Kolegiji

Sveučilišni prediplomski studij brodogradnje

  Brodske forme
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing.

Plovnost i stabilitet broda
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing.

 

Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

Osnivanje plovnih objekata I
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Osnivanje plovnih objekata II
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Stabilitet broda u eksploataciji
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Projektiranje malih plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Objekti morske tehnologije
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

 

Stručni studij brodogradnje

Brodske forme
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Hidrostatika broda
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Osnivanje plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

 

Poslijediplomski doktorski studij

Modul 4: Projektiranje i gradnja plovnih objekata

Izabrana poglavlja iz osnivanja plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing. 

Metodologija projektiranja plovnih objekata
Nositelj kolegija: red. prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl.ing.