjete moć i jednostavnost OS X operacijskog sustava.

Značajke pristupačnosti dijele se u 4 kategorije posebno namijenjene kako bi toj kategoriji osoba olakšali korištenje. Kategorije dijelimo na:

 • Vid
 • Sluh
 • Fizičke i motoričke sposobnosti
 • Učenje i pismenost

 

2.1. Vid

Ova kategorija prvenstveno je namijenjena za osobe sa slabim vidom ili potpunim oslijepljenjem te osobama koje imaju poteškoća u raspoznavanju boja ili su preosjetljivi na njih.

Od značajki ili rješenja koje OS X operacijski sustav nudi za ovu kategoriju su:

 1. “VoiceOver”
 2. “Zoom”
 3. Diktiranje
 4. Ostala vizualna poboljšanja

 

2.1.1. VoiceOver

 sli2.jpg

“VoiceOver” je alat koji služi kao čitač zaslona koji dolazi sa svakim Mac proizvodom. Osim jednostavnog čitača zaslona “VoiceOver” obaviještava korisnika o svim akcijama i događajima koje se događaju na računalu tokom njegovog korištenja.

Jedna od odličnih stvari što karakterizira ovu značajku je njezina text­to­speech tehnologija koja nudi sintetizator koji prirodnim glasom izgovara rečenice i paragrafe, a naziva se Alex. Glas je vrlo razgovjetan i pri velikim brzinama izgovaranja, a uz to nakon dugih rečenica ili paragrafa radi stanku ( udisaj zraka kod osoba ) kako bi korisnici lakše mogli pratiti.

“VoiceOver” nudi korisnicima različitih nacionalnosti odabir između 30 jezika za izgovaranje. Mnoge geste koje su dostupne i na mobilnim uređajima s operacijskim sustavom iOS dostupne su i u OS X­u. Korisnik raznim gestama nad dodirnom površinom miša može interagirati s računalom putem “VoiceOver”­a. Dodirom je moguće čuti opis stavke koja je pod fokusom, pomicanjem je moguće otići na sljedeću stavku a osim toga moguće je koristiti i opciju rotora koja kružnim pokretima na dodirnoj površini omogućava navigaciju raznim sadržajem.


sli3.jpg

Za osobe koje imaju problema sa vidom i sluhom moguće je na računalo spojiti braille zaslon koji će umjesto izgovaranja “VoiceOver” događaja njih ispisati braille­ovim pismom na zaslonu.

 

2.1.2. Zoom

sli4.jpg

“Zoom” je moćno ugrađeno povećalo koje omogućava povećanje zaslona do 20 puta s ciljem boljeg raspoznavanja teksta i ostalog medijskog sadržaja. Značajka ima dva modaliteta rada: cijeli zaslon ili “picture­in­picture”. U modalitetu cijeli zaslon, cijeli zaslon je povećan i on prati pomicanje miša, u modalitetu “picture­in­picture” samo jedan dio ekrana ( onaj oko pokazivača miša ) je uvećan a ostali dio je u normalnoj veličini.

 

2.1.3. Diktiranje

 sli5.jpg

Diktiranje omogućava izgovaranje rečenica teksta umjesto pisanja na tipkovnici. Trenutno je podržano 40 jezika među kojima je i hrvatski jezik s kojim ova značajka radi veoma dobro. Diktiranjem moguće je odgovarati na elektroničku poštu, pretraživati internet pa i pisati duge izvještaje. Osim jednostavnog izgovaranja ova značajka nudi i opciju formatiranja teksta sa 50 različitih komandi za formatiranje koje se mogu dodatno proširiti po korisničkim preferencama.

 

2.1.4. Ostala vizualna poboljšanja

OS X operacijski sustav nudi pregršt opcija koje utječu na njegov izgled. U slučaju da korisniku više odgovara jači kontrast ili nedostatak boja, kroz postavke moguće je uključiti inverziju boja ili crno­bijeli prikaz. Nakon postavljanja sve su postavke primjenjene na razini cijelog operacijskog sustava što znači da će odabrana opcija biti prisutna u svim aplikacijama.

 

 sli6.jpg

Povećanjem kontrasta moguće je povečati uočavanje detalja ili smanjene prozirnosti za osobe koje boluju od preosjetljivosti na boje ili animacija. Osim toga za poboljšanje interakcije s operacijskim sustavom moguće je podesiti i veličinu pokazivača miša.

 

2.2. Sluh

Kategorija “Sluh” navodi i opisuje značajke namijenjene gluhim ili osobama sa slabim sluhom. Slijedeće značajke pokušavaju gluhim ili nagluhim osobama olakšati korištenje OS X operacijskog sustava na način da im ponudi vizualna rješenja na događaje ili akcije koje inače zahtijevaju i dobar sluh.

Ovu kategoriju dijelimo na slijedeće značajke:

 1. “Screen Flash”
 2. “FaceTime” i “iMessage”
 3. “Mono audio”
 4. “Purple Video Relay”

 

2.2.1. Screen Flash

 

 sli7.jpg

“Screen Flash” je značajka koja omogućava korisniku prikaz vizualnog podražaja u obliku blagog bljeska ekrana za svaki događaj koji zahtijeva njegovu interakciju. “Screen Flash” je zamjena za sistemski audio signal koji često susrećemo pri radu na računalu. Ova će značajka raditi za svaku aplikaciju koja koristi sistemski audio signal za dojavljivanje događaja.

 

2.2.2. FaceTime i iMessage

 sli8.jpg

“FaceTime” je besplatan servis tvrtke Apple koji podržava audio­vizualnu komunikaciju visoke kvalitete između svih proizvoda koje tvrtka proizvodi. Servis je pogodan za ljude sa slabim sluhom pa i one potpuno gluhe jer se komunikacija može voditi znakovnim jezikom, a u slučaju da je korisnik slijep moguće je ostvariti audio komunikaciju.

sli9.jpg

Još jedan besplatan servis koji je podržan od strane svih Apple proizvoda je i servis “iMessage”. Komunikacija putem servisa može se odvijati kroz više načina: pismeno, audio i video porukama. Sva povijest razgovora dostupna je na svim uređajima koje korisnik koristi a koji koriste OS X ili iOS operacijske sustave. Ovaj je servis važan za osobe s invaliditetom zato što se od komunikacije ne zahtijeva slušanje ili izgovaranje ijedne riječi.

 

2.2.3. Mono audio

Kod audio reprodukcije i kod korištenja slušalica uobičajeno je na lijevu i desnu slušalicu reproducirati odgovarajući kanal ( lijevi i desni ) kako bi se dobio dojam dolaska audio ( glazbenog ) sadržaja iz više smjera kao što je to slučaj u prirodi.

    sli10.jpg

 

Kod “Mono audio” značajke oba kanala se reproduciraju na lijevu ili desnu slušalicu. Na ovaj način osobe koje imaju problema sa jednim uhom mogu čuti oba kanala zdravim uhom i time ne gube na detalje kod audio reprodukcije glazbe.

 

2.2.4. Purple Video Relay

“Purple Video Relay” je servis koji nije u vlasništvu tvrtke Apple već su u partnerstvu kako bi ponudili svoj servis gluhim, gluhonijemim ili nagluhim osobama. Ovaj servis prvenstveno je namijenjen kako bi osobe sa poteškoćama u sluhu mogle komunicirati s ostalim osobama koje ne znaju interpretirati znakovni jezik.

sli11.jpg

Kod uspostavljanja veze sa udaljenom osobom, servis ponudi službenog i certificiranog prevoditelja koji u realnom vremenu prevađa razgovor iz američkog znakovnog jezika u normalni jezik i obrnuto. Na ovaj način obje strane mogu komunicirati bez prepreka i vrlo efikasno.

 

2.3. Fizićke i motoričke sposobnosti

Za osobe koje sa slabim fizičkim ili motoričkim sposobnostima OS X pruža rješenja koja će takvim osobama olakšati korištenje računala na različite načine. Apple izdvaja četiri značajke u ovoj kategoriji:

 1. “Switch Control”
 2. “Slow Keys”
 3. “Sticky Keys”
 4. "Mouse Keys" i "Onscreen Keyboard"

 

2.3.1. Switch Control

 

sli12.jpg

“Switch Control” značajka jedna je od najpoznatijih asistivnih značajki ukomponirana u raznovrsne elektroničke uređaje. Svoju jednostavnost postiže na način da jednim ili više jednostavnih tipkala omogućava jednostavno ili kompleksno upravljanje uređajima. Tokom godina dokazala se kao najznačajnija sprava asistivnih sustava te je potražnja i potreba za njom vrlo porasla.

Danas svi elektronički uređaji kao što su pametni mobiteli, računala i ostali dolaze sa standardnom podrškom za takvu vrstu navigacije sučeljem. “Switch” odnosno sklopka ili tipkalo je uređaj koji sekvencama pritisaka uz pratnju uputa dovodi do izvršavanja nekih naredbi a time i zadaće.

OS X operacijski sustav nudi standardnu podršku za većinu ako ne i sva tipkala koja se nalaze na tržištu. Unutar operacijskog sustava pomoću tipkala moguće je upravljati svakim aspektom navigacije i interakcije kao što je to moguće pomoću standardnih uređaja kao što su miš i tipkovnica.

Za odabir naredbi koristi se takozvani standardizirani “scanning” princip koji sekvencijalnim prijelazom kroz redove i stupce bojom označava trenutni položaj. Kad korisnik odabere trenutni redak a nakon toga i stupac pritiscima na tipkalu izvršava se akcija koja je zadnja bila označena. Tipkala su odvojeni skup hardware­a no postoji mogućnost da se miš ili tipkovnica iskoristi kao jedno ili više tipkala.

 

2.3.2. Slow Keys

Ova značajka uvelike pomaže osobama koje boluju od skleroze gdje je česta pojava grčenje mišića i nekontrolirano trzanje udova. Zbog takvih problema osobama je često vrlo teško vršiti interakciju s električnim uređajima gdje se zahtijeva precizno i vremenski točno reagirati na nekakve događaje.

“Slow Keys” pomaže na način da korisniku ne dopušta brzi nasumični unos tipki već samo onih tipki koje korisnik namjerava stisnuti. To se postiže vremenskim kašnjenjem odnosno vremenskim odazivom na pritisak tipke, tako za primjer ako korisnik želi pritisnuti tipku “space” morat će je držati pritisnutu neki duži vremenski period nego što je to uobičajeno. Vremenski period može se posebno namjestiti u ovisnosti o korisničkim preferencama.

 

2.3.3. Sticky Keys

Uz “Switch Control” i “Slow Keys”, “Sticky Keys” je također jedna od standardnih implementacija često korištenih asistivnih značajki. Ovu značajku često susrećemo na Windows operacijskom sustavu u slučaju tri uzastopna i brza pritiska na “shift” tipku gdje se korisnika upozorava hoće li uključiti navedenu opciju.

“Sticky Keys” ili ljepljive tipke omogućavaju utipkavanje kombinacije tipki samo sa jednom rukom npr. CTRL+S ili ALT+CMD+ESC. Funkcionalnost se može uključiti u postavkama za tipkovnicu i odmah počinje sa radom pri prvom pritisku jedne od specijalnih tipki. Kako se pritisnute tipke nadovezuju jedna na drugu moguće je složiti vrlo velik broj kombinacija specijalnih tipki a tako i specijalnih naredbi što operacijski sustav pruža. Pritisnute tipke popračene su zvukovima i prikazane na ekranu a mogu se i pojedinačno poništiti duplim pritiskom na istu tipku.

 

2.3.4. Mouse Keys i Onscreen Keyboard

 

  sli13.jpg

 

Za korisnike koji lakše koriste tipkovnicu od miša postoji opcija “Mouse Keys.”

Sve tipke koje miš posjeduje preslikavaju se na numeričku tipkovnicu. Korisnik zatim može ostvariti istu funkcionalnost koju miš nudi i na svojoj tipkovnici. Neke od funkcionalnosti koje značajka pruža su: kretanje pokazivača u 8 smjerova, pritisak lijeve tipke miša, tipka za zaključavanje tipke u pritisnutom položaju i tipka za otpuštanje tipke.

 

  sli14.jpg

Za ostale korisnike kojima više odgovara korištenje miša umjesto tipkovnice nudi se značajka “Onscreen Keyboard” što na hrvatskom jeziku znači zaslonska tipkovnica.

Ova funkcionalnost preslikava cijelu tipkovnicu uključujući funkcijske i specijalne tipke na zaslon računala.

U kombinaciji sa “Slow Keys” i “Sticky Keys” moguće je kombinirati načine utipkavanja na mišu kao što bi to bio slučaj na normalnoj tipkovnici.

 

2.4 Učenje i pismenost

Zadnja i jedna vrlo važna kategorija u školovanju i pomoći osobama s invaliditetom je učenje i pismenost. Ova kategorija značajki pokušava pomoći osobama koje imaju problema sa održavanjem koncentracije, disleksijom ili učenjem i sastoji se od:

 1. “Simple Finder”
 2. Rječnik
 3. “Text to Speech”
 4. “Word Completition”

Ova kategorija pruža vrlo minimalističke pristupe rješavanju raznih problema s ciljem održavanja koncentracije, intuitivne interakcije i jednostavnosti.

 

2.4.1. SimpleFinder

sli15.jpg

Uz pomoć roditeljske zaštite, Mac može biti podešen kako bi ponudio jedno vrlo pojednostavljeno iskustvo osobama sa kognitivnim poteškoćama i osobama sa poteškoćama u učenju.

“Simple Finder” smanjuje traku sa aplikacijama ili tzv. “Dock” na tri direktorija, učitelji mogu limitirati broj istovremeno otvorenih aplikacija na one koje su oni odabrali s cilj postizanja visoke koncentracije i male ometanosti. Datoteke, direktoriji i aplikacije su uredno prikazane u jednom prozoru kako bi sve bilo lakše pronaći.

 

2.4.2. Rječnik

sli16.jpg

U slučaju da korisnik tokom čitanja nekog teksta naiđe na riječ koja mu je nepoznata OS X nudi postavljanje upita rječniku gdje god se korisnik tada nalazio.

Rječnik nudi opis i sinonime za pomoć u gramatici, pravopisu i izgovaranju. Uz sve to rječnik posjeduje bazu riječi u 40 različitih jezika.

 

2.4.3. Text to Speech

 sli17.jpg

“Text to Speech” značajkom moguće je odabrati bilo koji tekst kojeg će sintetizator govora Alex izgovoriti. Prisutnost ove značajke spomenuli smo u značajki “VoiceOver”. Po korisnikovim preferencama moguće je odabrati ženski ili muški glas, brzinu izgovaranja te 70 glasova raspodijeljenih među 42 jezika.

 

2.4.4. Word Completition

Za pomoć sa rječnikom i slaganjem riječi u rečenicama OS X nudi popunjavanje riječi u aplikacijama kao što su TextEdit i Pages. Nakon upisivanja par slova riječi, “Word Completition” preporučuje popunjavanje riječi s obzirom na kontekst u rečenici i ispravnosti koja se ravna po rječniku. Algoritam se s vremenom prilagođava korisnikovom izražavanju te mu na taj način pomaže u tekstualnoj komunikaciji s drugim osobama.


Paolo Perković