Oprema malih po

OPREMA MALIH PLOVNIH OBJEKATA
Sveučilišni diplomski studij brodogradnje

 

ECTS: 5

Semestar: 4

Nastavno opterećenje: 2+0+0+2

Nositelj: Doc. dr. sc. Tin Matulja, dipl. ing.

Materijali za nastavu se nalaze na Mudri portalu kojem pristupate preko linka na web stranici našeg fakulteta (desni stupac) ili direktno preko mudri portala (Tehnički fakultet, predmet Tehnološki procesi brodogradnje )

http://mudri.uniri.hr/