Oprema broda

OPREMA BRODA
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje

 

ECTS: 6

Semestar: 5

Nastavno opterećenje: 3+0+1+0

Nositelj: Red. prof. dr. sc. Nikša Fafandjel, dipl. ing./doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

 

 

Materijali za nastavu se nalaze na Mudri portalu kojem pristupate preko linka na web stranici našeg fakulteta (desni stupac) ili direktno preko mudri portala (Tehnički fakultet, predmet Tehnologija brodogradnje)

http://mudri.uniri.hr/