Grid3

"Grid 3" asistivni komunikacijski softver1.  UVOD

Cilj ovog seminara je upoznavanje sa programom za AAC (augmentative and alternative communication) Grid3 na Windows operativnom sistemu. Pojačavajuća i alternativna komunikacija (AAC) podrazumijeva sve vrste komunikacije (osim oralnog govora) koje se koriste za izražavanje misli, potreba, želja i ideja. Danas se sofveri za AAC implementiraju na razne postojeće platforme, ali i na zaseban hardver dizajniran isključivo za tu upotrebu. U ovom seminaru govorim o jednom takvom softveru, Grid 3, kojeg je proizvela firma Smartbox.

 

2.  KOMUNIKATORI I OSOBE S TEŠKOĆAMA U GOVORU

Osobe sa teškoćama u govoru su osobe koje ne mogu pravilno ili tečno govoriti ili imaju problema sa glasom. Teškoće u govoru mogu biti uzrokovane poremećajima govora poput: mucanja, apraksije govora (nemogućnost izvođenja motoričkih radnji tj. govora, unatoč volji i fizičkoj sposobnosti) i diztrahije govora ( oštećenja živčano-mišičnih govornih organa).

Teškoće u govoru također mogu biti uzrokovane zdravstvenim stanjem npr. polipi na glasnicama, paraliza glasnica, ALS (amyotrophic lateral screlosis), demencija, tumori i slično.

Komunikatori služe za pomaganje pri komunikaciji kod osoba sa poteškoćama u govoru. Mogu biti bazirani na papiru/kartonu ili u elektroničkom/računalnom obiliku. Mi ćemo više govoriti o elektroničkim komunikatorima.

 

3.  SMARTBOX

Smartbox je tvrtka koja se bavi izradom pomagala za ljude sa invaliditetom ili posebnim potrebama. Njihovi proizvodi pomažu pojedincima kojima je potrebna pomoć, ali i profesionalcima i organizacijama koje se bave područjem asistivne tehnologije. Njihovi proizvodi se mogu službeno kupiti u 35 država diljem svijeta, među ostalim i Hrvatskoj (Rijeka, tvrtka E-Glas). Konkretno se bave komunikacijskim pomagalima, kontrolom okoline (oprema koja omogućuje upravljanje tehnologijom koja nas okružuje – televizori, svjetla itd.), kontrolom računala, interaktivnim učenjem (rješenja koja uče rane vještine poput „uzrok i posljedice” i slično).

 

4.  GRID 3

Grid 3 je software koji ljudima sa poteškoćama pomaže komunicirati, kontrolirati okolinu i upotrebljavati računalo. Podržan je na Windows platformi, lagan je za instalaciju i korištenje (1,0 - 2,5 Gb download). Također ima opciju 60 dana besplatne probe.

Može se koristiti sa raznim pristupima poput:

  • eye gaze (kontrola uz pomoć pokreta očima)
  • touch and pointing (kontrola uz pomoć pointera i touch screena)
  • switch technology (kontrola uz pomoć switcheva (tipkala))
 
4.1.    Symbol communication

Jedna od mogućnosti Grid 3 jest komunikacija simbolima (engl. symbol communication - vidljiva na slici 4.1) koji omogućava pisanje/izgovaranje riječi ili fraza uz pomoć simbola. U početku je u programu ubačeno dosta osnovnih riječi i fraza, no „gridovi“ (rešetke sa simbolima i frazama) se mogu uređivati i dodavati. Također, komunikacija simbolima koristi „smart grammar” kako bi bilo potrebno što manje tipkanja od strane korisnika. Npr. ako korisnik upiše „I”, „go”, „to”, „market” upisana rečenica de automatski ponuditi „I’m going to the market”.

 

magnified-cells21.jpg

Slika 4.1.  Sučelje za komunikaciju simbolima

 

4.2.    Tekstualna komunikacija

Također postoji klasična tekstualna komunikacija. Komunikator u koji upisujemo slova i riječi, a zatim on to čita na glas. Tekstualni komunikator je vidljiv na slici 4.2.

 

Fast-Talker.png

Slika. 4.2. Sučelje za tekstualnu komunikaciju

 

4.3.    Interaktivno učenje

Može se birati između 25 različitih aktivnosti za interaktivno učenje kroz igru i istraživanje. Igre mogu biti bazirane tako da uče principima „Uzroka i posljedice”, raznim izborima i izazovima. Sučelja za interaktivno učenje (vidljivo na slici 4.3.) su osmišljena na način da su slična kao AAC te se sa njih korisnik lako prebacuje na AAC.

 

interactive.PNG

Slika 4.3. Sučelje za interaktivno učenje

 

4.4.    Grid 3 aplikacije

Unutar software-a Grid 3 integrirane su razne aplikacije poput servisa za slanje sms-a, telefona, internet browsera i sličnih. Služe kako bi korisnik sa jednog mjesta mogao pristupati svim potrebnim tehnologijama i na taj način se smanjuje broj potrebnih uređaja i programa. Primjer aplikacije za telefon je vidljiv na slici 4.4.

 

 grid3_app.PNG

Slika 4.4. Sučelje telefonske aplikacije

 

4.5.    Kontrola okoline

Unutar Grid3 aplikacije, omogućena je kontrola okoline. Pod kontrolu okoline se podrazumijeva upravljanje različitim uređajima koji nas okružuju, poput televizije (vidljivo na slici 4.5), ventilacije, klima uređaja, grijanja, rasvjete i sličnih. Grid 3 je kompatibilan sa svim popularnim brendovima za kontrolu okoline: GEWA, Eldat, EvoAssist, IRTrans, UUIRT itd.

 

kontrola.PNG

Slika 4.5. Sučelje za kontrolu okoline

 

4.6.    Kontrola računala

Uz pomoć Grid 3 moguće je i u potpunosti upravljati računalom na veoma jednostavan način preko različitih pristupa (eye gaze, pointing devices ili switch). U aplikaciji je za lakše korištenje integriran „Zoom to click“, „Dwell to click“ i „Mouse radar“ (slika 4.6).

 

kont_racun.PNG

Slika 4.6. Prikaz kontrole računala

 

5.  ZAKLJUČAK

Grid3 je veoma korisno i pristupačno rješenje za pomoć osobama sa poteškoćama u komunikaciji. Lagan je za korištenje i učenje (kako kod djece tako i kod odraslih). Posebna pogodnost je to što se u jednom programskom rješenju, koje se može koristiti na raznim fizičkim platformama (tablet, PC), nalazi mnoštvo potrebnih segmenata za pomoć pri komunikaciji i korištenju tehnologije (kontrola okoline).

Radeći na ovom seminaru sam naučio mnoge stvari o AAC tehnologiji, osobama s poteškoćama u komunikaciji i samim poteškoćama s kojima se te osobe susreću u svakodnevnom životu.

 

LITERATURA

[1] Grid3: https://thinksmartbox.com/product/grid-3/

[2] AAC: http://www.asha.org/public/speech/disorders/AAC/

[3] Poteškoće u komunikaciji: http://www.dira.hr/teme/govorno-jezicni-razvoj-i-teskoce-u-komunikaciji-djece-s-autizmom


Luka Batistić