Laboratorij za opću elektrotehniku

LABORATORIJ ZA OPĆU ELEKTROTEHNIKU - PROSTORIJA 2-58

Voditelj laboratorija:

mr. sc. Branka Dobraš, v. pred.

@ branka.dobras@riteh.hr

+385 51 651 438, int. 2438 (ured)

Nastavni laboratorij za analizu pojava u istosmjernim i izmjeničnim strujnim krugovima.

Kolegiji: Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Osnove elektrotehnike ST I, Osnove elektrotehnike ST II, Elektrotehnika R, Osnove elektrotehnike

  • OPREMA

Izvori napajanja

20200708_124441.jpg     Regulacijski DC i AC  izvori, regulacijski trofazni izvor

Funkcijski generatori

20200708_124258.jpg         20200708_124336.jpg

Funkcijski generatori za generiranje napona različitih oblika, amplituda i frekvencija za analizu električnih veličina u AC krugovima.

Osciloskopi

20200708_124221.jpg     Digitalni osciloskopi za mjerenje AC i DC veličina.

Mjerni instrumenti

20200707_170503.jpg      Analogni i digitalni instrumenti za mjerenja napona, struja, snage, ...

Pasivne komponente

20200707_170336.jpg    20200708_124553.jpg

Otporne, induktivne i kondenzatorske dekade, klizni otpornici.

Elektroskop

20200708_124721.jpg      Elektroskop za promatranje osnovnih elektrostatskih pojava.

  • IZBORNI PROJEKTI

IP Osnove elektrotehnike II, A. Burić: Metoda kontrunih struja i napona čvorova, veljača 2020.

IP Osnove elektrotehnike II, D. Krapić: Frekvencijske karakteristike serijskog i pralelnog RLC kruga, veljača 2020. 

  • ZAVRŠNI RADOVI

Roman Filippov: Frekvencijske karakteristike u izmjeničnim strujnim krugovima, rujan 2019.