Članovi katedre

Godišnjak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

U sklopu aktivnosti predviđenih Strategijom Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predviđene su i aktivnosti na popularizaciji naše institucije i znanosti, na profiliranju institucije u društvu i zajednici, na povećanju vidljivosti institucije te jačanju njenog “corporate identity”. Ovdje dani godišnjak Tehničkog fakulteta nema za cilj samo ispunjenje tih ciljeva, nego i prikaz naših aktivnosti u prošloj akademskoj godini, pružiti konkretan prilog privlačenju studenata i partnera iz gospodarstva i akademskog sektora, olakšati prikupljanja meritornih pokazatelja o radu Fakulteta, te pružiti prilog ispunjenju javne odgovornosti naše institucije i njenih djelatnika. Godišnjak koji je pred Vama omogućuje detaljan uvid u ustroj i život naše institucije u protekloj akadenskoj godini, u njezin način rada te doprinos privrednom, znanstvenom i kulturnom životu grada Rijeke i šire regije.