Kolegiji

Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje

Konstrukcija broda I (IV. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Konstrukcija broda II (V. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

Čvrstoća broda (I. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Strukturna analiza broda (II. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Konstrukcija malih plovnih objekata (II. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Stručni studij brodogradnje

Strukturni elementi broda (IV. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.

Konstrukcija broda (V. semestar)
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.
 

Poslijediplomski doktorski studij

Modul 4: Projektiranje i gradnja plovnih objekata

Projektiranje strukture plovnih objekata
Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Albert Zamarin, dipl. ing.