Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji

Laboratorij za računarsko inženjerstvo u brodogradnji

Voditelj: Prof. dr. sc. Albert Zamarin

Istraživači:

  • Prof. dr.sc. Albert Zamarin, dipl.ing.brodogradnje
  • Asist. Davor Bolf, doktorand, dipl.ing. brodogrdnje
  • Asist. Darin Majnarić, doktorand, dipl. ing. brodogradnje

 

Ciljevi

1. Dati podršku u procesu projektiranja strukture plovnih objekata, od modeliranja trgovačkih brodova, malih plovila i ostalih  pomorskih konstrukcija, izrade računalnih strukturnih modela za projektiranje i proizvodnju (3D Experience, CAFE), statičke i dinamičke strukturne analize metalnih i kompozitnih konstrukcija (LSDYNA, LS-PrePost), dimenzioniranja i optimizacije strukturnih elemenata pomorskih konstrukcija (LSOPT, BV MARS2000, BV ComposeIT, LRSSC) te primjene virtualne stvarnosti u projektiranju (3D Experience).

3Dexp.png

2. Korištenjem laboratorijske opreme u izrada modela i manjih dijelova pomorskih konstrukcija za potrebe izrade studentskih projekata, diplomskih i završnih radova u okviru studijskih programa brodogradnje:

  • Preddiplomski studij brodogradnje:     

KONSTRUKCIJA BRODA

  • Diplomski studij brodogradnje:                              

STRUKTURNA ANALIZA BRODA, KONSTRUKCIJA MALIH PLOVNIH OBJEKATA

  • Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti:

PROJEKTIRANJE STRUKTURE PLOVNIH OBJEKATA

3. Dati podršku u realizaciji znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata.

konstrukcija.png

POPIS ZNAČAJNIJE OPREME

 

1. CNC Router CNC-STEP High-Z S-720 (radna površina 720x400 mm, produljena  z-os 300mm, vakumski stol i kompresor, kućište)

CNC.jpg

2. Laserski rezač LG900 (radna površina 900x600mm)

Rezac.jpg

3. Zortax M 200 3D Printer

3Dprinter.jpg

Programski sustavi i računalni programi