Laboratorij za električne strojeve i pogone

  • LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE STROJEVE I POGONE

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Rene Prenc, dipl.ing.el.

rprenc@riteh.hr

 +385 51 651 595, int. 2595 (Ured)

Kolegiji: Električni strojevi, Osnove električnih strojeva, Elektromotorni pogoni

 

  • LABORATORIJSKE VJEŽBE I OPREMA

 

ISPITIVANJE OTPORA IZOLACIJE I INDUKTIVITETA TROFAZNOG ASINKRONOG KAVEZNOG MOTORA

20200706_112836.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Za mjerenje otpora izolacije i induktiviteta namota motora koristi se ispitivač/mjerač izolacije (engl. megger). Njime se mogu ispitivati namoti motora do 1000 V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKRETANJE TROFAZNOG ASINKRONOG KAVEZNOG MOTORA

20200706_110554z.jpg

 

 

 

Za demonstraciju pokretanja trofaznog asinkronog motora koristi se sustav uputnika: direktni pokretač; zvijezda-trokut; tiristorski uputnik (engl. soft starter). Asinkroni motor može biti mehanički spojkom povezan sa drugim asinkronim strojem, pri čemu oba tvore sustav pogonskog stroja i asinkronog generatora.

 

 

 

 

 

 

ISPITIVANJE TROFAZNOG ASINKRONOG KAVEZNOG MOTORA

20200618_142613ab.jpg

 

 

 

Za ispitivanje asinkronog motora koristi se sustav pogona: Asinkroni motor (AM) – Beskontaktni motor s  permanentnim magnetima (BPM) koji su spojeni na zajednički pretvarač frekvencije. U tom spoju asinkroni motor je upravljiv po brzini, a BPM po momentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPITIVANJE SINKRONOG GENERATORA

20200618_142530ccc.jpg

 

 

Za ispitivanje sinkronog generatora koristi se sustav pogona: Sinkroni generator (SG) – Istosmjerni motor (DCM) koji su spojeni na istu osovinu. U tom spoju DC motor prestavlja pogonski stroj upravljiv po bo brzini putem motorskog ormara. Generatorski ormar opremljen je uređajem za sinkronizaciju (sinkronoskop), automatskim regulatorom napona (ARN) i uređajem za regulaciju faktora snage. Generator može raditi paralelno sa javnom elektroenergetskom mrežom ili u otočnom pogonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

Cuculić, Aleksandar; Vučetić, Dubravko; Prenc, Rene; Ćelić, Jasmin
Analysis of Energy Storage Implementation on Dynamically Positioned Vessels.  // Energies, 12 (2019), 3; 444, 19 doi:10.3390/en12030444 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Cuculić, Aleksandar; Ćelić, Jasmin; Prenc, Rene
Solid State Transformers for Ship’s Electrical Power System.  // Pomorski zbornik, 54 (2018), 1;  53-60 doi:10.18048/2018.54.04. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Strnad, Ivan; Tomas, Vinko
Planning of Active Distribution Networks in Croatia.  // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 25 (2018), 6;  1867-1878 doi:10.17559/TV-20171021131845 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Vučetić, Dubravko; Cuculić, Aleksandar
High Voltage Shore Connection in Croatia: Network configurations and formation of the connection point to the Utility power grid.  // Electric power systems research, 157 (2018),  106-117 doi:10.1016/j.epsr.2017.12.011 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Strnad, Ivan; Prenc, Rene
Optimal Sizing of Renewable Sources and Energy Storage in Low-Carbon Microgrid Nodes.  // Electrical engineering, 100 (2018), 3;  1661-1674 doi:10.1007/s00202-017-0645-9 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Cuculić, Aleksandar; Ćelić, Jasmin; Prenc, Rene
Marine Diesel-generator Model for Voltage and Frequency Variation Analysis During Fault Scenarios.  // Pomorski zbornik, 51 (2016), 1;  11-24 doi:10.18048/2016.51.01 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Cuculić, Aleksandar; Baumgartner, Ivan
Advantages of using a DC power system on board ship.  // Pomorski zbornik, 52 (2016), 1;  83-97 doi:10.18048/2016.52.05 (podatak o recenziji nije dostupan, pregledni rad, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Škrlec, Davor; Živić, Marijana
The implementation of capital budgeting analysis for distributed generation allocation problems.  // Electrical engineering, 97 (2015), 3;  225-238 doi:10.1007/s00202-015-0330-9 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Bogunović, Nikola; Cuculić, Aleksandar
The Effect of Distributed Generation Type and Location Constraints on the Solution of the Allocation Algorithm.  // International review of electrical engineering, 10 (2015), 1;  88-97 doi:10.15866/iree.v10i1.5057 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Škrlec, Davor; Komen, Vitomir
Distributed generation allocation based on average daily load and power production curves.  // International journal of electrical power & energy systems, 53 (2013),  612-622 doi:10.1016/j.ijepes.2013.05.033 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Škrlec, Davor; Komen, Vitomir
A novel load flow algorithm for radial distribution networks with dispersed generation.  // Tehnički vjesnik – Technical Gazette, 20 (2013), 6;  969-977 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Komen, Vitomir; Bogunović, Nikola
GIS-based Determination of Optimal Accommodation of Embedded Generation on the MV Network.  // The International Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP), 2 (2012), 2;  91-101 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Prenc, Rene; Cuculić, Aleksandar; Capuder, Tomislav; Guerrero, Josep M.

Optimal siting and sizing of DG units for a MV network going through voltage transition.  // 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)
Limassol, Cipar: IEEE, 2018. 17894524, 6 doi:10.1109/energycon.2018.8398822 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Cuculić, Aleksandar; Prenc, Rene; Perović, Dario
Improving Environmental Sustainability of Ferry Transport Using Batteries and Hybrid Power Solutions.  // Proceedings of 37th Conference on Transportation Systems with International Participation, AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2017
Zagreb: KoREMA, 2017. str. 105-108 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Komen, Vitomir; Krstulja, Boris; Prenc, Rene
Krizno upravljanje distribucijskom elektroenergetskom mrežom nakon havarije.  // 8th International Conference - Crisis Management Days, Book of Papers, 14. - 15. May 2015., Velika Gorica, Croatia / Tatalović, Siniša (ur.).
Velika Gorica: University of Applied Sciences Velika Gorica, 2015. str. 299-305 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Prenc, Rene; Škrlec, Davor; Komen, Vitomir
Optimal PV System Placement in a Distribution Network on the Basis of Daily Power Consumption and Production Fluctuation.  // IEEE EuroCon 2013 / Kuzle, Igor ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje (ur.).
Zagreb: Curran Associates, Inc., 2013. str. 777-783 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Variola, Danijel; Kirinčić, Vedran; Franković, Dubravko; Prenc, Rene

 

Modeliranje elektroenergetskog sustava otoka Krka.  // 6. (12.) savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije
Opatija, Hrvatska, 2018. str. 1-10 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

 

Prenc, Rene; Komen, Vitomir
Odabir optimalne lokacije i priključne snage distribuiranih izvora sa ciljem smanjenja tehničkih gubitaka u srednjenaponskoj distribucijskoj mreži.  // Četvrto savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije: Referati
Zagreb: Hrvatski ogranak Međunarodne distribucijske (CIRED), 2014. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

 

Bogunović, Nikola; Komen, Vitomir; Prenc, Rene
Nadogradnja GIS sustava Elektroprimorja Rijeka i njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima u poduzeću.  // Četvrto savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije: Referati
Zagreb: Hrvatski ogranak Međunarodne distribucijske (CIRED), 2014. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

 

Prenc, Rene; Komen, Vitomir; Bogunović, Nikola
GIS kao alat za optimizaciju položaja distributivnog izvora u razdjelnoj mreži.  // 10. savjetovanje HRO CIGRÉ
Cavtat, Hrvatska, 2011. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)

 

Prenc, Rene; Žutobradić, Srđan; Komen, Vitomir
Kriterij pouzdanosti u planiranju razdjelnih mreža.  // 2(8). savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije
Umag, Hrvatska, 2010. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)