Tehnološki procesi bg

TEHNOLOŠKI PROCESI BRODOGRADNJE
Sveučilišni preddiplomski studij brodogradnje

 

ECTS: 4

Semestar: 6

Nastavno opterećenje: 2+1+0+0

Nositelj: doc. dr. sc. Marko Hadjina, dipl. ing.

 

Materijali za nastavu se nalaze na Mudri portalu kojem pristupate preko linka na web stranici našeg fakulteta (desni stupac) ili direktno preko mudri portala (Tehnički fakultet, predmet Tehnološki procesi brodogradnje )

http://mudri.uniri.hr/