Kolegiji

Kolegiji


Preddiplomski studij brodogradnje

Uvod u plovne objekte (3. semestar)
Nositelji kolegija:  izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Osnove gradnje broda (4. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Oprema broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje (5. semestar)
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Tehnološki procesi brodogradnje (slobodni kolegij) 
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

Metodologija gradnje plovnih objekata (1. semestar)
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Tehnološki proces gradnje broda (1. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Opremanje i remont broda (2. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Brodogradilišta (3. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Upravljanje projektima u brodogradnji (4. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Organizacija i poslovanje brodogradilišta (4. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Ugovaranje plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Oprema malih plovnih objekata (4. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.


Stručni studij brodogradnje

Plovni objekti (2. semestar)
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 


Tehnologija brodogradnje I (4. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Tehnologija brodogradnje II (5. semestar)
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing. 

Tehnološki procesi gradnje i remonta broda (5. semestar)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Oprema broda ST (5. semestar)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

 

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Osnove gradnje broda (izborni kolegij)
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Damir Kolić, dipl.ing.

Opremanje i remont broda (slobodni kolegij)
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

 

Poslijediplomski doktorski studij

Modul 4: Projektiranje i gradnja plovnih objekata

Integralna tehnologija gradnje broda
Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, dipl.ing.

Izabrana poglavlja iz metodologije gradnje plovnih objekata
Nositelj kolegija: izv. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.