Thunder Screenreader

Thunder Screenreader1.  UVOD

Oštećenje vida je smanjena sposobnost vida do te razine da uzrokuje probleme koji se ne mogu riješiti pomoću uobičajnih pomagala poput korištenja naočala. Sljepoća predstavlja potpun ili skoro potpun gubitak vida. Osobe sa oštećenjem vida uobičajno imaju problema sa svakodnevnim aktivnostima poput čitanja, vožnje, korištenja računala, itd. Sve veća dostupnost asistivnih tehnologija poput povećala i čitača ekrana omogućuje slijepim i slabovidnim osobama korištenje računala i mobilnih uređaja.

Čitači ekrana su programi koji pokušavaju interpretirati prikaz na zaslonu ekrana te ga uz pomoć sintetizatora zvuka ili braillovog redka ponovo prikazati korisniku. Izbor čitača ekrana najviše ovisi o platformi, cijeni i potrebama korisnika. Osim komercijalnih čitača ekrana postoje i besplatni čitači kao što je i Thunder Screenreader.

 

2. THUNDER SCREENREADER

Thunder Screenreader je besplatni glasovni čitač ekrana za Windows operativne sustave. Zadnja verzija Windows-a koju podržava je Windows 7. Thunder instalacijski paket dolazi uz set Webbie aplikacija koji pružaju zamjenu za neke od Windows aplikacija.

Aplikacije WebbIE su aplikacije koje olakšavaju slijepim i slabovidnim osobama korištenje računala uz pomoć čitača ekrana. WebbIE aplikacije rade sa svim čitačima ekrana. WebbIE aplikacije koje dolaze u Thunder Instalacijskom paket su: WebbIE 3 Web Browser, PDF Reader 3, BBC iPlayer Radio 9, BBC Live Radio 2,  Clock 2, RSS News Reader 3, BBC iPlayer TV 7, Podcatcher i Calendar.

Čitač može raditi sa Wordom, Outlookom, Excelom, kalkulatorom, Notepadom, Wordpadom i Nod32 antivirusnim programom. Thunder koristi Microsoft Anna sintetizator zvuka. Osim besplatne verzije postoji i komercijalna verzija Thunder Plus koja nudi bolje glasove. Trenutno podržava 13 različitih jezika. 

 

3. RAD SA THUNDER SCREENREADEROM

Instalacija Thunder Screenreadera je vrlo jednostavna. Sa web stranice se preuzme instalacijski paket koji nakon pokretanja sam izvrši ekstrakciju i instalaciju Thundera i WebbIE aplikacija. Thunder Screenreader se automatski pokreće sa Windows operativnim sustavom. Grafičko sučelje je prikazano na slici 1.

 

1.png

Slika 1. Thunder Screenreader GUI

 

Pritiskom na tipku Settings otvara se prozor sa postavkama (slika 2). Opcije koje je moguće mijenjati su: promjena glasa (Thunder Plus), brzina čitanja, glasnoća zvuka, izgovor punktuacijskih, izgovor pritisnutih tipki na tipkovnici, zvukovna oznaka za velika slova itd.

 

2.png

Slika 2. Postavke Thunder Screenreadera

 

Korištenje Thunder Screenreadera je namijenjeno prvenstveno preko tipkovnice i iziskuje dobro poznvanje prečaca. Neki osnovni prečaci i njihova uporaba se mogu vidjeti pritiskom na tipku Help.

Thunder instalacija dolazi sa WebbIE 3 Web Browserom koji omogućuje korisniku surfanje internetom koristeći samo tekstualno sučelje (slika 3). Pritiskom tipki ctrl+w omogućuje se korisniku pretraživanje weba koristeći google kao standardnu tražilicu. 

 

3.png

Slika 3. WebbIE 3 Web Browser

 

PDF Reader (slika 4) omogućuje korisniku otvaranje pdf  datoteka kao običnih tesktualnih datoteka kako bi se olakšalo čitaču ekrana čitanje. Također omogućuje spremanje pdf datoteke kao tesktualne datoteke.

 

4.png

Slika 4. PDF datoteka u PDF Readeru

 

Clock omogućuje korisniku praćenje vremena i dodavanje podsjetnika. Vrijeme je ispisano velikim, lako čitljivim tekstom i omogućuje se oglašavanje sata svakih 15 minuta, 30 minuta ili sat vremena (slika 5). Calendar je jako sličan, samo što omogućuje stavljanje podsjetnika na neki određeni datum.

 

5.png

Slika 5. Postavljanje podsjetnika unutar Clocka

 

4. ZAKLJUČAK

Računalna sinteza govora i pretvaranje teksta u govor omogućuju osobama sa oštećenjem vida da normalno nastave svoj život i rad te tako praktički ostvaraju svoje temeljno pravo.

 

LITERATURA

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_impairment

[2] http://www.visibility.org.uk/info/thunder-free-screen-reader

[3] http://www.webbie.org.uk/

 


David Dominić