Laboratorij za električna mjerenja i instrumentaciju

Popis projekata

Znanstveni i stručni projekti realizirani u suradnji s privredom

Projekti provjere inovativnog koncepta (PoC):

 • Sinergijski učinak neurofeedback-a i fotobiomodulacije, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2019. – 2020.
 • Multisenzorni neurofeedback sustav za osobe s poremećajem iz spektra autizma, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2018. – 2019.
 • Komunikacija mislima za osobe s invaliditetom, HAMAG – BICRO, PoC - Program provjere inovativnog koncepta, 2016. – 2017.

Stručni projekti:

 • Tehničko rješenje primjene pretvornika fotonaponskih elektrana u svrhu kompenzacije jalove energije u distribucijskoj mreži, naručilac HEP ODS, DP Elektroprimoje, Rijeka, 2019.
 • Ispitivanje i podešenje električnih zaštita pretovarnih sustava u zoni Luke Bakar i u zoni Luke Rijeka, Luka Rijeka, 2010.
 • Studija električnih zaštita pretovarnih sustava, Lučka uprava Rijeka, 2010.
 • Mjerenja i analize kvalitete napona na 0, 4 kV, naručilac HEP ODS, DP Elektroprimoje, Rijeka, 2009.
 • Analiza električnih zaštita električnih sustava dviju kontejnerskih dizalica, naručilac Luka Rijeka d.d., Rijeka 2009.
 • Idejni projekt s tenderskim definiranjem sustava nadzora kvalitete napona u DP– u, , naručilac HEP ODS, DP Elektroprimoje, Rijeka, 2006.
 • Mjerenje i obrada podataka harmonične distorzije – TS "Lovran",   TS "Matulji", naručilac HEP Elektroprimoje, Rijeka, 2004.
 • Mjerenje parametara kvalitete električne energije i analiza normativnog stanja – TS "Meline", naručilac HEP Prijenos d.o.o., PrP Opatija, 2004.
 • Mjerenje i obrada podataka harmonične distorzije – TS "Krasica", naručilac HEP Elektroprimoje, Rijeka, 2003.
 • Analiza normativnog stanja kvalitete električne energije, naručilac HEP Prijenos d.o.o., PrP Opatija, 2003.
 • Mjerenje kvalitete električne energije – TS "Martinšćica", naručilac HEP Elektroprimoje, Rijeka, 2002.